Ile kosztuje miejsce na cmentarzu i od czego zależy cena?

Wykupienie miejsca na cmentarzu jest jednym z niezbędnych wydatków związanych z pochówkiem. Wysokość opłaty jest regulowana przez władze administracyjne danego cmentarza. W Polsce funkcjonują cmentarze komunalne (zarządzane przez gminę) oraz cmentarze wyznaniowe (zarządzane przez dany kościół). W niemal każdym przypadku opłata wykupienia miejsca na cmentarzu obejmuje 20 lat. Po ustaniu 20 lat od czasu wykupienia miejscu na cmentarzu organ administracyjny powinien poinformować nas o konieczności ponowienia opłaty prolongacyjnej. W przypadku nieopłacania miejsca na cmentarzu grób może być zlikwidowany (nie wcześniej niż 20 lat po ostatnim pochówku) i jest to działanie zgodne z prawem. Niektóre miejsca na cmentarzu wykupuje się na okres 99 lat, jednak w ich przypadku koszt może okazać się znacznie wyższy.

Cena wykupienia miejsca na cmentarzu na 20 lat okazuje się bardzo zróżnicowana. Na ostateczny koszt wpływa między innymi sama lokalizacja cmentarza. Ulokowane w centrach dużych miast miejsca pochówku mogą okazać się odczuwalnie droższe. Na cenę wykupienia miejsca na cmentarzu wpływa także sama lokalizacja grobu oraz jego rozmiar. Stawki są ustalane przez zarządców cmentarza (gminę lub kościół). Osoba zainteresowana może wykupić miejsce na grób tradycyjny, murowany rodzinny. Jest to miejsce grzebalne z dwoma miejscami do pochowania trumien. Istnieje także możliwość wykupienia miejsca pojedynczego, przeznaczonego na jedną trumnę. Co istotne, ceny miejsc w obrębie jednego cmentarza mogą być uzależnione od lokalizacji. Miejsca przy głównych alejach niejednokrotnie okazują się większym wydatkiem niż miejsca na grób położony na uboczu. Najniższe stawki dotyczą miejsc pojedynczych, niepogłębionych, które umożliwiają pochówek jednej osoby.

Na cmentarzach pojawiają się także miejsca przeznaczone na groby urnowe, nisze w katakumbach oraz nisze urnowe w kolumbarium. Cena wykupienia miejsca na cmentarzu na ogół rozpoczyna się od kwoty 400 – 600 zł. Za droższe miejsca cmentarne (wykupione na 20 lat) trzeba niekiedy zapłacić ponad 1 000 zł. Koszt wykupienia miejsca w kolumbarium może dochodzić do kwoty około 3 000 zł. Dopłata do miejsca przy dochowaniu urny do niszy w kolumbarium kosztuje około 300 – 500 zł. Przedłużenie korzystania z miejsca na niszę urnową na kolejne 20 lat może być wydatkiem 500 – 800 zł. Ceny obowiązujące na cmentarzach zabytkowych na ogół okazują się znacznie wyższe. Dla przykładu, miejsce grzebalne na Cmentarzu na Powązkach kosztuje 2 870 zł za grób pojedynczy bez prawa do murowania lub 3 450 za grób rodzinny.

Wydatki związane z pochówkiem. Ceny kremacji, urn, trumien, nagrobków i usług pogrzebowych

Koszty kremacji i cena zakupu urny

Kremacja zwłok jest jednym z czynników, który wpływa na sumaryczny koszt pogrzebu. Koszty kremacji będą w dużej mierze zależeć od lokalizacji krematorium. W niektórych miastach cena usługi nie przekracza kwoty 600 zł. W innych, głównie stolicy, za kremację ciała trzeba zapłacić 800 – 1000 zł. Ceny obowiązujące w niektórych krematoriach okazują się jeszcze wyższe.

Kremacja jest jedynie początkiem wydatków związanych z organizacją pogrzebu. Niezbędnym wydatkiem będzie także zakup urny. W ofertach wykonawców znajdziemy wiele różnorodnych, często zdobionych modeli. Cena zakupu urny jest w dużej mierze uzależniona od materiału użytego do produkcji. W sprzedaży znajdują się:

 • Urny metalowe – to najtańsze z dostępnych rozwiązań. Urna metalowa cechuje się dodatkowo odpornością na uszkodzenia. Koszt zakupu dobrej jakości urny z metalu na ogół mieści się w kwocie 250 – 400 zł.
 • Urny kamienne – do ich produkcji przeważnie wykorzystuje się onyks lub marmur. Koszt zakupu urny z kamienia naturalnego może wynosić około 400 – 600 zł.
 • Urny ceramiczne – mogą posiadać dodatkowe zdobienia, a ich zaletą jest różnorodność dostępnych modeli. Cena urny ceramicznej na ogół mieści się w granicach 500 – 900 zł.
 • Urny drewniane – przeważnie tworzy się je z gatunków drewna rodzimego, takich jak dąb lub sosna. Ich powierzchnia może być idealnie wygładzona lub posiadać dodatkowe zdobienia z motywami religijnymi. Ze względu na dużą różnorodność modeli, średnie ceny wahają się w zakresie od około 250 do 600 zł. Sprawdź także ten artykuł z aktualnym cennikiem pogrzebów w Polsce.

Ile kosztuje trumna i usługi pogrzebowe?

Cena trumny jest uzależniona od jakości wykonania, a także od rodzaju zastosowanego materiału. Jednym z częściej wybieranych rozwiązań są trumny sosnowe, topolowe, brzozowe i bukowe, mogące obniżyć koszty organizacji pochówku. Cena trumny wykonanej z miękkiego drewna rodzimego na ogół wynosi 750 – 1000 zł.

Drugie rozwiązanie to trumna dębowa. W sprzedaży znajdują się trumny gładkie i zdobione. Cena może być uzależniona od specyfiki wykończenia oraz rozmiaru. Koszt zakupu dobrej jakości trumny dębowej może wynosić około 3000 – 5000 zł.

W sprzedaży coraz częściej pojawiają się też drewniane trumny z białym wykończeniem. Poszczególne modele przeważnie tworzy się z drewna sosnowego. Cena zakupu to średnio 1500 – 2500 zł.

Wykupienie miejsca na cmentarzu oraz zakup trumny nie oznaczają końca wydatków związanych z pochówkiem. W kosztach należy także uwzględnić przygotowanie ciała do ceremonii pogrzebowej. Większość zakładów pogrzebowych zapewnia kompleksową organizację łącznie z przygotowaniem ciała. W cenie przygotowania ciała znajduje się mycie, wykonanie makijażu, czesanie i nałożenie ubrania pogrzebowego. Usługa kosztuje około 300 – 500 zł, nie licząc kosztów zakupu ubrań pogrzebowych. Za naszykowanie miejsca na cmentarzu, przewiezienie trumny, transport i zasypanie trumny trzeba zapłacić około 1000 – 2500 zł. Cena nie uwzględnia przechowywania ciała w chłodni.

Koszt przechowywania ciała w chłodni różni się w zależności od regionu naszego kraju i indywidualnych stawek zakładów pogrzebowych. Średnia cena przechowywania ciała w chłodni przez 48 godzin wynosi około 90 – 160 zł. Każda kolejna rozpoczęta doba wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 60 – 100 zł.

Koszt wykonania nagrobka. Ile zapłacimy za nagrobek pojedynczy lub podwójny?

Ważnym wydatkiem okazuje się także wykonanie nagrobka. Wśród ofert wyspecjalizowanych firm kamieniarskich znajdziemy wiele różnorodnych możliwości. Płyty nagrobne mogą zostać wykonane z kompozytu (opcja najtańsza), granitu lub marmuru. Ceny nagrobków będą uzależnione od użytego materiału, jakości wykonania, ale i od rozmiarów. Tańsze w zakupie okazują się nagrobki dla dzieci i nagrobki urnowe. Nieco droższy w wykonaniu jest nagrobek pojedynczy, a najdroższy nagrobek podwójny.

Cena nagrobków wykonanych z kompozytu może mieścić się w przedziale 1700 – 2800 zł. Za nagrobek marmurowy zapłacimy około 4000 – 9000 zł w zależności od rozmiaru i jakości wykonania. Nagrobek granitowy może okazać się nieco tańszy w wykonaniu. Średnia cena usługi waha się w kwocie od 3 500 (nagrobek pojedynczy lub urnowy) do około 8000 zł. Są to kwoty uśrednione, a ceny niektórych nagrobków mogą niekiedy przekraczać kwotę 10000 zł.

Najdroższe w wykonaniu na ogół okazują się nagrobki z impali. Cena niewielkiego nagrobka dziecięcego lub urnowego (np. 50 x 50 cm) rozpoczyna się od kwoty około 1700 zł. Koszt wykonania dobrej jakości nagrobka pojedynczego może mieścić się w wartościach 6000 – 9000 zł. Najdroższy w wykonaniu będzie nagrobek podwójny. Górna granica cenowa jest trudna do ustalenia ze względu na duże zróżnicowanie stawek zakładów kamieniarskich. Przyjmujemy, że średnia cena wykonania dobrej jakości, podwójnego nagrobka z impali utrzymuje się w przedziale 10000 – 17000 zł.

Pochówek na cmentarzach zabytkowych. Co zrobić, żeby pochować tam bliskich?

Pochówek na Cmentarzu Rakowickim – procedura, wymagania, podstawowa opłata

Zasady przydzielania miejsc na cmentarzach zabytkowych zostają uregulowane przez wewnętrzne przepisy administracyjne. Dlatego każda lokalizacja może posiadać inne wymogi i wytyczne. Poniżej omówimy aktualne procedury, które obowiązują na Cmentarzu Rakowickim i na Powązkach.

W przypadku pochówku na Cmentarzu Rakowickim i przynależnym do tego samego zarządcy cmentarzu Podgórskim należy spełnić dwa niezbędne warunki.

 • Zmarły był zameldowany i zamieszkiwał na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez przynajmniej 5 ostatnich lat swojego życia.
 • Zmarły, a także jego małżonek/małżonka, krewni wstępni bądź zstępni do pierwszego stopnia pokrewieństwa nie posiadają grobu na cmentarzach komunalnych w Krakowie.

Jeśli zmarły spełniał dwa powyższe warunki, możliwe jest przydzielenie miejsca na Cmentarzu Rakowickim lub Cmentarzu Podgórskim. Co istotne, lokalizacja grobu na danym cmentarzu jest wskazywana w dniu pochowania, bez możliwości jej wyboru przez organizatora pogrzebu.

Na cmentarzu Rakowickim znajduje się Aleja Zasłużonych. Istnieje możliwość pochowania tam osób zasłużonych dla Państwa Polskiego lub miasta Krakowa. Prawo do pochówku w tym miejscu następuje jedynie na podstawie zgody wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa. Zgoda może być wydana z urzędu lub na wniosek Komisji Rady Miasta Krakowa, stowarzyszeń społecznych, naukowych, kulturalnych bądź organizacji zawodowych. Owe podmioty mogą wystąpić z wnioskiem po śmierci osoby zasłużonej.

Wszystkie opłaty związane z pochówkiem i użytkowaniem gruntu pod grób zostały ogłoszone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Aktualnie zagwarantowanie nienaruszalności grobu ziemnego, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat oraz prolongowanie tej opłaty (na 20 lat) wiąże się z opłatą w wysokości 1 360 zł.

Pochówek na Powązkach. Jakie są warunki? Ile kosztuje miejsce na cmentarzu?

Pochowanie zmarłego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach oraz w alejach zasłużonych i w kwaterach miasta stołecznego Warszawy na pozostałych cmentarzach komunalnych wymaga zezwolenia. Osoba organizująca pochówek musi wystosować wniosek wraz z niezbędną dokumentacją dodatkową. Wniosek zostaje rozpatrzony w oparciu o sześć podstawowych kryteriów, którymi są:

 • Zasługi dla Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Zasługi dla Warszawy,
 • Udział w walkach zbrojnych o wolność, niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Nadanie odznaczenia państwowego,
 • Pobyt w obozach i miejscach zesłania z przyczyn politycznych,
 • Nadanie odznaczeń i wyróżnień honorowych, dokumentujących zasługi dla Rzeczpospolitej Polskiej i miasta stołecznego Warszawy.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy. Organami dysponującymi miejscami grzebalnymi są:

 • Prezydent Warszawy lub osoba upoważniona,
 • Gestorzy,
 • Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.

Opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego na Cmentarzu na Powązkach zostały ogłoszone w załączniku 2 do Zarządzenia 20/19 Dyrektora Cmentarzy Komunalnych w Warszawie. Koszt będzie uzależniony od typu i rozmiaru grobowca, a także od okresu udostępnienia miejsca grzebalnego. Dla przykładu:

Udostępnienie na 20 lat miejsca grzebalnego kosztuje:

 • 2 870 zł – grób tradycyjny ziemny bez prawa do murowania,
 • 3 450 zł – grób tradycyjny ziemny rodzinny bez prawa do murowania,
 • 3 450 zł – grób tradycyjny pojedynczy z prawem do murowania.

Udostępnienie miejsca grzebalnego w niszy urnowej przyznaje się na okres 50 lat. Cena pochówku na Powązkach wynosi:

 • 4 800 zł – udostępnienie miejsca grzebalnego w niszy urnowej 55x50x55 cm,
 • 8 200 zł – udostępnienie miejsca grzebalnego w niszy urnowej 55x100x55 cm,
 • 4 900 zł – udostępnienie miejsca grzebalnego w kolumbarium 55x58x56 cm,
 • 8 300 zł – udostępnienie miejsca grzebalnego w kolumbarium 110x58x56 cm.

Istnieje także możliwość wykupienia stałego miejsca grzebalnego na Cmentarzu Wojskowym. Za miejsce usytuowane na Alei Zasłużonych należy zapłacić:

 • 8 300 zł – w przypadku grobu tradycyjnego,
 • 5 500 zł – w przypadku grobu urnowego.
ikona podziel się Przekaż dalej