Podatek od czynności cywilnoprawnych – podatek od wzbogacenia się

Czym jest podatek od wzbogacenia się i w jakiej sytuacji płaci się PCC

Podatek od wzbogacenia się pod względem prawnym nie istnieje; jest to potoczna nazwa obowiązkowej daniny po zawarciu określonej umowy cywilnoprawnej. W zależności od sytuacji może to być Podatek od Czynności Cywilnoprawnych albo Podatek od Spadków i Darowizn. Pierwszy przypadek dotyczy najczęściej zakupu samochodu używanego (wartość rezydualna) lub nieruchomości na rynku wtórnym. Podatek od Spadków i Darowizn jest natomiast opłatą, którą ponoszą osoby obdarowane lub spadkobiercy.

 • Zakup mieszkania na rynku wtórnym

Podatku od wzbogacenia się nie płaci się, kupując mieszkanie na rynku pierwotnym od dewelopera. W takim wypadku w cenę mieszkania wliczony jest już podatek VAT. Inaczej wygląda sytuacja na rynku wtórnym. Kwota do zapłaty, która zależy wprost od metrażu i lokalizacji, jest powiększana o kwoty obowiązkowe, do których należy taksa notarialna, koszt założenia księgi wieczystej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Finalna kwota jest obliczana przez notariusza, który też odbiera opłatę od osoby kupującej. Wysokość doliczanej kwoty wynosi dwa procent wartości rynkowej nieruchomości.

 • Zakup samochodu i podatek od wzbogacenia się

Kupując nowy samochód w salonie, podobnie jak nowe mieszkanie u dewelopera, zawiera się umowę cywilnoprawną z płatnikiem VAT, a to pozwala unikać dodatkowego podatku PCC. Auto używane, kupione od osoby prywatnej, kosztuje drożej o kwotę dwóch procent wartości samochodu. Urząd skarbowy bierze przy tym wartość rynkową samochodu, a nie koniecznie cenę wpisaną do umowy.

Podatek od wzbogacenia się dotyczy umowy zawartej w Polsce, gdzie znajduje się również miejsce zamieszkania sprzedającego; sprzedawany pojazd mógł znajdować się w tym czasie w kraju lub za granicą. Gdyby wartość rynkowa samochodu była niższa niż 1000 zł, transakcja nie byłaby objęta podatkiem. Zwolniona z podatku jest też osoba niepełnosprawna, kupująca pojazd na własny użytek.

 • Zakup motocykla zgodnie z przepisami podatkowymi

Kupując pojazd jednośladowy, należy zachować te same zasady, co przy zakupie samochodu używanego. Jeśli nie zachodzi przypadek zwolnienia od podatku, wynosi on dwa procent od wartości rynkowej motocykla.

Ile czasu na zapłacenie podatku od wzbogacenia się? Zgodnie z przepisami na opłacenie tego podatku przewidziano 14 dni od zakupu danej rzeczy. W ciągu 14 dni należy złożyć w urzędzie skarbowym deklarację dotyczącą podatku od wzbogacenia się. Kwotę przelewa się na wskazane przez urząd skarbowy konto bankowe.

Wysokość podatku od wzbogacenia się i kto go zapłaci?

Kto zapłaci podatek od wzbogacenia się?

W zależności od sytuacji osobą, która zapłaci podatek od czynności cywilnoprawnych, będzie:

 • kupujący,
 • obdarowany,
 • spadkobiorca,
 • jedyny właściciel po zniesieniu współwłasności,
 • pożyczkobiorca,
 • osoba ustanawiająca hipotekę,
 • wspólnicy spółki.

A może zainteresuje cię także ten artykuł na temat podatku od spadku i spadku mieszkania?

Wysokość podatku od wzbogacenia się

Podatek, który płaci się podczas zawierania umowy cywilnoprawnej, zależy od rodzaju umowy i wartości rzeczy objętej umową. Nie jest to kwota zryczałtowana i za każdym razem musi być odpowiednio wyliczona. Jeśli wyliczenie będzie błędne, urząd skarbowy wezwie do poprawienia deklaracji i skorygowania opłaty.

 • Zakup mieszkania, kupno samochodu – 2%
 • Zamiana, podział spadku, zniesienie współwłasności, darowizna – 2%
 • Pożyczka – 0,5%
 • Hipoteka na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – 0,1%

Zwolnienie od podatku od wzbogacenia się

Jeśli umowa cywilnoprawna i przedmiot jej zawarcia wymagają zapłacenia określonej kwoty podatku, nie ma sensu unikać tego obowiązku, ponieważ urząd skarbowy może naliczyć dodatkową karę. Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, kiedy możliwe jest zwolnienie od zapłaty. Nawiasem mówiąc, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność wiąże się nie z podatkiem od wzbogacenia się, ale opłatą przekształceniową, którą można zapłacić jednorazowo lub w ratach, zwykle z bonifikatą. Nie płaci się PCC, jeśli wartość przedmiotu opodatkowania nie przekracza 1000 zł. Na przykład auto, którego wartość rezydualna jest niewielka, ale już nienowy samochód.

Nie trzeba też zapłacić podatku od pożyczki od członka najbliższej rodziny, której kwota nie przekracza 9637 zł w ciągu pięciu lat. Pożyczka od obcej osoby, na którą nie zwróci uwagi urząd skarbowy, nie może przekroczyć kwoty 1000 zł. Jako ciekawostkę można podać, że zakup nieruchomości od Lasów Państwowych też jest zwolniony z podatku od wzbogacenia się. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne dokonane na podstawie art. 40a ustawy o lasach (sprzedaż nieruchomości).

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 95,2% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły