Dlaczego wyróżnia się różne rodzaje budynków?

Jeżeli chcemy się dowiedzieć, po co nam są potrzebne kategorie obiektów budowlanych, to na pewno jest wymagane w przypadku starania się o pozwolenia na budowę. Taką kategorię budynku należy umieścić we właściwym wniosku, który składany jest do urzędu. Reguluje to prawo budowlane obecnie wyróżniające XXX różnych kategorii.

Ważna jest również definicja obiektu budowlanego, która według prawa budowlanego brzmi, iż “należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych

Definicja budynku, jaką nadało prawo budowlane, wygląda następująco: “należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.” Natomiast za budynek mieszkalny jednorodzinny, uważa się gdy jest to budynek wolnostojący, bliźniak, czy nawet budynek w zabudowie szeregowej. Jednak ważne jest to, aby budynek mieszkalny służył właśnie w celu zamieszkania. Może on natomiast maksymalnie 30% swojej powierzchni mieć przeznaczone na cele użytkowe.

Kategoria obiektu budowlanego - rodzaje budynków wg prawa budowlanego

Aby dowiedzieć się, jaka jest kategoria obiektu budowlanego naszego budynku, musimy się odnieść do przepisów znajdujących się w ustawie prawo budowlane. Dzięki niemu dokładnie będziemy wiedzieli, do jakiej kategorii możemy przypisać obiekt, jaki planujemy wybudować.

Jak już wiemy, wyróżniamy aż XXX różnych kategorii. Wszystkie kategorie są wyszczególnione w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

 • Kategoria I - budynki mieszkalne jednorodzinne
 • Kategoria II - budynki służące gospodarce rolnej
 • Kategoria III - inne niewielkie budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk włącznie
 • Kategoria IV - elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych
 • Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji
 • Kategoria VI - cmentarze
 • Kategoria VII - obiekty służące nawigacji wodnej
 • Kategoria VIII - inne budowle
 • Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oświaty
 • Kategoria X - budynki kultu religijnego
 • Kategoria XI - budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej
 • Kategoria XII - budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych etc.
 • Kategoria XIII - pozostałe budynki mieszkalne
 • Kategoria XIV - budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego
 • Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji
 • Kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne
 • Kategoria XVII - budynki handlu gastronomii i usług
 • Kategoria XVIII - budynki przemysłowe
 • Kategoria XIX - zbiorniki przemysłowe
 • Kategoria XX - stacje paliw
 • Kategoria XXI - obiekty związane z transportem wodnym
 • Kategoria XXII - place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi
 • Kategoria XXIII - obiekty lotniskowe
 • Kategoria XXIV - obiekty gospodarki wodnej
 • Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
 • Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe
 • Kategoria XXVII - budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne
 • Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe
 • Kategoria XXIX - wolno stojące kominy i maszty oraz części budowlane elektrowni wiatrowych
 • Kategoria XXX - obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych

Nie bez znaczenia jest to, jaka kategoria obiektu budowlanego została przypisana do budynku, jaki planujemy wybudować. Ponieważ dalej prawo budowlane będzie weryfikować, jakiego rodzaju formalności są potrzebne, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Oczywiście do każdej kategorii jest dopisana bardziej rozbudowana definicja, dzięki czemu nie ma już żadnych wątpliwości, jakie dokładne warunki budynek musi spełniać, aby został oddany do użytku. Ponadto poszczególne rodzaje budynków mają dopisane współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu.

Karta dużej rodziny - zniżki na prąd a wniosek o przyłącze prądu

Jeżeli w budynku mieszkalnym ma przebywać rodzina z przynajmniej 3 dzieci, to może obowiązywać Karta Dużej Rodziny zniżki na prąd. Jednak zanim dowiemy się, jak ubiegać się o preferencyjne ceny, musimy wcześniej złożyć wniosek o przyłącze prądu. Należy pamiętać o tym, iż taki wniosek o przyłącze prądu składamy już u konkretnego operatora sieci energetycznej.

W tym celu będziemy potrzebować komplet dokumentów, wśród których wymagany jest plan zabudowy oraz tytuł prawny względem obiektu lub nieruchomości. Wypełniony wniosek o przyłącze prądy składamy bezpośrednio w placówce lub drogą internetową. Po podłączeniu energii elektrycznej pomocnym rozwiązaniem jest Karta Dużej Rodziny zniżki na prąd. Ulgą energetyczną jest objęte do 3000 kWh. Okazuje się, że Karta Dużej Rodziny zniżki na prąd nie jest jedyną propozycją ulgi. Ponieważ każda osoba fizyczna może się ubiegać o niższe stawki do 2000 kWh.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i podlicznik prądu - co warto wiedzieć?

Jak dobrze wiemy, budowa jakiegokolwiek obiektu będzie wymagać od nas spełnienia różnych formalności. Bardzo często do nich zalicza się decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o których mówi nam dokładnie prawo budowlane. Jak definicja mówi, taka decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest potrzebna, gdy nasz obiekt ma mieć jakikolwiek wpływ na środowisko naturalne lub zdrowie ludzi. Ważne jest wyeliminowanie szkodliwości budynku.

Oczywiście w wielu przypadkach decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie będzie potrzebna. Natomiast zdecydowanie częściej możemy spotkać się z tym, aby w konkretnym budynku założyć podlicznik prądu. W jakim celu jest on potrzebny? Podlicznik prądu najczęściej zakładamy w konkretnym pomieszczeniu lub wydzielonej części budynku, aby dowiedzieć się, jakie jest w tym miejscu zużycie prądu. Ponadto podlicznik prądu również bardzo często sprawdza się w przypadku, gdy w danym budynku mieszkalnym zamieszkują dwie osobne rodziny.

Źródła:

 • http://prawo-budowlane.org/kategorie-obiektow-budowlanych
 • https://oprawiebudowlanym.pl/2015/08/kategorie-obiektow-budowowlanych.html
 • https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kategorie-budynkow-co-trzeba-o-nich-wiedziec-przed-budowa
 • https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-3
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940890414/U/D19940414Lj.pdf
 • https://www.energa.pl/dom/umowy/przylaczenie-do-sieci.html
 • https://jezowe.naszops.pl/n,ulga-energetyczna-z-karta-duzej-rodziny
 • https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1540
 • https://enerad.pl/wiedza/co-to-jest-podlicznik-pradu/
ikona podziel się Przekaż dalej