Dobudowa bez zezwolenia a prawo budowlane

Prawo budowlane zostało zmienione z korzyścią dla nas 20 lutego 2015 roku, ponieważ w tym czasie zatwierdzono możliwość rozbudowy budynku mieszkalnego bez koniecznego zezwolenia. Dobrze jest zajrzeć do ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. aby dokładnie sprawdzić co obejmuje dobudowa do budynku mieszkalnego bez zezwolenia.

O wytycznych dotyczących tego, ile można dobudować do domu bez pozwolenia informuje nas Art. 29. 1. “Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:

1) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

(...)

7) tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce - w terminie określonym na zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;

(...)

14) wolno stojących:

a) parterowych budynków gospodarczych,

b) garaży

c) wiat

- o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

15) przydomowych:

a) ganków,

b) oranżerii (ogrodów zimowych)

- o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

16) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;

(...)

22) przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2;

Ile można dobudować do domu bez pozwolenia?

Sprawdzając w ustawie, ile można dobudować do domu bez pozwolenia, przede wszystkim natkniemy się na informację, iż bez planu, a dokładniej bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, będziemy mogli dobudować tylko niektóre pomieszczenia. Zdecydowanie większy zakres możliwości jest, jeżeli zechcemy postawić obiekty wolno stojące. Do nich wtedy zaliczają się między innymi wiaty, garaże, czy też budynki gospodarcze.

Natomiast, gdy interesuje nas bezpośrednia dobudowa pomieszczenia do budynku mieszkalnego, to takim obiektem może być na przykład przybudówka w postaci ganku. Ponadto bezpośrednio przy budynku mieszkalnym możemy postawić ogród zimowy, czyli oranżerię. Oczywiście nie możemy stawiać dowolnych obiektów, których metraż również nie będzie miał znaczenia. Ponieważ nawet takie kwestie są regulowane w ustawie.

W przypadku, kiedy zdecydujemy się postawić dobudówkę do swojego domu jednorodzinnego, to maksymalny metraż jednego takiego pomieszczenia nie może przekroczyć 35 metrów kwadratowych. Ponadto ustawa odnosi się także do maksymalnej ilości dodatkowych obiektów, których dobudowa jest właśnie planowana. Ich liczba nie może przekroczyć 2 obiektów na każde 500 metrów kwadratowych działki. Okazuje się, że taka sama zasada dotyczy także pozostałych wolno stojących obiektów. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o pozwolenie na budowę.

Rozbudowa budynku mieszkalnego - formalności

W sytuacji, gdy rzeczywiście czeka nas budowa bez zezwolenia, to jednak nie możemy od razu przejść do inwestycji. Taka rozbudowa domu jednorodzinnego przy spełnieniu wyżej wymienionych warunków dotyczyć będzie wyłącznie oranżerii oraz przybudówki. Jeżeli nasza inwestycja będzie spełniała wszystkie warunki, a także przybudówka lub oranżeria nie przekroczy 35 metrów, to musimy udać się do urzędu gminy lub starostwa powiatowego

Gdy chcemy postawić obiekt dobudowany do domu na działce 500 m2, to musimy w pierwszej kolejności dowiedzieć się, czy nasza posesja objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dzięki temu dowiemy się, czy mamy narzucone wytyczne dotyczące wyglądu projektu rozbudowy. Jeżeli jednak rozbudowa ma odbyć się bez planu zagospodarowania przestrzennego, to wtedy nasz wniosek powinien być skierowany o uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy.

Plan budowy domu na tle rozpoczętej budowy, czy dobudówką może być pomieszczenie wolnostojące, ile metrów może wynosić przybudówka
Co mówi prawo budowlane na temat dobudowywania części domu i jakie są wytyczne na temat przybudówek

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określi nam, na jakich warunkach może odbywać się budowa lub rozbudowa domu jednorodzinnego. Wnioskowanie o decyzję o warunkach zabudowy wymaga dołączenia projektu naszych planów. Najczęściej wystarczy zwykła mapa zasadnicza, na której naniesiemy zarys oraz metraż obiektu, który chcemy dobudować. Taka mapa do zaznaczenia planów powinna być w skali 1:500 lub 1:1000. Najczęściej w ciągu 30 dni otrzymujemy decyzję z urzędu. Oczywiście, jeżeli pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowości lub konieczność uzupełnienia wniosku, oczekiwanie na decyzję może się nieco wydłużyć.

Jeżeli nasza przybudówka lub oranżeria ma być dobudowana bez planu zagospodarowania przestrzennego, ale na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, to warto mieć na uwadze, iż taka decyzja wydawana jest bezterminowo. Wtedy możemy rozpocząć prace, które będą przebiegać według dostarczonego projektu.

Rozbudowa domu a pozwolenie na budowę

Chcąc rozbudować dom bez planów, ale mając na uwadze, iż metraż dobudowanego pomieszczenia będzie większy niż 35 m2, lub nie zostaną spełnione pozostałe warunki, to możemy liczyć się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę. Wtedy możemy być zainteresowani nie tylko tym, jak taki dokument uzyskać, ale również ile kosztuje pozwolenie na budowę.

Jeżeli przybudówka według naszych planów nie będzie jedynym pomieszczeniem, które chcemy dobudować do domu jednorodzinnego lub też powierzchnia w m2 przekracza limit ustalony w ustawie Prawo budowlane, to konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę według standardowych procedur. W pierwszej kolejności należy zacząć od wykonania projektu, który uwzględni nie tylko liczbę i lokalizację nowych pomieszczeń, ale również ilość m2, którą będzie miała powierzchnia użytkowa po rozbudowie.

Czasami może okazać się, że będzie trzeba wykonać dodatkowe badania geologiczne lub geotechniczne. Szczególnie jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy projektu starego budynku mieszkalnego bądź budynku osadzonego na niezbadanym gruncie. Komplet dokumentów wraz z wnioskiem należy złożyć w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Jeżeli wszystkie szczegóły projektu zostaną zaakceptowane, a także powierzchnia w m2 będzie spełniała wszelkie normy zawarte w ustawie, to w ciągu dwóch tygodni decyzja powinna zostać wydana. Na pewno przy okazji rozbudowy, będziemy musieli zmierzyć się jeszcze z innymi kwestiami, jak chociażby to by wyliczyć, ile pustaków na dom będzie potrzeba.

ikona podziel się Przekaż dalej