Wniosek o wpis w księdze wieczystej – podstawowe informacje

Wniosek o wpis w księdze wieczystej – w jakich okolicznościach?

Zmiany w księdze wieczystej zostają wprowadzone na wniosek właściciela nieruchomości (lub upoważnionego do tego notarialnie przedstawiciela właścicieli) albo użytkownika wieczystego. Uprawniony do tego może być także wierzyciel, kiedy obciążenie nastąpiło z mocy ustawy. O wpis do księgi wieczystej może wnieść także osoba, na rzecz której ma być wpis. Tyle umówi ustawa, a co to znaczy w praktyce?

Wpis do księgi wieczystej powinien być wprowadzony za każdym razem, kiedy zmienia się właściciel nieruchomości, na przykład na drodze sprzedaży, ale nie tylko. Jest to także konieczne, kiedy przypada podział nieruchomości, wyodrębnienie jej części lub odłączenie. Kolejną przyczyną, kiedy złożenie wniosku będzie konieczne, jest spadek. Wniosek składa się także w celu zamknięcia księgi.

W księdze wieczystej znajdują się także dodatkowe informacje na temat nieruchomości. Jest to na przykład ustanowienie służebności, praw i roszczeń. Jednym z tych aspektów jest także hipoteka. Po jej rozpoczęciu bank składa taki wniosek, po spłaceniu kredytu należy złożyć wniosek o wykreśleniu z księgi wieczystej informacji o zaciągnięciu hipoteki. W tym dokumencie umieszczone są także dane dotyczące praw pierwokupu, dzierżawy, dożycia czy nawet najmu. W każdym z tych przypadków należy złożyć wniosek o zmianę wpisu w księdze wieczystej.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej – cena wpisu do ksiąg wieczystych

Zmiana zapisu w księdze wieczystej nie jest darmowa. Obejmuje to opłata stała, wpis do księgi wieczystej wynosi 200 zł, jeśli chodzi o zmianę właściciela, użytkowania wieczystego lub ograniczenia prawa rzeczowego. W innych przypadkach stawki są inne.

Cena za wpis do księgi wieczystej w przypadku udziału w prawie do własności to nie mniej niż 100 zł. Osoby, które odziedziczyły, otrzymały w ramach zapisu od krewnych lub w spadku, muszą zapłacić za zmiany w księdze wieczystej 150 zł. Tyle samo trzeba zapłacić, jeśli chodzi o prawa osobiste i roszczenia.

Za samo założenie księgi wieczystej trzeba zapłacić 100 zł. Tyle samo kosztuje korekta i sprostowanie informacji w dziale I-O. Wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej lub jej zamknięcie to także taka stawka. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także ten artykuł o księgach wieczystych online.

Zmiany w księdze wieczystej – procedura

Formularz wniosku o wpis do księgi wieczystej – gdzie złożyć?

Wniosek o wpis do księgi wieczystej to formularz KW – WPIS. Druk można pobrać bezpośrednio w siedzibie sądu, można jednak także ściągnąć go z internetu i wydrukować. Warto sprawdzić, czy jest to oficjalny druk, powinien zostać ściągnięty ze strony rządowej lub miejskiej. Formularz powinien mieć format A-4 i być wydrukowany z obu stron. Dołącza się do niego załączniki, które potwierdzają powód złożenia formularza, zazwyczaj powinien być to oryginał. Wniosek składa się w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego.

Wniosek można złożyć osobiście lub wysłać pocztą. Należy go złożyć w dwóch formularzach, a razem z nim złożyć potwierdzenie zapłaty za opłatę stałą. Można to zrobić na miejscu, w kasie sądu lub przelewem. Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej mogą wnieść o zmniejszenie opłaty, jednakże ten wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej.

Zmiana zapisu w księdze wieczystej – procedura

Wpis w księdze wieczystej zazwyczaj pojawia się po dłuższym czasie od złożenia wniosku. Cała procedura może trwać nawet kilka miesięcy. Warto to regularnie sprawdzać i nie jest do tego potrzebny żaden wniosek o ujawnieniu prawa własności w księdze wieczystej. Każdy dokument tego rodzaju jest dostępny online na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (ekw.ms.gov.pl). Wystarczy znać numer księgi wieczystej i adres nieruchomości, by sprawdzić, jaki jest status wniosku.

O zmianie wpisów możesz zostać poinformowany przez profil zaufany ePUAP. Dzięki niemu masz dostęp do elektronicznych zawiadomień o wpisie i informacji o stanie sprawy. Zaświadczenie o wpisie możesz pobrać w formie elektronicznej lub otrzymać ją listownie.

Nie zawsze jednak wprowadzenie zmian do księgi wieczystej wymaga zaangażowania i obecności w sądzie. W niektórych przypadkach ktoś wykona to za ciebie. Na przykład w momencie zakupienia nieruchomości za gotówkę, wniosek składa notariusz w dniu, w którym została podpisana umowa kupna sprzedaży. O zmiany występuje także bank, jeśli na nieruchomość założona jest hipoteka.

Jak wypełnić wniosek o wpis w księdze wieczystej – instrukcja

Wzór wypełnienia wniosku o wpis w księdze wieczystej można znaleźć w sieci na stronach rządowych. Wypełnienie formularza nie jest trudne, tak naprawdę konieczne są tylko podstawowe dane (które masz na dowodzie osobistym), a także dane dotyczące nieruchomości – numer księgi wieczystej, jeśli została założona, adres i tym podobne informacje. Instrukcja wypełnienia jest naprawdę bardzo prosta.

Wzór wypełnienia może nie uwzględniać jednak tego, że do wniosku należy dołączyć załączniki. Na przykład może to być zaświadczenie z banku, że hipoteka została spłacona i zamknięta lub informacja o tym, że został przekazany spadek. Do wniosków dołącza się zaświadczenie w formie oryginału, jednak na przykład w momencie zakupu nieruchomości, dołącza się wyłącznie odpis aktu notarialnego, nie oryginał. Aby dowiedzieć się, jak długo będzie trwała cała procedura, warto zadzwonić do sekretariatu sądu rejonowego – w każdym przypadku może wyglądać to inaczej.

ikona podziel się Przekaż dalej