Transport ciała z zagranicy. Wymagane formalności

Sprowadzenie ciała wymaga uzyskania zgody od starosty powiatu, właściwego ze względu na miejsce spoczynku zmarłego. Jest to niezbędny dokument, który obowiązuje na terytorium całej Polski. W celu uzyskania zgody starosty należy przedłożyć stosowny wniosek. Złożenie wniosku jest darmowe, a starosta ma 3 dni na jego rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi.

Zgoda wydana przez starostę nie oznacza jeszcze końca wymaganych formalności. Osoba chcąca przetransportować zwłoki na terytorium Polski musi uzyskać zaświadczenie z urzędu konsularnego Rzeczpospolitej Polskiej, funkcjonującego w państwie, w którym znajdują się zwłoki. Zaświadczenie na przewóz zwłok wymaga uiszczenia opłaty konsularnej. Jej wysokość nie ma charakteru stałego i zależy od konkretnego państwa. Opłata konsularna w państwach należących do Unii Europejskiej wynosi 50 Euro.

Wniosek złożony w konsulacie musi być uzupełniony o niezbędne dokumenty. Prawo przewiduje różnice w dokumentacji przewozu zwłok oraz prochów poddanych kremacji. Pierwsza sytuacja wiąże się z nieco bardziej skomplikowaną procedurą. Do wniosku dotyczącego transportu zwłok należy dołączyć:

 • Akt zgonu,
 • Zaświadczenie potwierdzające, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej,
 • Zaświadczenie o spełnianiu norm przewozu ciał przez firmę pogrzebową, która zajmie się sprowadzeniem zwłok z zagranicy.

Przewiezienie prochów osób zmarłych wymaga mniej skomplikowanych formalności. Do wniosku należy dołączyć:

 • Akt zgonu,
 • Zaświadczenie potwierdzające kremację ciała,
 • Zaświadczenie wydane przez zakład pogrzebowy o tym, że urna została wykonana z metalu i zawiera wyłącznie szczątki zmarłego.

Dodatkowych formalności wymaga przewóz zwłok w przypadku, gdy śmierć wystąpiła w wyniku zabójstwa, samobójstwa bądź wypadku. W takiej sytuacji konieczne może okazać się także zezwolenie na wywiezienie zwłok, wydane przez lokalną policję lub sąd.

Kto może zorganizować transport zwłok z zagranicy?

Śmierć bliskiej osoby jest bardzo ciężkim przeżyciem. W przypadku śmierci za granicą sprawy wydają się jeszcze bardziej skomplikowane. Uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów może przekraczać możliwości rodziny. Dlatego większość osób decyduje się na wynajęcie wyspecjalizowanej firmy pogrzebowej, które mają doświadczenie w sprowadzaniu ciał z zagranicy.

Warto zauważyć, że zwłoki nie mogą być przewożone w prywatnym, nieprzystosowanym do tego samochodzie. Sytuacja dotyczy także transportu liniami lotniczymi. Zwłoki muszą być dostarczone na lotnisko specjalnym samochodem, a następnie odebrane przez pojazd pogrzebowy w kraju docelowym.

Mimo wielu komplikacji niektóre rodziny decydują się na samodzielne zorganizowanie transportu zwłok z zagranicy. Do osób uprawnionych należy małżonek zmarłego, rodzice, dzieci, dziadkowie, pradziadkowie, wnuki oraz krewni w linii bocznej do czwartego stopnia.

Trumna do przewozu zwłok z zagranicy. Wymagania sanitarne i techniczne

Zgodnie z przepisami prawa, do transportu zwłok nie można wykorzystać zwykłej trumny. W przypadku przewozu pomiędzy krajami stosuje się trumny z dodatkowym, metalowym wkładem. Jego zadaniem jest zabezpieczenie ciała. Skrzynia musi być zlutowana i zapieczętowana przez pracownika konsulatu. Zapieczętowanie wymaga uzyskania poświadczenia (pieczęci). Jest to usługa płatna, a cena zależy od konkretnego kraju.

Trumna może zostać przetransportowana drogą lądową, morską lub lotniczą. Warto zauważyć, że nie wszystkie linie lotnicze umożliwiają transport zwłok. Dlatego przewóz za pomocą tego środka transportu może okazać się dodatkowo utrudniony. W przypadku transportu ciała z krajów sąsiadujących z Polską, większość osób decyduje się na wynajęcie przygotowanego w tym celu karawanu. Transport zwłok wymaga spełnienia szeregu przepisów technicznych i sanitarnych. Pojazd przeznaczony do transportu zwłok musi:

 • Być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczeniem,
 • Posiadać kabinę kierowcy odizolowanej od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok lub szczątków ludzkich,
 • Posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny bądź pojemnika na szczątki lub zwłoki ludzkie podczas ich przewozu,
 • Posiadać podłogę w części na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki bądź szczątki ludzkie. Podłoga musi zostać wyłożona materiałem łatwo zmywalnym oraz odpornym na działanie środków dezynfekujących,
 • Nie może posiadać miejsc siedzących, zamontowanych w części przeznaczonej na transport zwłok lub szczątków ludzkich,
 • Po każdym przewozie zwłok lub szczątków ludzkich środek transportu powinien być poddany dezynfekcji w części umieszczonej do transportu. W celu dezynfekcji można zastosować jedynie preparaty o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym oraz grzybobójczym. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także ten artykuł z aktualnymi cennikami pogrzebów w Polsce.

Czy transport skremowanych prochów w urnie jest łatwiejszy do zorganizowania?

Wszystko zależy od kraju, z którego musimy przewozić prochy. Każdy kraj może posiadać nieco odmienne regulacje prawne. Co więcej, Polska ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 roku nie rozróżnia prochów od ciał zmarłych. Dlatego zgodnie z literą prawa, prochy powinny być przewożone takimi samymi środkami transportu. W praktyce często omija się owe przepisy, a urna z prochami zostaje przetransportowana prywatnymi środkami transportu.

Prochy w szczelnej urnie mogą być też przetransportowane do Polski za pomocą linii lotniczych. Ze względów logistycznych, przewiezienie urny staje się znacznie łatwiejsze niż transport trumny z ciałem. Dla przykładu, linie lotnicze Wizzair zezwalają na transport urny z prochami jako bagaż podręczny. Nie ma możliwości przewozu urny w bagażu rejestrowanym, a cała procedura wymaga przedstawienia wymaganych, opisanych wcześniej dokumentów przewozowych (akt zgonu, świadectwo kremacji). Podobne procedury obowiązują w przypadku wielu innych przewoźników, którzy umożliwiają transport urny w bagażu podręcznym, pod warunkiem, że będzie ona dyskretnie zapakowana.

W kwestii porównania kosztów transportu wszystko zależy od państwa, z którego transportujemy ciało. W przypadku transportu trumny z ciałem trzeba ponieść większe wydatki na rzecz przewozu (liniami lotniczymi lub karawanem). Największe wydatki zazwyczaj generuje transport trumny liniami lotniczymi ze Stanów Zjednoczonych. Przetransportowanie urny z prochami na ogół nie generuje tak dużych wydatków, jednak musimy zapłacić za kremację ciała. Cena kremacji za granicą niejednokrotnie może być mocno zróżnicowana.

ikona podziel się Przekaż dalej