Ile kosztuje miejsce na cmentarzu?

Ceny miejsca grzebalnego na cmentarzach w Polsce

Wykupienie miejsca na cmentarzu w Polsce najczęściej obejmuje okres 20 lat. Po ustaniu określonego czasu administracja cmentarza informuje o konieczności ponowienia opłaty. Istnieją także cmentarze, które umożliwiają wykupienie miejsca na 50 bądź 99 lat, jednak wiąże się to z większymi wydatkami.

Na ostateczny koszt wykupienia miejsca na cmentarzu wpływa wiele indywidualnych czynników. Pierwszym z nich okazuje się lokalizacja cmentarza, a często również lokalizacja miejsca na grobowiec. Ceny w niektórych większych miastach mogą być znacznie wyższe od stawek, które obowiązują na cmentarzach komunalnych położonych w niewielkich miejscowościach. Kolejny, wpływający na ceny czynnik to specyfika grobowca. Na cmentarzach można wykupić miejsce na grób urnowy lub dziecięcy, miejsce na grób jednoosobowy bądź rodzinny murowany. Ostatnia opcja na ogół wiąże się z najwyższymi stawkami.

Ze względu na duże różnice cenowe, trudno jest ustalić jednolity koszt wykupienia miejsca na cmentarzu. Średnie stawki w Polsce na ogół rozpoczynają się od wartości 400 – 600 zł. Jest to uśredniona wartość za grób urnowy lub niszę urnową. Wykupienie miejsca na grób rodzinny może wiązać się z opłatą rzędu 1 000 zł, a w kolumbarium nawet do 3 000 zł. Istnieją jednak polskie cmentarze, w których ceny okazują się znacznie wyższe. Dobrym przykładem jest Cmentarz na Powązkach. Udostępnienie na 20 lat miejsca grzebalnego na grób tradycyjny ziemny bez prawa do murowania wynosi tam 2 870 zł (grób pojedynczy) lub 3 450 zł w przypadku grobu rodzinnego. Za miejsce na cmentarzu z prawem do murowania należy zapłacić 3450 zł. Jeszcze droższe jest wykupienie miejsca grzebalnego w niszy urnowej lub w kolumbarium. Cennik Cmentarza na Powązkach uwzględnia opłaty w wysokości od 4 800 do 8 300 zł. Z kolei za miejsce na Alei Zasłużonych (wykup stały) należy zapłacić 5 500 zł w przypadku grobu urnowego lub 8 300 zł w przypadku grobu tradycyjnego. Pełen cennik opłat został ogłoszony w załączniku 2 do Zarządzenia 20/19 Dyrektora Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.

Ile kosztują miejsca na cmentarzach na świecie?

Koszt pochówku na świecie będzie uzależniony od danego kraju, a także specyfiki i lokalizacji cmentarza. Za pochówek w Niemczech należy zapłacić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy euro. Różnorodność cen wynika z rodzaju cmentarza. Na ogół największe opłaty obowiązują na cmentarzach leśnych. Nieco niższe stawki pochówku w Niemczech znajdują się na cmentarzach przy wschodniej granicy kraju.

Najwyższe ceny miejsc cmentarnych obowiązują w takich lokalizacjach jak Nowy Jork. Wykupienie miejsca grzebalnego na Manhattanie może osiągać astronomiczne kwoty. Inny przykład to Green-Wood, czyli jeden z najpiękniejszych cmentarzy w Stanach Zjednoczonych. Cmentarz na Brooklynie jest jednocześnie jednym z najstarszych miejsc grzebalnych. Za wykupienie pojedynczego miejsca należy zapłacić 37 000 dolarów. Miejsce na dwa groby to już wydatek rzędu 31 000 – 67 000 dolarów. Wykupienie niszy urnowej na cmentarzu Green-Wood kosztuje z kolei od 2 250 do 19 000 dolarów (źródło: www.green-wood.com).

Ile kosztuje kremacja ciała w Polsce i za granicą?

Koszt kremacji może być jedną ze składowych wydatków, które ponosimy na rzecz organizacji pochówku. Krajowe ceny kremacji są uzależnione od lokalizacji krematorium. W wielu miejscach cena kremacji ciała nie przekracza 600 zł, jednak w Polsce znajdują się także droższe krematoria. W niektórych przypadkach za kremacje trzeba zapłacić około 800 – 1 000 zł, a niekiedy jeszcze więcej.

Cena kremacji w Polsce okazuje się bardzo atrakcyjna w porównaniu ze stawkami obowiązującymi u naszych zachodnich sąsiadów. Średnia cena kremacji w Niemczech wynosi 500 – 800 euro. Podobne stawki kremacji (około 500 – 700 euro) obowiązują w Holandii.

Zakup urny jest dodatkowym wydatkiem związanym z kremacją ciała. Najtańsze w zakupie będą urny metalowe, których cena w Polsce waha się w przedziale 250 – 400 zł. Za urny wykonane z kamienia naturalnego (np. marmur, onyks) trzeba już zapłacić średnio 400 – 600 zł. W ofertach sprzedaży znajdziemy także urny ceramiczne, których cena zależy od obecności zdobień i jakości wykonania. Średni koszt zakupu urny ceramicznej zamyka się w przedziale 500 – 900 zł. Ostatnie rozwiązanie to zakup trumny wykonanej z rodzimego gatunku drewna. Cena najtańszych urn rozpoczyna się od kwoty około 250 zł. Urna ze zdobieniami religijnymi może już kosztować około 600 zł.

Kolejnym pojawiającym się pytaniem jest to, w jakich polskich miastach można wykonać kremację ciała. Pogrzeby tradycyjne nadal pozostają najpopularniejszą formą pochówku, jednak stopniowo, coraz więcej osób decyduje się na kremację ciał swoich bliskich. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem, w naszym kraju nieustannie przybywa nowych krematoriów, które świadczą usługi na najwyższym, światowym poziomie. Krematoria mieszczą się w takich miastach jak Bytom, Bydgoszcz, Gdańsk, Łódź, Poznań, Ruda Śląska, Słupsk, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław i Wyszków. Sprawdź także ten artykuł z aktualnym cennikiem pogrzebów w Polsce.

Organizacja pogrzebu, za co płaci ZUS? Jakie warunki trzeba spełnić?

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem finansowym, przeznaczonym na pomoc w organizacji pochówku. Świadczenie jest wypłacane przez ZUS i przysługuje osobom, które poniosły wydatki w związku z organizacją pogrzebu bliskiego. Z zasiłku mogą skorzystać:

 • Członkowie rodziny,
 • Pracodawcy,
 • Domy Pomocy Społecznej,
 • Gminy,
 • Powiaty,
 • Osoby prawne kościoła bądź związku wyznaniowego,
 • Osoby obce, które organizowały pochówek.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci osoby, która spełniła przynajmniej jeden z poniższych warunków.

 • Posiadała prawo do emerytury lub renty , (bądź była członkiem rodziny takiej osoby)
 • Posiadała prawo do emerytury pomostowej (bądź była członkiem rodziny takiej osoby),
 • Była ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (bądź była członkiem rodziny takiej osoby),
 • Miała przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne(bądź była członkiem rodziny takiej osoby),
 • W dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, ale spełniała warunki do jej uzyskania,
 • Była cywilną, niewidomą ofiarą działań wojennych i pobierała świadczenie pieniężne,
 • Pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny (bądź była członkiem rodziny takiej osoby),
 • Pobierała rentę socjalną (bądź była członkiem rodziny takiej osoby),
 • Zmarła wskutek wypadku bądź choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach (bądź była członkiem rodziny takiej osoby),
 • Pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach (bądź była członkiem rodziny takiej osoby).

Wysokość zasiłku pogrzebowego i wymagane dokumenty

Wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłek pogrzebowy posiada stałą wysokość. Przysługuje członkowi rodziny w pełnej kwocie 4 000 zł, bez względu na wysokość poniesionych kosztów. Inna sytuacja dotyczy pracodawców, Domów Pomocy Społecznej, powiatów, gmin i osobom prawnym, które podjęły się organizacji pochówku. W tych przypadkach zasiłek pogrzebowy będzie wypłacony do wysokości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 4 000 zł. Jeśli koszty organizacji pogrzebu były niższe, ZUS wypłaci odpowiednio obniżoną wartość świadczenia.

Zasiłek pogrzebowy może być przyznany więcej niż jednej osobie, która organizowała pochówek. W tym przypadku mamy do czynienia z bazową kwotą o maksymalnej wartości 4 000 zł, która będzie podzielona proporcjonalnie w stosunku do poniesionych kosztów pogrzebu. Procedura ubiegania się o zasiłek pogrzebowy wymaga złożenia stosownych dokumentów w placówce ZUS. Wśród niezbędnych wymagań znajduje się:

 • Druk Z-12 czyli wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego,
 • Akt zgonu,
 • Oryginały rachunków poświadczających koszty pogrzebu. W przypadku, gdy oryginały dokumentów zostały złożone w banku, istnieje możliwość złożenia kopii. Wymagane jest, aby kopie posiadały potwierdzoną przez bank zgodność z oryginałem.
 • Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym,
 • Skrócone odpisy aktów stanu cywilnego, potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłym.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której opłacono koszty pochówku. Wypłacenie zasiłku pogrzebowego po upływie 12 miesięcy nie będzie możliwe ze względu na przedawnienie roszczenia.

Kto organizuje pogrzeb, jeśli rodzina zmarłego nie ma pieniędzy na pochówek lub zmarły był samotny?

Organizacja pogrzebu to wydatek minimum kilku tysięcy złotych. Niestety nie każdą rodzinę stać na sfinansowanie pochówku ze środków własnych. W tym przypadku najbliższa rodzina może złożyć wniosek o zorganizowanie pogrzebu na koszt gminy. Wniosek należy składać we właściwym względu na adres zameldowania zmarłego Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wraz z wnioskiem rodzina musi złożyć zaświadczenie o braku uprawnień zmarłego i jego rodziny do pobierania zasiłku pogrzebowego. Niezbędnym dokumentem jest także skrócony akt zgonu. Niektóre Ośrodki Pomocy Społecznej wymagają także przedłożenia dodatkowej dokumentacji, która potwierdza trudną sytuację ekonomiczną rodziny. Dodatkowe wymogi formalne są regulowane przez lokalne zapisy prawne.

Pochówek osób bezdomnych i samotnych na ogół również jest organizowany i opłacony przez gminę, która powinna urządzić pogrzeb zgodnie z wyznaniem osoby zmarłej. Wynika to wprost z zapisów ustawy o pomocy społecznej, która nakłada na gminę obowiązek pochówku osób bezdomnych oraz samotnych. Obowiązkiem gminy jest także organizacja pogrzebu zmarłych, którzy posiadali rodzinę, jednak ta nie poczuwa się do organizacji pogrzebu.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 100,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły