Różnorodna definicja powierzchni użytkowej

Zanim odpowiemy na pytanie, czy kotłownia to powierzchnia użytkowa, przybliżymy istotę tego pojęcia. Powierzchnia użytkowa budynku jednorodzinnego zostaje określana zgodnie z normą PN-ISO 9836: 1997.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że definicja pojęcia powierzchni użytkowej może być dość zróżnicowana. Wynika to z faktu, iż definicja występuje w różnych aktach prawnych. Dobrym przykładem będzie tu ustawa o podatku od spadku i darowizn, a także ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. 

Co bardzo istotne, definicja powierzchni użytkowej nie została określona w ustawie Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku. W związku z tym jej ustalenie może być obliczane według różnych norm i zapisów prawnych.

Co wlicza się w powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego? Definicja

Jak już ustaliliśmy, w krajowych przepisach prawnych znajdziemy różne definicje powierzchni użytkowej budynku. Pierwsza z nich została zapisana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. W artykule 1a ust. 1 pkt 5 czytamy:

„Powierzchnię użytkową budynku lub jego części stanowi powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe”.

Powyższa definicja jest istotna dla celów opodatkowania budynku. Zauważmy, że w myśl przepisów prawnych, podatek nalicza się wyłącznie od powierzchni użytkowej. Nieużytkowa powierzchnia budynku (np. strych) nie stanowi podstawy opodatkowania. Niestety w myśl wspomnianej powyższej definicji, kotłownia stanowi powierzchnię użytkową i powinna podlegać opodatkowaniu.

Kolejna definicja powierzchni użytkowej znajduje się w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2021 roku. W myśl artykułu 2 ust. 1 pkt. 7 ustawy, przez pojęcie powierzchni użytkowej należy rozumieć:

„Powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału”.

Następna definicja powierzchni użytkowej znajduje się w ustawie o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku. Według terminologii, za powierzchnię użytkową domu lub lokalu uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach podziemnych i naziemnych. Wyjątek stanowią jedynie powierzchnie piwnic, klatek schodowych oraz szybów przeznaczonych dla dźwigów.

Jaka przestrzeń wlicza się do powierzchni użytkowej? Wysokość pomieszczenia ma znaczenie

Podstawą opodatkowania domu jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego jest powierzchnia użytkowa na wszystkich kondygnacjach. Wysokość opodatkowania będzie uzależniona od wysokości pomieszczenia.

  • Przestrzenie o wysokości równej lub większej 2,2 metry – zostają objęte 100% podstawy obliczeniowej.
  • Przestrzenie o wysokości równej lub większej niż 1,4 metra, ale niższej niż 2,2 metra – zostają objęte 50% podstawy obliczeniowej.
  • Przestrzenie o wysokości poniżej 1,4 metra – są traktowane jako powierzchnia nieużytkowa. Nie uwzględnia się ich w obliczaniu wymiaru podatku od nieruchomości. Sprawdź także ten artykuł z informacjami, czym jest powierzchnia użytkowa.

Czy kotłownia to powierzchnia użytkowa? Definicja według rozporządzenia Ministerstwa rozwoju

Jak widzimy, w określaniu przestrzeni, która wlicza się w powierzchnię użytkową budynku, stosuje się różne przepisy. Powierzchnia użytkowa budynku została podzielona na dwie grupy, którymi są:

  • Podstawowa powierzchnia użytkowa – termin oznacza wszystkie pomieszczenia zamknięte, służące do celów mieszkaniowych.
  • Pomocnicza powierzchnia użytkowa – terminem tym określamy wszystkie powierzchnie, które stanowią funkcję pomocniczą dla powierzchni podstawowych.

Według ustawy z dnia 16 marca 2000 roku o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniającej ustawę o własności lokali, w powierzchnię użytkową wlicza się tylko określone pomieszczenia. Będą to spiżarnie, kuchnie, pokoje, łazienki, ubikacje, przedpokoje, schowki, garderoby, antresole, przedpokoje, hole, korytarze, obudowane werandy i ganki, a także inne pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom mieszkańców.

W świetle zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 r. §20, pkt 4b, zarówno garaż, jak i kotłownia wliczają się do powierzchni użytkowej budynku.

Strych domu jednorodzinnego – czy jest to powierzchnia nieużytkowa?

Określiliśmy już, czy kotłownia to powierzchnia użytkowa. Wiemy też, że ustalenie powierzchni użytkowej budynku jest ważne dla obliczenia podstawy podatku od nieruchomości. Nad górną kondygnacją wielu budynków często znajduje się nieużytkowany strych. Jest to przestrzeń nieużytkowa, która według przepisów prawa nie może służyć do celów mieszkaniowych. Pomieszczenie na strychu będzie za to dobrym miejscem do przechowywania.

Nieużytkowa przestrzeń poddasza może być zaadaptowana na pomieszczenie użytkowe. Strych musi spełniać szczegółowe warunki (np. posiadać odpowiednią wysokość skosów). Adaptacja przestrzeni na użytkowe pomieszczenie na strychu zmienia jego przeznaczenie. Jeśli zaadaptujemy strych na pomieszczenie użytkowe, wówczas zacznie wliczać się ono w powierzchnię użytkową budynku. To z kolei rodzi konieczność uwzględnienia przestrzeni do celów obliczenia wysokości podatku od nieruchomości.

Zaznaczmy także, że przestrzeń nieużytkowa strychu nie musi być przekształcana na pomieszczenie użytkowe. Jest to przestrzeń, której nie traktuje się jako oddzielnej kondygnacji mieszkalnej budynku. W tym przypadku strychów, ich przestrzeń nie wlicza się, jako powierzchnia użytkowa budynku. Nie mamy obowiązku ocieplania strychu, montażu instalacji elektrycznej, ani wykończenia skosów poddasza.

Wiesz już, czy kotłownia to powierzchnia użytkowa. A może zainteresują Cię również inne artykuły w naszym serwisie. W osobnym artykule podpowiadamy, jak podłączyć wentylator łazienkowy z czujnikiem wilgoci. Być może szukasz porady, co wybrać? Sufit podwieszany krzyżowy czy pojedynczy?

ikona podziel się Przekaż dalej