Co oznacza pojęcie ceny? Definicja

Na wstępie należy określić, co rozumie się pod pojęciem ceny. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Encyklopedii Zarządzania, według której:

„Cena to określona wartość wyrażona w pieniądzu, będąca ekwiwalentem danego dobra. Kupujący dokonując transakcji zakupu dobra lub usługi jest obowiązany zapłacić sprzedającemu równowartość ceny. Dla kupującego cena stanowi koszt, jaki musi być poniesiony w momencie zakupu; pewna wartość, z której on musi zrezygnować w zamian za nabycie dobra lub usługi. Dla sprzedawcy natomiast cena stanowi źródło przychodu”.

W marketingu spotkamy się z różnymi rodzajami cen. Będzie to na przykład cena producenta, cena hurtowa (koszt nabycia towaru bezpośrednio od wytwórcy), cena maksymalna (czyli uniemożliwiająca ustalenie cen ponad górną, określoną wartość), wolnorynkowa (wynikająca z prawa popytu i podaży) czy interesująca nas cena detaliczna.

Co to jest cena detaliczna – definicja

Najprostsza definicja ceny detalicznej traktuje, iż jest to cena jednostkowa, którą oferuje się konsumentowi za zakup towaru lub usługi. Określenie ceny detalicznej stosuje się zatem dla towaru i usługi, sprzedawanej w ilości pojedynczej lub w niewielkiej ilości sztuk.

Określenie stosuję się do cen, które uwzględniają marżę detaliczną. Tak zwana marża detaliczna to wszystkie koszty dodatkowe, które obejmują między innymi magazynowanie towaru i obsługę w sklepie.

Cena hurtowa od towarów i usług nie obejmuje marży detalicznej i stosuje się ją dla klienta, który nabywa większą ilość towaru. Dobrym przykładem jest tu hurtowa sprzedaż towaru do sklepów. Sklep może liczyć na zakup towaru po niższej, hurtowej cenie. Różnica pomiędzy ceną hurtową a ceną detaliczną dla klienta indywidualnego stanowi zysk sklepu.

Co wpływa na cenę detaliczną towaru lub usług?

Wiemy już, co to jest cena detaliczna dla klienta, jak wygląda definicja tego pojęcia i co składa się na ostateczny koszt towaru lub usług. Warto także wiedzieć, jakie parametry stosuje się do ustalenia cen detalicznych.

Cena detaliczna dla klienta indywidualnego musi zapewnić zwrot kosztów sklepu lub usługodawcy, a także zagwarantować mu zysk. Cena detaliczna może być uzależniona od strategii handlowej sprzedawcy, jej celów marketingowych, a także od oczekiwań klientów.Przy ustalaniu cen detalicznych uwzględnia się takie czynniki jak specyfika rynku, a także jakość usługi lub sprzedawanego towaru. Ważne będą tutaj jego cechy, możliwości wykorzystania, marka, a także oczekiwania potencjalnych nabywców.

W czynnikach wyznaczających detaliczne ceny usług i towaru stosuje się również analizę działalności konkurencji, a także stan popytu oraz podaży. Bardzo ważnym czynnikiem jest też koszt produkcji, koszt wykonania usługi, koszty sprzedaży towaru oraz inne parametry, mogące wpłynąć na koszt ponoszony przez sklep lub usługodawcę. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły z aktualnymi cennikami.

Co oznacza cena detaliczna brutto i netto?

Wiemy już, co to jest cena detaliczna i jakie czynniki stosuje się do jej określenia. Jednak w pojęciach marketingowych znajdziemy także kwoty brutto i netto? Co oznaczają dla klienta?

Najprościej ujmując, cena netto wynosi wartość towaru. Do jej naliczenia nie stosuje się żadnych potrąceń. Kwota netto oznacza przychód sprzedawcy. Kwota brutto oznacza natomiast cenę netto, powiększoną o wartość podatku VAT. Dla przykładu, jeśli kwota netto za kubek wynosi 10 zł, wówczas wartość brutto dla klienta indywidualnego wynosi 10 zł + 23% VAT. W tym przypadku ostateczna wartość brutto omawianego kubka wynosi 12,30 zł. Warto pamiętać o zmienności wysokości podatku VAT. Większość towarów sprzedawanych w Polsce zostało objęte 23% stawką podatku VAT. Wysokość podatku VAT od niektórych towarów i usług może wynosić również 8%, 5% lub w nielicznych przypadkach 0%. W ostatniej sytuacji wartość brutto i wartość netto będą oznaczać tę samą kwotę.

ikona podziel się Przekaż dalej