Umowa przedwstępna – do czego służy?

Umowa przedwstępna to pojęcie, które w polskim prawie funkcjonuje za sprawą Kodeksu cywilnego. Jest to taka umowa, w której obie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości innej umowy, która od teraz nazywa się umową przyrzeczoną.

Umowa przedwstępna jest więc swego rodzaju zobowiązaniem, że w przyszłości (do określonego terminu) zostanie zawarta umowa przyrzeczona. Powinna ona zawierać informacje o postanowieniach umowy przyrzeczonej. Ten rodzaj zobowiązania najczęściej funkcjonuje w obrocie nieruchomościami – dotyczy to także sprzedaży gruntu. Umowa przedwstępna kupna działki to gwarancja, że kupujący i sprzedający za jakiś czas spotkają się u notariusza, by podpisać umowę przyrzeczoną.

W jakich sytuacjach umowa przedwstępna sprzedaży działki budowlanej czy innej jest konieczna? Przede wszystkim wtedy, jeśli nie jest możliwe podpisanie umowy przyrzeczonej od razu, czyli prawie zawsze. W końcu nie zawsze można się od razu umówić na spotkanie z notariuszem, cześć osób także stara się o kredyt, co również może zająć nieco czasu.

Umowa przedwstępna kupna działki – elementy, na które trzeba zwrócić uwagę

Umowa przedwstępna kupna działki – podstawowe elementy

Obojętnie, czy chodzi o umowę sprzedaży ziemi pod budowę, gruntów rolnych czy działki budowlanej, wszystkie umowy przedwstępne rządzą się takimi samymi prawami (podobnie, jak umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania). Przedstawiamy najważniejsze elementy, na które musisz zwrócić uwagę, by umowa przedwstępna była ważna i zabezpieczała interesy zarówno kupującego, jak i sprzedawcy.

1. Forma umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna może być zawarta na dwa sposoby – przygotowana samodzielnie przez jedną ze stron w porozumieniu z drugą lub u notariusza. Oba sposoby mają swoje plusy i minusy. Umowa przedwstępna u notariusza na pewno będzie zgodna z wymogami prawa i bezpieczna.

Ważna umowa przedwstępna sprzedaży działki budowlanej

2. Dane stron umowy i działki

Aby umowa przedwstępna sprzedaży działki budowlanej lub jakiejkolwiek innej ziemi była ważna, należy zawrzeć w niej kilka istotnych elementów. Jednym z najważniejszych są właśnie dane stron umowy, wraz z numerami PESEL i adresami zameldowania, a także imionami rodziców. Dotyczy to sprzedaży gruntu, dlatego należy także umieścić jego dane – wielkość, położenie, lokalizację, numer działki i numer księgi wieczystej.

3. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej

Kolejną bardzo ważną informacją, która koniecznie musi znaleźć się w umowie przedwstępnej jest właśnie termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Nie musi być dokładny – trudno przewidzieć, kiedy będzie można zorganizować spotkanie z notariuszem, ale ważne, by zaznaczyć, że ma się to odbyć w ciągu na przykład trzech miesięcy. Sprawdź także ten artykuł na temat umowy przedwstępnej sprzedaży krok po kroku.

Umowa przedwstępna sprzedaży działki budowlanej – zabezpiecz swoje interesy

Umowa przedwstępna kupna ziemi rolnej lub budowlanej – bezpieczeństwo

4. Numer księgi wieczystej

Bardzo ważnym aspektem jest zabezpieczenie swoich interesów. Kupujący powinien poznać zawczasu numer księgi wieczystej. Dzięki temu może sprawdzić w Internecie stan prawny nieruchomości i to, czy nie ma na nim żadnych obciążeń hipotecznych lub innego rodzaju. To najważniejszy element, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zawierania umowy kupna ziemi.

5. Sposób wypowiedzenia umowy

Kolejnym ważnym aspektem jest określenie sposobu, w jaki można wypowiedzieć tę umowę. W niektórych, regulowanych prawnie przypadkach jest to możliwe bez konsekwencji finansowych – na przykład rezygnacja z powodu wad prawnych nieruchomości. W pozostałych sytuacjach kupującemu przepada zadatek, a sprzedający musi oddać jego podwojoną wartość. 

W umowie można jednak zaznaczyć listę sytuacji, w których można się rozmyślić bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Korzystny jest na przykład zapis, że jeśli kupujący nie otrzyma kredytu w trzech bankach, sprzedający nie zatrzyma wpłaconego zadatku.

Umowa przedwstępna kupna nieruchomości – kwestie finansowe

6. Zaliczka czy zadatek?

Umowa przedwstępna sprzedaży ziemi rolnej lub innych działek zazwyczaj jest zawierana z zadatkiem. To oznacza, że w momencie jej podpisania kupujący wpłaca sprzedającemu określoną kwotę (niewielki procent wartości gruntu) jako potwierdzenie zawarcia umowy. Drugą formą zabezpieczenie finansowego jest zaliczka. Różnią się one od siebie przede wszystkim sposobem rozliczania.

Umowa z zadatkiem oznacza, że jeśli do sprzedaży nie dojdzie ze względu na kupującego, wpłacone pieniądze przepadają, a jeśli problem będzie leżał po stronie sprzedawcy, będzie on musiał wypłacić podwójny zadatek. Zaliczka natomiast jest zwrotna. Najczęściej zabezpieczenie to wynosi od 5 do 15% wartości nieruchomości, chociaż zdarza się, że jest także wyższe.

7. Zakres sprzedaży i kwota

Kupując działkę lub ziemię warto dokładnie sprawdzić, jaki jest zakres sprzedaży. Co to znaczy? Musisz sprawdzić jak daleko sięgają granice gruntów, co czasami wymaga wglądu do map lub wezwania geodety. Warto także sprawdzić, czy sprzedający chce zostawić znajdujące się na działce zabudowania, drzewa, ogrodzenia i tym podobne.

Umowa przedwstępna musi także zawierać kwotę, za jaką zostanie sprzedana nieruchomość i określenie, w jaki sposób mają zostać przekazane środki. Tylko taka umowa jest podstawą do otrzymania kredytu w banku.

ikona podziel się Przekaż dalej