Koszty notarialne - kim jest notariusz?

Notariusz pełni rolę prawnika państwowego, który działa za pozwoleniem ministra sprawiedliwości. Za sporządzenie konkretnych aktów upoważniony jest do pobierania tzw. taksy notarialnej. Do głównych zadań zalicza się przygotowywanie aktów notarialnych, czyli aktów poświadczających o dziedziczeniu lub darowiźnie. Do czynności cywilnoprawnych, którymi się zajmuje notariusz, zaliczymy także spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli oraz czeków czy też wykonanie odpisów, wyciągów i wypisów różnych dokumentów.

Obecność notariusza czyni podpisywany przez obie strony dokument całkowicie pełnoprawnym. Oznacza to, że nie wywiązanie się z tej umowy pozwala dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Dlatego koszt aktu notarialnego często jest liczony od wartości konkretnego mienia, tj. nieruchomości lub ruchomości, która jest sprzedawana, dziedziczona, darowana lub oddawana pod zastaw. Sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o kupnie mieszkania.

Ile kosztuje notariusz?

Dokładnie sprawdzając kalkulator opłat notarialnych, który bez problemu znajdziemy w Internecie, musimy wiedzieć, że notariusz nie może nam naliczać opłat całkowicie według swojego uznania. O tym, ile wyniesie koszt zapisu notarialnego, decyduje Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Według rozporządzenia koszty notarialne liczone są procentowo od wartości ustalonej podstawy. Zatem, aby dowiedzieć się, ile kosztuje notariusz, należy się zorientować, jaka podstawa w konkretnych przypadkach będzie brana pod uwagę.

Jako podstawę powinniśmy traktować:

 • Najwyższą wartość przedmiotu, który podlega umowie o zamiany,
 • Całą wartość majątku, który podlega umowie o podziale,
 • Wartość pierwszej opłaty podczas umowy zawierającej oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (chyba że do niej nie dojdzie, wtedy za podstawę uznaje się wartość opłaty rocznej podlegającą kapitalizacji),
 • Wartość przedmiotu lub praw, gdy dochodzi do zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w oparciu o umowę o rentę
 • Końcową wartość licytacji lub przetargu,
 • Wartość wylosowanych nagród,
 • Wartość cyklicznie pojawiających się opłat za czas określony w umowie przy podpisywaniu umowy najmu lub dzierżawy. A może zainteresuje cię także ten artykuł o przygotowaniu do kupna mieszkania?

Maksymalny koszt aktu notarialnego doskonale opisuje §3 Rozporządzenia:

§3. Maksymalna stawka wynosi od wartości:

1) Do 3000 zł – 100 zł

2) powyżej 3000 zł do 10000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł

3) powyżej 10000 zł do 30000 zł – 310 zł + 2%od nadwyżki powyżej 10000 zł

4) powyżej 30000 zł do 60000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30000 zł

5) powyżej 60000 zł do 1000000 zł – 1010 zł +0,4% od nadwyżki powyżej 60000 zł

6) powyżej 1000000 zł do 2000000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1000000 zł

7) powyżej 2000000 zł – 6770 zł + 0,15% od nadwyżki powyżej 20000000 zł, nie więcej jednak niż 10000 zł – a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do 1 grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.”

Koszty notarialne od pozostałych czynności cywilnoprawnych

Mając na uwadze, ile kosztuje notariusz, o wiele łatwiej jest się przygotować na wszelkie opłaty. Stawki taksy notarialnej są mniejsze w pozostałych przypadkach:

 • Maksymalny koszt aktu notarialnego może wynieść połowę sumy określonej w §3, jeżeli dochodzi na przykład do umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zawiera się umowę deweloperską lub też podpisuje się umowę przeniesienia własności lub użytkowania wieczystego w wykonaniu umowy zobowiązującej.
 • Maksymalny koszt aktu notarialnego może wynieść ¼ stawki przewidywanej w §3, jeżeli na przykład dojdzie do ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą. Sprawdź także ten artykuł o dokumentach przy zakupie mieszkania.
 • Maksymalne koszta notarialne wynoszą 60 zł za zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenie się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić.
 • Maksymalne koszta notarialne wynoszą 80 zł za zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.

Notariusz oraz porady, ile kosztuje notariusz, czyli ile wynoszą koszta notarialne w różnych przypadkach dotyczące różnych usług.
Jaki jest koszt aktu notarialnego – sprawdzamy, ile kosztuje notariusz

Kalkulator opłat notarialnych od czynności cywilnoprawnych

Jeżeli powyższe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości nie jest dla nas zbyt czytelne, aby obliczyć koszt zapisu notarialnego, możemy z powodzeniem skorzystać z narzędzia ułatwiającego tego typu wyliczenia. Wysokość opłat za sporządzenie umów i dokumentów na podstawie czynności cywilnoprawnych pomoże nam obliczyć kalkulator opłat notarialnych. Wystarczy ustawić podpowiadane parametry, aby zobaczyć wszelkie opłaty notarialne. Najczęściej kalkulator opłat notarialnych obejmuje takie czynności, jak sporządzenie umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej, darowizny, umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustanowienie hipoteki czy też podpisania umowy kupna-sprzedaży. Jak wiadomo koszt zapisu notarialnego jest liczony od wartości podjętej czynności. Należy pamiętać również, że na koszty notarialne w powyższych przypadkach znaczenie ma stopień pokrewieństwa pomiędzy obiema stronami.

Na przykład za sporządzenie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości o wartości 200 tys. zł, wysokość taksy notarialnej wyniesie 1570 zł netto, wniosku wieczystoksięgowego – 200 zł netto, a wypisów ok. 144 zł netto. W związku z tym wszystkie koszty notarialne wyniosą nas ok. 1914 zł netto. Przy przepisaniu darowizny o takiej samej wartości, wysokość taksy notarialnej także wyniesie 1570 zł netto. Również pozostałe opłaty notarialne będą bez zmian. Za sporządzenie umowy deweloperskiej o wartości 200 tys. zł, koszt zapisu notarialnego wyniesie 785 zł netto. Pozostałe koszta notarialne to: wniosek wieczystoksięgowy w wysokości 200 zł netto oraz wypisy w wysokości ok. 120 zł netto. Ostatecznie notariusz za tę czynność weźmie 1105 zł netto. A może zainteresuje cię także ten artykuł o hipotece?

Jak widać, jest to pomocne narzędzie, które podpowie nam, ile kosztuje notariusz. Dzięki temu wiele osób będzie mogło się przygotować do spełnienia formalności od strony finansowej. W końcu opłaty notarialne nie zaliczają się do najniższych.

ikona podziel się Przekaż dalej