Jakie garaże można wybudować na zgłoszenie?

Najpopularniejsze obecnie projekty domów parterowych z poddaszem nie zawsze uwzględniają miejsce na samochody. Wtedy potrzebna jest dobudowa lub postawienie wolnostojącego garażu. Prawo nie wymaga pozwolenia na budowę garażu drewnianego czy blaszanego postawionego tymczasowo. Przez 180 dni może on stać bez zezwolenia. Jednak po upływie tego terminu konieczne jest jego rozebranie lub pozwolenie na budowę albo zgłoszenie. Okres ten jest przydatny wtedy, gdy nie mamy pewności, jakie umiejscowienie garażu będzie najlepsze. Pozwolenia nie wymaga garaż postawiony na działce, na której budowany jest dom mieszkalny na czas potrzebny do zakończenia inwestycji. Po zakończeniu prac budowlanych konieczne jest jego zgłoszenie lub uzyskanie pozwolenia.

Zgodnie z prawem pozwolenia na budowę nie wymaga wolnostojący parterowy budynek gospodarczy, taki jak garaż drewniany o powierzchni nieprzekraczającej 35 m2. Na działce nie może znajdować się więcej tego rodzaju obiektów niż 1 na 500 m2 powierzchni posesji. Przy większej działce można postawić dwa tego rodzaju budynki. Nie ma znaczenia, czy garaż bez pozwolenia będzie murowany, trwale związany z gruntem, drewniany, czy będzie to blaszak. Rozbudowa już stojących garaży sprawi, że przekroczony zostanie dopuszczalny metraż. Nawet rozbudowa o kolejną kondygnację wymaga przestrzegania wymaganych wymiarów. Alternatywą dla garażu jest budowa wiaty. Bez pozwolenia można wybudować wiatę mierzącą do 50 m2. Procedury zgłoszenia są identyczne jak garażu do 35 m2.

Istotną kwestią jest plan zagospodarowania przestrzennego. Zanim inwestor rozpocznie budowę garażu, musi się z nim zapoznać. Może okazać się, że na terenie danej gminy można budować wyłącznie obiekty o określonej kubaturze, wysokości, konstrukcji, a nawet nachyleniu dachu. Zakaz może dotyczyć działek o określonej wielkości, poniżej której nie wolno wznosić obiektów bez zezwolenia. W niektórych miejscach garaż bez zezwolenia może być wyłącznie dobudowany do budynku mieszkalnego. Dobudowa murowanego garażu nie zawsze jednak jest możliwa i korzystna dla inwestora. Brak planu zagospodarowania przestrzennego na danym terenie nie zwalnia z konieczności wystąpienia o warunki zabudowy.

Co powinno zawierać zgłoszenie i kiedy je złożyć?

Zamiar budowy garażu zazwyczaj trzeba zgłosić na minimum 30 dni przed rozpoczęciem prac. Termin ten ustala gmina, starosta lub prezydent miasta. Na stronie urzędu dostępne są wnioski, które wystarczy pobrać i wypełnić. Do wniosku dołącza się oświadczenie o prawie do dysponowania działką, mapę sytuacyjną i plan obiektu. Konieczne jest określenie, na jakim rodzaju działce zostanie on wzniesiony. Czy będzie to działka siedliskowa, rekreacyjna, budowlana, inwestycyjna czy rolna? Opisuje się budynek, ze wskazaniem na rodzaj zastosowanych materiałów, czy będzie to obiekt drewniany, czy murowany? Podaje się numer działki, określa termin rozpoczęcia prac. Organ decydujący ma prawo wniesienia sprzeciwu. Jeżeli tego nie zrobi, to przyjmuje się to za wyrażenie zgody. Inwestor ma dwa lata na ukończenie prac budowlanych. Jeżeli otrzyma decyzję odmowną, będzie musiał ubiegać się o pozwolenie.

Garaż obok domu jednorodzinnego, a także garaż bez pozwolenia a porady prawne
Garaż bez pozwolenia krok po kroku, czyli informacje, porady prawne i wskazówki

W przypadku zmiany zagospodarowania przestrzennego, umożliwiającej budowę garażu, inwestor musi liczyć się z tym, że będzie obowiązywała go renta planistyczna. Renta planistyczna dotyczy sytuacji, gdy na skutek zmian w planie miejscowym, sprzedawana nieruchomość zyskuje na wartości. Zazwyczaj renta planistyczna wymagana jest przy sprzedaży terenu, który zmienił przeznaczenie. W przypadku sprzedaży posesji mieszkalnej rzadko jest wymagana. Warto jednak upewnić się, czy w danej gminie renta planistyczna nie jest wymagana. W przypadku sprzedaży posesji, której zabudowa została zmodernizowana, a przeznaczenie zmienione, gmina może żądać opłaty. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o garażach.

Jak wybudować garaż bez pozwolenia?

Mając załatwione potrzebne zgłoszenie, inwestor może przystąpić do budowy garażu. Jednak nie może pomijać przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z prawem można postawić garaż, którego wysokość w świetle konstrukcji jest nie niższa niż 2,2 metra. Wjazd do garażu musi mieć co najmniej 2,3 metra szerokości i 2 metry wysokości. Musi posiadać instalację elektryczną i nachyloną posadzkę. Projekty domów parterowych z poddaszem mają ściśle określone odległości budynku od granic działki i zazwyczaj uwzględniają one usytuowanie garażu. Przepisy przeciwpożarowe wymagają, by garaż był usadowiony na działce minimum 3 metry od jej granicy. Jeżeli od strony granicy działki znajdują się wrota lub okna, wtedy odległość ta wzrasta do minimum 4 metry. Każde odstępstwo od tych przepisów wymaga pozwolenia na budowę. W takim przypadku zgłoszenie nie wystarczy. Miejscowy plan zagospodarowania może uwzględniać wyjątki. W przypadku działki o szerokości do 16 m plan miejscowy może zezwalać na budowę na zgłoszenie garażu usytuowanego 1,5 metra od granicy, pod warunkiem, że długość garażu nie przekracza 6,5 metrów, a wysokość 3 metrów.

Najpopularniejsze obecnie projekty domów parterowych z poddaszem często mają garaż w bryle budynku. Jeżeli garaż budowany jest oddzielnie, a na działce znajduje się już budynek gospodarczy, wtedy ważne są wymiary działki. Może okazać się, że nie ma możliwości budowy kolejnego obiektu, gdyż działka jest zbyt mała. Pozostaje wtedy budowa przenośnej wiaty drewnianej lub blaszanej. Warto w takim przypadku pomyśleć o innym rozwiązaniu. Dobudowa garażu do bryły budynku na etapie inwestycji będzie wymagała zmiany w projekcie, lecz nie potrzeba oddzielnego zezwolenia na budowę. Jeżeli dobudowa garażu ma być przeprowadzona do już istniejącego budynku, wtedy stosowane są przepisy i zezwolenia dla obiektu głównego, czyli domu. Duży garaż wolno stojący o powierzchni większej niż 35 metrów kwadratowych lub z dodatkową kondygnacją wymaga pozwolenia na budowę, bez względu na to, czy jest trwale związany z gruntem, czy nie.

Budowa drewnianego, blaszanego czy murowanego garażu bez zezwolenia jest możliwa. Nie może on być jednak duży. Wolno stojący garaż na zgłoszenie musi odpowiadać lokalnym warunkom zabudowy. Nie zawsze jest to łatwe, dlatego warto wziąć pod uwagę garaż w bryle budynku. Projekty domów parterowych z poddaszem mogą uwzględniać nawet duży garaż dwustanowiskowy.

ikona podziel się Przekaż dalej