Urlop okolicznościowy - śmierć ojca lub matki

Nie ma niczego trudniejszego niż strata bliskiej osoby. Jeżeli jednak będziemy musieli zmierzyć się ze śmiercią jednego z naszych rodziców, to powinniśmy wiedzieć, jakie mamy prawa. Okazuje się, że z tego tytułu przysługuje nam urlop okolicznościowy. Nie ma tutaj dokładnych wytycznych, w jakich dniach powinniśmy skorzystać z urlopu, jednak wiemy, ile dni przysługuje nam na dany rok kalendarzowy.

Urlop okolicznościowy śmierć ojca lub matki jest przywilejem, który definiuje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. W tym Rozporządzeniu w rozdziale 2, ustępie 15, przeczytamy:

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracodawcy pracownika na czas obejmujący:

  1. 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
  2. 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Ust. 16. 1. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 8 zdanie drugie, ust. 9, ust. 11. 1 pkt 2, ust. 12 oraz ust. 15, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu pracy.

Dzięki temu rozporządzeniu wiemy, ile dni urlopu okolicznościowego przysługuje w przypadku śmierci taty lub mamy. Ponadto za te 2 dni wolnego, pracodawca powinien nam wypłacić 100% naszego dziennego wynagrodzenia. O takich wytycznych mówi nam Kodeks Pracy. Sprawdź także, czy pracodawca może odmówić urlopu.

Kodeks Pracy a urlop okolicznościowy - śmierć ojca lub matki

Jeżeli już wiemy, że z powodu śmierci mamy lub taty przysługują nam 2 dni urlopu okolicznościowego. Warto mieć również rozeznanie w momencie, kiedy nasi biologiczni rodzice mieli ograniczenie praw rodzicielskich. Lub też z innych powodów nas wychowywał ojczym lub macocha. Z powodu ich śmierci również otrzymamy 2 dni urlopu okolicznościowego.

Kolejną istotną sprawą, na którą należy zwrócić uwagę, jest również termin, w którym bierzemy urlop okolicznościowy. Przysługuje on nam w dowolnym terminie, a także nie musimy go brać jednym ciągiem. Możemy natomiast wybierać pojedyncze dni w dowolnych odstępach. Zaleca się jednak, aby dni te mniej więcej pokrywały się z terminem zgonu, bądź pogrzebem rodzica. Wtedy nie będzie większych wątpliwości, iż rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce.

Jakie dokumenty wypełnić, pobierając urlop okolicznościowy - śmierć ojca lub matki?

Nie musimy spełniać bardzo dużych wymogów, jeżeli chodzi o otrzymanie urlopu okolicznościowego z powodu śmierci taty lub mamy. Tak naprawdę w zupełności wystarczy złożyć wniosek o urlop okolicznościowy. Ponadto powinniśmy mieć na uwadze, że zazwyczaj okoliczności są na tyle trudne, iż najczęściej taki wniosek składa się dopiero po powrocie do pracy po wykorzystaniu urlopu.

Wcześniej natomiast kontaktujemy się z pracodawcą lub osobą odpowiedzialną za przydzielanie naszego urlopu drogą telefoniczną. Warto mieć również wiedzę, iż Kodeks Pracy pozwala także na wzięcie urlopu okolicznościowego w przypadku innych okoliczności. Mowa jest tutaj również o śmierci swojego dziecka lub małżonka. Z tych radosnych okoliczności wymienia się urodzenie dziecka lub własny ślub.

Natomiast pojedynczy dzień urlopu okolicznościowego będzie przysługiwał nam w przypadku śmierci rodzeństwa, dziadków, czy też teściów. Jeżeli jesteśmy osobą sprawującą opiekę nad konkretną osobą, w przypadku jej śmierci, także możemy liczyć na jeden dzień urlopu okolicznościowego. Wiedząc, ile już nam dni przysługuje z powodu śmierci bliskich nam osób, a szczególnie, ile dni przysługuje nam z powodu śmierci taty, będziemy wiedzieli rzeczywiście, jakie prawa przysługuje w naszym miejscu pracy.

Zasiłek opiekuńczy na rodzica

Bardzo często nasi starsi rodzice zmagają się z wieloma chorobami, którzy będą wymagać naszej opieki. Na szczęście wcale nie musi to oznaczać, iż będziemy musieli zostać z tym całkowicie sami. W takim przypadku możemy ubiegać się, chociażby o zasiłek opiekuńczy na rodzica. Jest to pomoc finansowa w wysokości 80% przeciętnego wynagrodzenia. Dzięki temu będzie można wspomóc swój budżet, szczególnie gdy w przypadku choroby rodzica należy wykupić dodatkowe leki, czy też zabiegi rehabilitacyjne.

Należy pamiętać o tym, że zasiłek opiekuńczy na rodzica może być wypłacany maksymalnie przez 14 dni w kalendarzowym roku. Jednak aby takie pieniądze trafiły do naszej dyspozycji, musimy spełnić pewne warunki. Przede wszystkim musimy dzielić gospodarstwo domowe ze swoim rodzicem. Ponadto zasiłek opiekuńczy na rodzica będzie wymagać przedstawienia zaświadczenia od lekarza o zaistniałej sytuacji. Kodeks Pracy również przewiduje, iż będzie można ubiegać się o 5 dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego, który możemy wykorzystać na opiekę nad bliskimi osobami, w tym nad rodzicami.

Ograniczenie praw rodzicielskich a praca

Ograniczenie praw rodzicielskich nigdy nie jest łatwą sytuacją, zarówno dla dziecka, jak i również dla rodzica. Pojawia się bardzo często pytanie odnośnie tego, czy ograniczenie praw rodzicielskich może w jakikolwiek wpłynąć na naszą pracę? Najczęściej do takich okoliczności dochodzi, gdy małżonkowie postanawiają się rozwieść, a jedno z rodziców ma mieć zabrane całkowicie lub częściowo ograniczone prawa rodzicielskie.

Wtedy, o ile jeden z rodziców się nie zgadza na takie postępowanie, to rzeczywiście będziemy musieli się zmierzyć z walką o to, aby te prawa rodzicielskie nie były odebrane. W takiej sytuacji liczy się każdy aspekt życia rodzica, również to, w jakiej obecnie sytuacji zawodowej się znajduje. Dlatego sąd ma prawo zwrócić się do pracodawcy, aby otrzymać dowody dotyczące aktualnego zatrudnienia rodzica, któremu mają być ograniczone prawa rodzicielskie.

Źródła:

  • https://inewi.pl/Blog/urlop-okolicznosciowy-na-pogrzeb-ile-dni-i-komu-przysluguja
  • https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/1700/urlop-okolicznosciowy-smierc-matki
  • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19960600281/O/D19960281.pdf
  • https://seni.pl/pl_PL/baza-wiedzy-seni/opieka-nad-chorym-rodzicem-prawne-aspekty-opieki-nad-starszymi-czlonkami-rodziny
  • https://poradnikpracownika.pl/-wladza-rodzicielska-a-obowiazki-pracownicze
ikona podziel się Przekaż dalej