Podatek estoński – na czym polega i co to jest?

Estonia jest jednym z krajów, które wprowadziły wiele uproszczeń w rozliczeniach podatkowych. CIT zostaje tam naliczany jedynie przy wypłacie pieniędzy poza firmę. Takie uproszczone zasady rozliczeń stały się przykładem dla innych państw. Estonia jest bowiem krajem, które bardzo efektywnie uprościło zasady opodatkowania i ograniczyło tak zwaną papierologię. Polski rząd (podobnie jak niegdyś Estonia), zdecydował o wprowadzeniu uproszczonego systemu podatkowego. W ten sposób powstał podatek estoński. Na czym polega takie rozliczenie CIT i co to dokładnie jest?

Podatek estoński został wprowadzony w Polsce w 2020 roku. Podstawą prawną do jego wprowadzenia była ustawa z dnia 28 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2122). Podobnie jak Estonia, polski rząd planował wdrożenie skutecznych uproszczeń, które miały być pomocne dla wielu firm.

Podatek estoński to forma podatku dochodowego od osób prawnych. System rozliczenia estońskiego CIT różni się od typowego systemu CIT pod względem momentu powstania zobowiązania podatkowego. Typowy system rozliczeń CIT zobowiązuje podatnika do comiesięcznego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy. Dodatkowo pod koniec roku należy złożyć roczne rozliczenie podatkowe.

Na czym polega i co to jest estoński CIT. Jest to system rozliczeń podatku dochodowego, który zmienia moment powstania zobowiązań podatkowych. Podatnik (np. spółka) nie opłata CIT, jeśli wypracowany zysk pozostaje w przedsiębiorstwie i jest przeznaczony na cele inwestycyjne. Obowiązek podatkowy CIT pojawia się dopiero w momencie wypłacenia zysków ze spółki (dywidendy).

Warto także zauważyć, że system rozliczeń estońskiego CIT obejmuje wyższe stawki opodatkowania (w porównaniu z typowym rozliczeniem CIT). Mimo tego w wielu przypadkach okazuje się być korzystniejszym systemem rozliczeniowym. Wynika to z faktu, iż istnieje możliwość odliczenia jego części w zeznaniu podatkowym PIT.

Główne zasady estońskiego CIT to brak konieczności prowadzenia rachunkowości podatkowej, obliczania podatkowych odpisów amortyzacyjnych, a także brak konieczności ustalania podatkowych kosztów uzyskania przychodu. W efekcie estoński system podatkowy ma być dużym ułatwieniem dla podatników.

Estoński CIT – zasady rozliczeń podatkowych

Wiemy już, co to jest podatek estoński i na czym polega uproszczone rozliczenie. Warto także wiedzieć, kto może wykorzystać ten system podatkowy. Z podatku estońskiego mogą skorzystać spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. System podatkowy przysługuje także spółkom komandytowo-akcyjnym i spółkom komandytowym.

W 2022 roku rząd wprowadził nowe, uproszczone zasady estońskiego CIT. Do tej pory z uproszczonej formy opodatkowania mogły korzystać wyłącznie spółki z.o.o i spółki akcyjne. Od 2022 roku nie obowiązuje także warunek rocznego limitu przychodów ani warunek ponoszenia wskazanych nakładów inwestycyjnych.

Aby przejść na estoński CIT, trzeba spełniać kilka podstawowych warunków. Na wstępie należy złożyć wniosek do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego. Przejście na estoński CIT będzie możliwe, jeśli przedsiębiorstwo spełnia poniższe warunki:

 • Prowadzenie księgowości, umożliwiającej ustalenie:
  • Wysokości zysku i straty netto,
  • Podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku,
  • Kwoty zysków niepodzielonych oraz kwoty zysków podzielonych odniesienie na kapitały, wypracowanych w latach opodatkowania ryczałtem,
  • Kwoty niepokrytych strat, które zostały poniesione w latach opodatkowania ryczałtem.
 • Utrzymanie warunków opodatkowania ryczałtem od dochodów przez 4 lata.
 • Mniej niż 50 % przychodów spółki musi pochodzić z działalności finansowej bądź obrotu wierzytelnościami.
 • Działalność firmy w formie spółki innej niż partnerska, jawna bądź cywilna.
 • Wspólnikami spółki mogą być jedynie osoby fizyczne (również zagraniczni rezydenci podatkowi).
 • Spółka nie może posiadać udziałów w innych spółkach kapitałowych bądź osobowych.
 • Przychód z działalności operacyjnej musi być wyższy niż przychód pasywny.
 • Spółka musi sporządzać sprawozdanie finansowe (za okres opodatkowania estońskim CIT), zgodne z ustawą o rachunkowości.
 • Spółka musi zatrudniać przynajmniej trzech pracowników, którzy nie są wspólnikami (przez okres minimum 300 dni w roku podatkowym). Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.

Wysokość estońskiego CIT

Estoński system podatkowy przewiduje dwie podstawowe formy opodatkowania. Pierwsza dotyczy małych podatników i podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. W ich przypadku stosuje się 10% podstawy opodatkowania. Pozostali podatnicy zostają objęci 20% podstawą opodatkowania.

Co to jest podstawa opodatkowania? Za podstawę opodatkowania w estońskim CIT uznaje się:

 • Sumę dochodu z tytułu podzielonego zysku oraz dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat.
 • Sumę dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków, które nie są związane z działalnością gospodarczą.
 • Dochody z zysku netto, osiągnięte w roku podatkowym, w którym zakończono sposób opodatkowania ryczałtem.
 • Dochody z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych, które zostały uzyskane w danym roku podatkowym.
 • Dochody z tytułu zmiany wartości składników majątku.

Wiemy już, czym jest i na czym polega podatek estoński. Jeśli chcesz uzyskać więcej praktycznych porad, zapoznaj się z pozostałymi artykułami w naszym serwisie. Podpowiemy Ci, czym jest podatek katastralny, a także wskażemy, jak wygląda odliczanie darowizny od podatku.

ikona podziel się Przekaż dalej