Księga wieczysta stara i nowa

Czym jest księga wieczysta i co można w niej znaleźć

Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości – działki, mieszkania albo budynku, określa Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 listopada 2013 roku wprowadza zasadę wykonywania tych działań w systemie informatycznym. Treść ksiąg wieczystych jest udostępniona do przeglądania przez internet.

Dokument nazywany księgą wieczystą zawiera kompletną rejestrację stanu prawnego nieruchomości. Ponieważ wiarygodność tego dokumentu jest gwarantowana przez państwo, zapewnia on bezpieczeństwo w obrocie nieruchomościami oraz w zaciąganiu kredytu hipotecznego. Księgi wieczyste należą do kompetencji odpowiednich wydziałów sądów rejonowych.

Księga wieczysta zawiera informacje, gdzie położona jest nieruchomość, nr działki, jej parametry i strukturę właścicielską. Poza adresem, metrażem i liczbą pomieszczeń (w przypadku mieszkania lub budynku), można w niej sprawdzić również imię i nazwisko właściciela nieruchomości, obciążenia ustanowione na nieruchomości oraz ewentualnie rodzaj i wysokość hipoteki. Każda księga wieczysta posiada swoje akta, gdzie gromadzone są dokumenty i pisma dotyczące nieruchomości.

Numeracja i oznaczenia w księdze wieczystej

Obecnie istnieją w użyciu dwa rodzaje i dwa numery ksiąg wieczystych: nowa księga wieczysta (elektroniczna) i stara księga wieczysta (papierowa). Informatyzacja ksiąg wieczystych jest prowadzona w Polsce systematycznie od 2003 roku. Nowe księgi wieczyste są zakładane i prowadzone od razu w wersji komputerowej, a pozostałe prowadzone w wersji papierowej, są przenoszone na nośniki elektroniczne.

Numer elektronicznej księgi wieczystej różni się od starego numeru księgi wieczystej (księgi papierowej) tym, że w jego skład wchodzą następujące elementy:

 • czteroznakowy kod Wydziału Ksiąg Wieczystych sądu rejonowego, w którym księga została założona,
 • znak ukośnika,
 • osiem cyfr numeru księgi wieczystej, gdzie część cyfr jest numerem starej księgi wieczystej, a zera z przodu uzupełniają numer do ośmiu cyfr,
 • znak ukośnika,
 • cyfra kontrolna.

Numer elektroniczny jest nadawany podczas przepisywania księgi wieczystej papierowej do wersji elektronicznej albo kiedy księga jest zakładana od nowa. Elektroniczna księga wieczysta umożliwia:

 • bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych,
 • skrócenie czasu uzyskania odpisu z ksiąg wieczystych,
 • centralny, jednolity i prosty dostęp do ksiąg wieczystych,
 • zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem lub zniszczeniem,
 • sprawną technikę prowadzenia ksiąg wieczystych oraz postępowań.

Jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie?

Zapotrzebowanie na sprawdzenie zapisów w księdze wieczystej

Zainteresowanie odszukaniem księgi wieczystej, podobnie jak na przykład problemem, jak spisać testament bez prawa do zachowku, pojawia się wraz z zapotrzebowaniem na konkretne informacje. Jeśli ktoś planuje zakup nieruchomości, jest niewątpliwie zainteresowany upewnieniem się, czy osoba sprzedająca jest rzeczywiście właścicielem nieruchomości. Sprawdzenie stanu hipoteki i innych obciążeń znacząco wpływa na późniejsze rozporządzanie nieruchomością.

Właściciel nieruchomości, który szuka na nią nabywcy i działa w dobrych zamiarach, powinien dostarczyć kupującemu numer księgi wieczystej albo jej odpis. Znając numer księgi wieczystej nieruchomości, każdy może zapoznać się z jej zawartością, korzystając z internetowej przeglądarki. Jeśli oprócz zapoznania się z treścią księgi wieczystej potrzebny jest dokument potrzebny na przykład do przedłożenia w banku, należy postarać się o odpis księgi wieczystej.

Aby otrzymać odpis księgi wieczystej, należy wypełnić odpowiedni wniosek. Do wyboru jest odpis zwykły księgi wieczystej oraz odpis zupełny. W pierwszym przypadku chodzi o aktualny stan wpisów, informacje o wnioskach, orzeczeniach, apelacjach i postępowaniach urzędowych. Odpis zupełny księgi wieczystej zawiera z kolei kompletne informacje o nieruchomości, łącznie ze zmianami, skargami, apelacjami, kasacjami itp. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły na temat księgi wieczystej.

Znajdowanie księgi wieczystej po adresie nieruchomości

Znalezienie numeru księgi wieczystej nieruchomości stanowi ważny krok na drodze do ustalenia stanu prawnego działki, domu lub mieszkania. Jak znaleźć numer księgi wieczystej nie znając jej właściciela? Żeby ustalić numer księgi wieczystej, można udać się do Wydziału Ksiąg Wieczystych sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia danej nieruchomości lub skorzystać z pomocy Powiatowego Urzędu Dokumentacji Geodezyjnej lub Kartograficznej. Zwracając się z wnioskiem do wyżej wymienionych instytucji, należy uzasadnić swój interes prawny w ustaleniu numeru księgi wieczystej założonej dla danej nieruchomości.

Prostszą i szybszą metodą jest odszukanie numeru księgi wieczystej, korzystając z ogólnopolskiej wyszukiwarki internetowej. Ta usługa jest skierowana do osób, które znają adres konkretnej nieruchomości i chcą zapoznać się z jej stanem prawnym, a nie znają numeru księgi wieczystej. Na stronie wyszukiwarki należy wybrać opcję wyszukiwania po adresie i wypełnić odpowiednie pola:

 • miejscowość – wpisując początek nazwy można liczyć na wyświetlenie listy z sugestią wyboru - jeśli miejscowość nie pojawi się na liście, trzeba dodać nazwę gminy;
 • ulica – pozycja nie jest obowiązkowa, ale znaną nazwę można wpisać – jeśli mała miejscowość nie ma ulic, pole można zostawić bez wpisu;
 • nr budynku – podobnie jak nazwa ulicy nie jest pozycją obowiązkową, ale pomoże odszukać nieruchomość.

Na wyświetlonej liście można odnaleźć szukaną działkę, dom albo mieszkanie z przypisanym do nieruchomości numerem księgi wieczystej. Odkrycie całego numeru jest możliwe po wcześniejszym dokonaniu odpowiedniej opłaty. Potwierdzenie płatności powoduje pokazanie pełnego numeru księgi wieczystej nieruchomości, co pozwala bezpłatnie i łatwo uzyskać dostęp do jej treści za pośrednictwem internetu.

Księga wieczysta papierowa i elektroniczna

Księgi wieczyste są prowadzone przez wydziały wieczystoksięgowe sądów rejonowych, właściwe ze względu na położenie działki i innej nieruchomości. Od 2013 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, księga wieczysta jest prowadzona w wersji elektronicznej, a każdy wpis można sprawdzić po adresie w internecie. Jeśli pojawi się problem, jak znaleźć numer księgi wieczystej albo jak znaleźć właściciela działki zdalnie, przyczyną może być istnienie dokumentu wciąż jeszcze tylko w wersji papierowej.

Na portalu Elektroniczne Księgi Wieczyste dostępnym bez logowania się można przeglądać treść ksiąg wieczystych, złożyć wniosek o odpis, wykonać opłaty albo pobrać dokument w formacie pdf. Więcej możliwości daje posiadanie profilu zaufanego. Wykorzystując profil zaufany, można założyć konto w systemie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych, przeglądać zawiadomienie o wpisie i informacje o stanie sprawy o wpis w księdze wieczystej. Usługa elektroniczna przeglądania treści księgi wieczystej jest bezpłatna.

ikona podziel się Przekaż dalej