Operat przeciwpożarowy – krótka charakterystyka

Operat przeciwpożarowy to spisane warunki ochrony ppoż dla obiektów. Nie wszystkie jednak przedsiębiorstwa posiadają takie wymaganie. Przepisy ochrony przeciwpożarowej uzględniają by operat ppoż posiadały instytucje, które zbierają, magazynują, przetwarzają lub wytwarzają odpady. Prawnie wszystkie zawiłości reguluje Ustawa o odpadach. Operat ochrony przeciwpożarowej jest konieczny, by uzyskać przykładowo zezwolenie na składowiska odpadów czy ich przetwarzanie. Dokument o ochronie przeciwpożarowej dołącza się do reszty wniosków potrzebnych do uzyskania wyżej wymienionego zezwolenia. Następnie czeka się na decyzję od organu właściwego dla danego przedsiębiorstwa. Czas oczekiwania może być inny od tego przykładowo, ile czeka się na dowód osobisty czy rejestracyjny.

Wymagania w kwestii ochrony ppoż powinny być włączone do operatu przeciwpożarowego, ale także każdy z pracowników przedsiębiorstwa/składowiska powinien się z nimi zapoznać. Cały dokument jest również skonsultowany z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Nie dopełnienie obowiązku przygotowania operatu przeciwpożarowego może się wiązać z wysoką karą. Informacje o ochronie pożarowej powinien znać każdy. Podobnie jak to, ile się czeka na dowód czy ile wynosi ulga termomodernizacyjna 2021.

Kto i jak wykonuje operat przeciwpożarowy?

Ustawa o odpadach jasno określa, jakie upoważnienia powinny mieć osoby, które wykonują operaty przeciwpożarowe. Przede wszystkim nie każdy może sporządzić taki dokument pożarowy. W Ustawie o odpadach wymienionych jest kilka profesji, które to są upoważnione do tego. Przede wszystkim operat przeciwpożarowy może być sporządzony przez rzeczoznawcę, który specjalizuje się w sprawach zabezpieczeń pożarowych. Kolejną osobą może być inżynier pożarnictwa lub bezpieczeństwa pożarowego. Te kilka profesji upoważnionych jest do wystawienia operatu przeciwpożarowego.

Wybór odpowiedniej osoby do sporządzenia operatu przeciwpożarowego zależy od jednego czynniku. Wykonanie tego dokumentu można zlecić rzeczoznawcy, jeśli organem wydającym zezwolenia przedsiębiorstwu jest regionalny dyrektor do spraw ochrony środowiska lub marszałek województwa. Jeśli jednak organem właściwym jest starosta, to konieczny będzie inżynier pożarnictwa lub bezpieczeństwa pożarowego.

Cena za wykonanie operatu przeciwpożarowego jest różna i uzależniona od wielu czynników. Opracowanie wymagań ppoż dla odpadów może być wykonany przez specjalistów z różnych dziedzin, jak powyżej było wymienione, dlatego też ceny mogę się od siebie różnić. Nie jest to odgórnie ustalona kwota jak przykładowo ulga termomodernizacyjna 2021. Z drugiej jednak strony nie są to wysokie ceny, patrząc na konieczność stworzenia takiego dokumentu o ochronie przeciwpożarowej dla przedsiębiorstw magazynujących czy przetwarzających odpady. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły z poradami prawnymi.

Mężczyzna w koszuli siedzi przy biurku przeglądając dokumenty, co to jest operat ppoż i komu zlecić jego wykonanie, operat przeciwpożarowy dla odpadów
Kto może sporządzić operat przeciwpożarowy i jaka jest jego cena, jakie dokumenty dołączyć do operatu ppoż

Co powinien zawierać operat ppoż dla odpadów?

W Ustawie o odpadach wymienione są wszystkie elementy, które powinny znaleźć się w operacie przeciwpożarowym. Przede wszystkim wszystko powinno być jasno i czytelnie opisane. Ochrona przeciwpożarowa musi być łatwo dostępna i przejrzysta dla każdego pracownika. W razie pożaru nie ma czasu na zbędne czynności. Operat przeciwpożarowy po pierwsze powinien zawierać wszelkie informacje na temat celu stworzenia wymagań ppoż. Dodać należy także podstawowe informacje o przedsiębiorstwie czy dostępnych odpadach.

Kolejno w operacie przeciwpożarowym każdy powinien znaleźć drogi postępowania na wypadek pożaru, dostępne rozwiązania technologiczne czy inne warunki ochrony przedsiębiorstwa. Ostatnią częścią operatu przeciwpożarowego są różne opinie na temat przedsiębiorstwa, a w szczególności o instalacjach i miejscach zbiórki odpadów. Wszystkie zawarte informacje powinny być zgodne z prawdą.

Dodatkowo do operatu przeciwpożarowego muszą być dołączone wszelkie inne dokumenty w zakresie ochrony przeciwpożarowego, w tym decyzję o możliwych odstępstwach od przepisów czy podobne. Wniosek o zezwolenie na magazynowanie czy przetwarzanie odpadów powinien być wykonany starannie podobnie jak w przypadku starania się o ulgę termomodernizacyjną 2021 czy dowód osobisty (warto dowiedzieć się, ile czeka się na dowód aktualnie).

ikona podziel się Przekaż dalej