Zezwolenie na budowę a budowa bez pozwolenia

Chcąc się dowiedzieć, ile kosztuje pozwolenie na budowę domu, wcześniej dobrze jest się upewnić, czy tego typu dokumenty rzeczywiście są potrzebne. Bardzo dużą popularnością cieszą się domy stawiane na zgłoszenie. Jednak aby móc skorzystać z takiego rozwiązania, konieczne jest spełnienie określonych warunków.

Takie domy na zgłoszenie nie mogą mieć większej powierzchni zabudowy niż 35 metrów kwadratowych. Ponadto jeden tego typu budynek może przypadać wyłącznie na 500 metrów kwadratowych działki. Warto mieć na uwadze, że wszelkie modyfikacje, a także rozbudowa takiego domu będzie wiązać się z koniecznością uzyskania odpowiednich pozwoleń.

Formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Zanim będziemy stawiać dom, musimy przebrnąć przez liczne formalności, dzięki czemu spełnimy nie tylko odpowiednie warunki dla rozpoczęcia nowej inwestycji, ale jednocześnie uzyskamy zezwolenie na budowę. Przede wszystkim okres oczekiwania na zezwolenie budowy domu jednorodzinnego jest dość długi. Wynosi on 65 dni. Natomiast, gdy zgoda zostanie wydana przez Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta, to musimy dodatkowo odczekać 2 tygodnie na uprawomocnienie decyzji.

Dlatego dobrze jest zacząć starać się o zezwolenie na budowę domu jednorodzinnego, już zaraz po zdecydowaniu się na konkretny projekt. Od momentu uzyskania pozwolenia na budowę domu, taki dokument jest ważny przez trzy lata. Budowa bez potrzebnych pozwoleń w Polsce jest nielegalna, a dokładnie taki precedens jest określany, jako samowola budowlana. Na szczęście inwestor, który wybudował dom bez pozwolenia, nie poniesie z tego tytułu żadnej kary pieniężnej. Jednak będzie on zmuszony albo do rozebrania budynku, bądź też uzyskania odpowiednich uprawnień.

Dokumenty, które należy złożyć w celu uzyskania pozwolenia na budowę

W celu uzyskania odpowiednich pozwoleń na budowę jesteśmy zmuszeni do tego, aby w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym złożyć odpowiednie dokumenty. Do nich zalicza się przede wszystkim:

  • Projekt zagospodarowania działki - tego typu plany zawierają ogólny zarys działki, a także znajdujących się na niej obiektów budowlanych
  • Projekt architektoniczno-budowlany - jest to projekt budynku, który przedstawia rodzaj inwestycji, rozmieszczenie pomieszczeń, czy też kubaturę. Ponadto wszystkie projekty architektoniczno-budowlane muszą przedstawiać sposób użytkowania danego budynku.
  • Zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach przez architekta budowlanego
  • Projekt techniczny - plany techniczne skupiają w sobie m.in. ekspertyzy geologiczno-inżynierskie, czy też charakterystykę energetyczną
  • Zgoda właściciela działki do zrealizowania inwestycji budowlanej
  • W przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego potrzebne jest uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy
  • Zgoda zarządcy drogi na połączenie jej z działką - takie oświadczenie jest konieczne do uzyskania w przypadku konieczności połączenia działki z drogą krajową lub wojewódzką. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o pozwolenie na budowę.

Ile kosztuje pozwolenie na budowę domu?

Po zebraniu wszystkich dokumentów, a także dopełnieniu wszelkich formalności, pojawia się ostatecznie pytanie, ile kosztuje pozwolenie na budowę domu. Okazuje się, że sam koszt uzyskania wydania zaświadczenia nie jest wysoki, ponieważ wynosi on zaledwie 17 złotych. Należy jednak pamiętać o tym, że wydanie pozwolenia dotyczy domu jednorodzinnego. Natomiast wydawanie pozwoleń na budowę budynków, w których będzie prowadzona działalność gospodarcza, wiąże się z poniesieniem nieco innych kosztów.

Dokumenty i zgoda na budowę domu, projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego
Jakie są formalności związane z otrzymaniem pozwolenia na budowę domu, ile ważne jest pozwolenie na budowę domu

Cena jest uregulowana Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. W takim przypadku koszt 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej wynosi 1 zł. Jednak całkowita opłata za pozwolenie na budowę nie może przekroczyć 539 złotych. Jest to maksymalny koszt, jeżeli zostanie wydana zgoda na budowę domu jednorodzinnego. Należy również mieć na uwadze, że w przypadku innych inwestycji lub podjęcia się dodatkowych procedur, naliczana jest indywidualna opłata również regulowana przez ustawę.

Pozostałe koszty związane z inwestycjami budowlanymi ponoszonymi z tytułu opłat skarbowych

Przedmiot opłaty skarbowej

Opłata

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Opłata w wysokości 598 zł

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby

Opłata w wysokości 56 zł

Zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu projektu architektoniczno-budowlanego

Koszt w wysokości 47 zł

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu

Cena - 90 zł

Jak widzimy, wszystkie koszty dotyczą nie tylko samego uzyskania pozwolenia na budowę, ale również dotyczą one m.in. przeniesienia praw na inną osobę. Dlatego należy liczyć się z tym, że plany architektoniczne nie są jedynymi elementami generującymi koszty.  Chociaż cena większości czynności urzędowych nie jest wysoka, to jednak należy liczyć się z dość wysoką sumą, jeżeli zdecydujemy się na wszystkie procedury.

Wszystkie prace budowlane - całkowity koszt

Trzeba liczyć się, iż sama opłata skarbowa w celu uzyskania pozwolenia na budowę nie jest drogim przedsięwzięciem, ponieważ maksymalna cena tej czynności nie może przekroczyć 539 zł. Pamiętajmy jednak, że to i tak nieduży koszt w porównaniu do kosztów uzyskania wszystkich dokumentów potrzebnych do wniosku. Tylko za plany zagospodarowania terenu zapłacimy od kilkuset złotych wzwyż.

Jeżeli zgoda na budowę domu zostanie udzielona, to możemy przejść do realizacji inwestycji. Koszty samej budowy domu są już trudne do oszacowania, ponieważ wpływ na ostateczną cenę ma zbyt wiele czynników. Być może w celu obniżenia kosztów budowy, część prac będziemy chcieli wykonać samodzielnie. Wtedy będą nas interesować porady typu, jak prowadzić kanały wentylacji mechanicznej, czy też jak wyliczyć zużycie cegły.

ikona podziel się Przekaż dalej