Certyfikat energetyczny - kiedy konieczne jest jego przygotowanie?

Zgodnie z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków, certyfikat energetyczny wymagany jest dla wynajmowanego lub sprzedawanego lokalu mieszkalnego lub budynku. Obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego został nałożony też na właścicieli budynków, w których ponad 250 m2 powierzchni użytkowej została zajęta przez organy administracji publicznej.

Warto wiedzieć, że brak certyfikatu energetycznego nie przekreśla naszej szansy na wynajem lub sprzedaż budynku lub mieszkania. Najemca lub kupujący może jednak wymagać od nas takiego świadectwa, na którego dostarczenie będziemy mieli dwa miesiące dni od momentu dostarczenia pisemnego wezwania.

Wystawione świadczenie energetyczne dla budynku lub mieszkania będzie ważne przez 10 lat. Może się jednak okazać, że konieczne będzie wcześniejsze odnowienie wówczas, gdy przeprowadzimy remont instalacji, który może zmienić charakterystykę energetyczną budynku.

Komu nie jest potrzebne świadectwo energetyczne?

Od 2015 roku z obowiązku przygotowania certyfikatu energetycznego zwolnione są osoby budujące dom na własny użytek. Takiej dokumentacji nie będą potrzebowały budynki, z których korzystamy nie dłużej niż 4 miesiące w ciągu roku, a także gospodarstwa rolne, gdzie roczne zużycie energii nie przekracza 50 kWh/m²/rok. Wprowadzona ustawa o charakterystyce energetycznej świadectwa określa również, że nie będzie konieczne wykonanie certyfikatu dla budynków wolnostojących o powierzchni poniżej 50 m2. Wówczas charakterystyka cieplna budynku jest niezbędna.

Świadectwo energetyczne jest wymagane od każdego właściciela mieszkania który sprzedaje mieszkanie.
Czy mieszkanie potrzebuje świadectwa energetycznego?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku - zleceniodawca

Zgodnie z ustawą za zlecenie przygotowania certyfikatu energetycznego odpowiedzialny jest właściciel lub osoba zarządzająca budynkiem, która chce go sprzedać lub wynająć. Takie prawo przysługuje też najemcy budynku w przypadku, gdy nie otrzymał świadczenia energetycznego lub jego kopii.

Kto może przygotować świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Do sporządzenia świadectwa energetycznego dla lokalu mieszkalnego upoważnione są specjaliści z branży budowlanej, architektonicznej i instalacyjnej. Takie osoby muszą posiadać też aktualne uprawnienia budowlane. Ponadto osoba zajmująca się przygotowaniem operatu energetycznego budynku zobowiązana jest do potwierdzenia kwalifikacji podczas egzaminu, który jest organizowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Cena certyfikatu energetycznego

Ostateczna cena świadectwa energetycznego uzależniona jest od kilku czynników, w tym wielkości budynku, przeznaczenia obiektu i systemu ogrzewania. Właściciele mieszkania będą musieli liczyć się z kosztem rzędu 300 zł netto. Więcej zapłacą natomiast posiadacze domu jednorodzinnego. W tym przypadku mogą zapłacić nawet 1000 zł netto.

ikona podziel się Przekaż dalej