Becikowe - co to jest?

Becikowe jest pomocą finansową, którą można pozyskać od państwa w przypadku narodzenia dziecka. Aby uzyskać takie wsparcie finansowe, należy spełnić wszystkie wymagane warunki. Do nich zalicza się przede wszystkim stosunek prawny względem urodzonego dziecka, a także maksymalny dochód netto na osobę.

Dlatego o becikowe mogą ubiegać się:

 • Rodzice nowo narodzonego dziecka
 • Opiekunowie faktyczni dziecka
 • Opiekunowie prawni dziecka

Zatem, jak można się łatwo domyślać, z becikowego mogą korzystać nie tylko rodzice biologiczni, ale również na przykład adopcyjni lub przysposobieni opiekunowie, np. dziadkowie lub inni krewni, którzy zajmują się urodzonym dzieckiem, zamiast biologicznej matki lub ojca. Ponadto wymaga się, aby być obywatelem Polski, zamieszkałym na terenie kraju, lub też cudzoziemcem, który jednak posiada m.in. pozwolenie na pobyt stały, bądź zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. W przypadku cudzoziemców, takich wytycznych jest znacznie więcej, jednak w celu uzyskania becikowego, należy spełnić tylko jeden z takich warunków. Sprawdź także świadczenia na dziecko w 2024.

Jak obliczyć dochód do becikowego w 2024 r.

Kolejnym kryterium, jakie należy spełnić, jest odpowiedni dochód netto na osobę. Obecnie w 2024 r. zastanawiając się nad tym, jak obliczyć dochód do becikowego, powinniśmy pamiętać, że nie może on przekroczyć kwoty 1922 zł netto na osobę. Ponadto musi zostać udokumentowane, iż matka od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była objęta profesjonalną opieką medyczną. Takie zaświadczenie wypisuje położna środowiskowa, która po porodzie zajmuje się matką i dzieckiem.

Należy pamiętać o tym, iż ostatniego wymogu nie muszą spełniać opiekunowie prawni, faktyczni, a także przysposabiający dziecko. Jak obliczyć dochód do becikowego, aby mieć pewność, iż pomoc finansowa nam zostanie udzielona? Należy pamiętać, iż obliczanie dochodu netto odbywa się nie tylko w oparciu o umowę o pracę. Ponieważ liczone są wszystkie przychody członków rodziny, które zostały uzyskane w danym roku. Do nich wliczają się dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej, wynajmu, czy też działalności rolniczej. Ponadto należy wziąć pod uwagę wszystkie nagrody, stypendia oraz premie.

Kalkulator dochodu netto na osobę - becikowe

Jeżeli chcemy orientacyjnie dowiedzieć się, czy przysługuje nam becikowe, świetnym pomysłem może okazać się kalkulator, który zdecydowanie usprawni nam obliczanie dochodu netto. Taki wniosek składamy w urzędzie miasta, urzędzie gminy, bądź też ośrodku pomocy społecznej. Ważne jest to, iż mamy aż 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka na złożenie tego wniosku. Jeżeli adoptowaliśmy dziecko, to ta data jest liczona od dnia przysposobienia dziecka. Po tym terminie już nie będziemy mogli ubiegać się o becikowe.

Najczęściej kalkulator, który usprawnia nam obliczanie dochodu netto na osobę, będzie wymagał od nas rozliczenia podatkowego za ubiegły rok kalendarzowy. Najczęściej jest to zeznanie roczne PIT-36, a także PIT-37. Jednak brane pod uwagę są także PIT-40a/11A, a także PIT-28. Wpisując przychód roczny, należy spodziewać się odjęcia wszystkich składek za ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy.

Dodatkowe wsparcie finansowe - obliczanie

Jeżeli podczas wyliczania dochodu netto na osobę w rodzinie, kalkulator wskaże nam kwotę wynoszącą maksymalnie 674 zł netto, to w takich okolicznościach możemy liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością dochód netto na osobę nie może przekroczyć 764 zł. W takich okolicznościach rodzice lub opiekunowie mogą liczyć na dodatek od państwa z tytułu urodzenia dziecka, a także zasiłek rodzinny na dziecko.

Ponadto w niektórych gminach, możemy liczyć na tzw. samorządowe becikowe. Trzeba jednak mieć świadomość tego, iż taka pomoc nie jest udzielana w każdej gminie. Wtedy można spodziewać się, iż druga taka kwota zostanie wypłacona przez władze samorządowe. Warto również pamiętać o tym, iż sam wniosek o becikowe można złożyć również przez Internet. Natomiast wypłata może nastąpić na wskazane we wniosku konto bankowe.

Jak załatwiać inne sprawy urzędowe, a także w swoim miejscu pracy

Becikowe jest jedną z wielu różnych spraw, które załatwiamy w urzędzie, szczególnie jeżeli decydujemy się na założenie własnej rodziny. Może właśnie szukamy pracy i chcemy się dowiedzieć, ile zarabia budowlaniec. Oprócz tego, mamy do czynienia z wieloma innymi aspektami życia, takimi jak odszkodowanie za wypadek w pracy, opieka nad chorym dzieckiem, czy też zaproszenie dla cudzoziemca. Warto wiedzieć, jakie wnioski, a także, w jakim miejscu należy je składać.

Jeżeli chcemy załatwić takie sprawy, jak:

 • Opieka nad chorym dzieckiem - jeżeli nasze dziecko zachoruje, to możemy skorzystać z płatnej opieki nad nim. Opieka nad chorym dzieckiem wynosi do 60 dni w ciągu roku kalendarzowego w przypadku dzieci w wieku do 14 lat. Natomiast do 30 dni przysługuje opieka nad chorym dzieckiem, jeżeli ma ono więcej niż 14 lat, ale nie przekroczyło 18 roku życia.
 • Odszkodowanie za wypadek w pracy - w sytuacji trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku w pracy. Odszkodowanie za wypadek w pracy wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po wypełnieniu wszystkich wymaganych formalności. Ponadto do 31 marca 2024 roku, za każdy 1% trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, odszkodowanie za wypadek w pracy wynosi 1269 zł netto.
 • Zaproszenie dla cudzoziemca - taki wniosek możemy złożyć gdy chcemy zaprosić obcokrajowca do Polski. Wypełniając jednak takie zaproszenie dla cudzoziemca, powinniśmy wykazać, iż jesteśmy w stanie pokryć koszty przylotu, pobytu, wyżywienia, a także powrotu do ojczystego kraju. Należy pamiętać o tym, że zaproszenie dla cudzoziemca nie jest tożsame z wydaniem wizy lub pozwolenia na pobyt w Polsce.

Źródła:

 • https://interviewme.pl/blog/becikowe-wniosek
 • https://obywatel.gov.pl/pl/dzieci/becikowe-jak-dostac
 • https://www.infor.pl/prawo/praca/bezpieczenstwo-pracy/6404131,wypadek-przy-pracy-jakie-odszkodowanie-sie-nalezy-ile-wynosi.html
 • https://www.zus.pl/documents/10182/1862187/Przez+ile+dni+mo%C5%BCna+otrzymywa%C4%87+zasi%C5%82ek+opieku%C5%84czy.pdf/7fca10e6-accf-ce4d-db65-5a7c8c68fb47
 • https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/zaproszenie-cudzoziemca
ikona podziel się Przekaż dalej