Pozwolenie na budowę domu – krótka charakterystyka

Pozwolenie na budowę to urzędowa decyzja, która zgodnie z prawem budowlanym daje zielone światło na rozpoczęcie wszelkich prac związanych z budową, odbudową, nadbudową, przebudową i rozbudową budynku. Samo wykonanie projektu budowlanego nie zezwala na start inwestycji. Warto o tym pamiętać, ponieważ brak pozwolenia na budowę podczas wykonywania robót budowlanych jest surowo karany.

Prawo budowlane daje możliwość tzw. budowy na zgłoszenie. Cechą charakterystyczną tej decyzji jest czas, w jakim ona zapada oraz pewne wymagania projektu budowlanego, które muszą zostać spełnione. Jest to świetna alternatywa dla pozwolenia na budowę, ale z drugiej strony nie zawsze można się starać o budowę na zgłoszenie. Wciąż jednak znaczna część domów budowana jest w oparciu o pozwolenie na budowę.

Projekt budowlany, na podstawie którego składa się wniosek o pozwolenie na budowę, może być też powiązany z rozbiórką budynku. Z uwagi na oszczędność czasu można składać wniosek na te dwie inwestycje razem. Jak na każdą decyzję administracyjną, tak i na pozwolenie na budowę czeka się określony czas. Oficjalny termin otrzymania decyzji to 65 dni kalendarzowych, choć wiadomo ten czas może być zawsze krótszy w zależności od funkcjonowania urzędu w danej miejscowości.

Ile jest ważne pozwolenie na budowę domu?

Pozwolenie na budowę czy projekt budowlany oparte są na aktualnych warunkach terenu. Wraz z upływem czasu potrzebne mapki tracą okres ważności i okazuje się, że budowa wymarzonego domu pod względem prawnym będzie już dużo trudniejsza. Nie można przeciągnąć decyzji o rozpoczęciu budowy w nieskończoność, ponieważ w pewnym momencie pozwolenie na budowę automatycznie wygasa. Jest to o tyle ważne, co informacja na temat tego, jak obliczyć powierzchnię dachu czy ile kosztuje projektant domu, a dokładniej mówiąc jego usługa.

Ile jest ważne pozwolenie na budowę? Ważność pozwolenie liczy się od momentu uprawomocnienia się decyzji pozytywnej. Ten termin to zwykle około 14 dni kalendarzowych od zaakceptowania wniosku i projektu budowlanego. Pozwolenie na budowę posiada swój określony okres ważności. Co nie oznacza, że np. dom trzeba zbudować w narzuconym terminie.

Ważność pozwolenia na budowę wygasa po 3 latach od uprawomocnienia się decyzji. Rozpoczęcie prac budowlanych powinno się rozpocząć w podanym powyżej czasie. W innym przypadku traci się pozwolenie i trzeba starać się o nowe od początku. Drugą sytuacją, kiedy kończy się czas ważności pozwolenia, jest wtedy, kiedy nastąpiła minimum 3-letnia przerwa w pracach na budowie. Wtedy też potrzebny będzie kolejny wniosek o nowe pozwolenie na budowę. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły na temat pozwolenia na budowę.

Rozpoczęcie robót bez otrzymania decyzji – prawo budowlane

Pomimo długiego okresu ważności pozwolenia na budowę nie każdy inwestor się tego trzyma. Często zdarza się też i tak, że prace budowlane rozpoczynane są przed wydaniem decyzji o budowie lub nawet bez jakiegokolwiek złożonego wniosku w urzędzie. Jak już powyżej zostało zauważone, jeśli wygaśnie termin pozwolenia na budowę, to nie można dalej przeciągnąć robót bez ważnych „papierów”. Bez pozwolenia na budowę traci się możliwość rozpoczęcia czy kontynuowania robót budowlanych.

Nie zastosowanie się do tych wytycznych grozi karą grzywny w wysokości, która może krytycznie obciążyć budżet inwestora. Co więcej, urzędnik może również wydać nakaz natychmiastowej rozbiórki budynku. Prawo budowlane w tej kwestii jest nieugięte. Nie można przeciągnąć jego zasad na swoją stronę, tylko trzeba się do nich sumiennie stosować. Pozwolenie na budowę daje również swego rodzaju gwarancję na to, że budynek zostanie postawiony zgodnie z normami bezpieczeństwa. Dlatego też pozwolenie na budowę ważne jest nie tylko ze względu na przepisy prawne, ale głównie ze względu na bezpieczeństwo przyszłych użytkowników budynku.

Jak długo urząd może karać za budowę domu bez pozwolenia? Z pewnością dla wielu będzie to zaskoczenie, ale nawet budynki sprzed 20 lat, których inwestorzy nie spełnili wymogów prawa budowlanego, mogą być zgłoszone do przymusowej rozbiórki. Jak widać, pozwolenie na budowę jest kluczowe podczas rozpoczynania wszelkich prac budowlanych na działce. Warto o nie zadbać, aby w przyszłości uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i tłumaczenia się ze swoich decyzji.

ikona podziel się Przekaż dalej