Wniosek o pozwolenie na budowę

Nie musimy się martwić tym, jak napisać taki wniosek o pozwolenie na budowę, ponieważ gotowe druki z powodzeniem znajdziemy w Internecie na stronach urzędu Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta. Jest to wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, w którym dokładnie opisujemy naszą sytuację. Oczywiście taki dokument powinien zawierać wszystkie dane inwestora, a także to, czego dokładnie ma dotyczyć planowana inwestycja. W końcu nie zawsze zgoda organu jest potrzebna na budowę, ale również musimy się o nią ubiegać, kiedy chcemy wykonać rozbudowę, odbudowę, czy też nadbudowę. Ponadto Ustawa Prawo Budowlane dokładnie reguluje, w jakim momencie potrzebna jest pozytywna decyzja organu wydająca pozwolenie na budowę.

Prawidłowo wypełniony wniosek o pozwolenie na budowę musi zawierać również szczegółowe dane dotyczące inwestycji. Chodzi nie tylko o uzupełnienie adresu, przy którym będzie realizowana inwestycja, ale również jakie jednostki ewidencyjne będzie ona obejmować. Ostatnim punktem, jaki musi być zawarty we wniosku, jest wypisanie wszystkich załączników, które dołączone są do dokumentu.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę

Gdy jest nam potrzebna zgoda na budowę, pamiętajmy o tym, aby dokumenty składane w urzędzie zawierały nie tylko sam wniosek, ale również wszystkie potrzebne załączniki. Warto je skompletować z odpowiednim wyprzedzeniem, dzięki czemu nawet w przypadku jakichkolwiek braków lub niejasności, będziemy mieli jeszcze czas na uzupełnienie całej dokumentacji.

Wśród załączników, które dołączamy do wniosku, starając się o uzyskanie zgody na budowę, powinny znaleźć się poniższe dokumenty:

  • Projekt budowlany w ilości czterech egzemplarzy - muszą to być szczegółowe projekty, które będą zawierać wszelkie opisy, opinie, pozwolenia, a także uzgodnienia
  • Oświadczenie informujące o pełnoprawnym dysponowaniem nieruchomością
  • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - ta decyzja jest wymagana, jeżeli nasz teren jest objęty warunkami planowania i zagospodarowania przestrzennego

Dodatkowo, jeżeli nasza inwestycja będzie obejmowała teren wód morskich, drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, czy też będzie znajdować się na obszarze zakładów górniczych, wtedy będą wymagane dodatkowe pozwolenia, o których mówi Prawo Budowlane. W związku z tym we wszystkich indywidualnych projektach należy się dowiedzieć, jakie dokładnie dokumenty są potrzebne w celu uzyskania zgody na budowę. Sprawdź także ten artykuł z poradami, ile jest ważne pozwolenie na budowę.

Kto wydaje pozwolenie na budowę?

Mając już wypełniony wniosek, a także zebraną dokumentację, którą dołączamy do załączników, na pewno chcemy dowiedzieć się jeszcze, kto wydaje pozwolenie na budowę. Jeżeli zatem chcemy się dowiedzieć, jaki organ administracji upoważnia do wydania pozwolenia na budowę, to do nich zalicza się starosta lub wojewoda. Decyzja o wydaniu pozwolenia na budowę może być również wydana przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W związku z tym już wiemy, do którego urzędu powinniśmy się udać, gdy interesuje nas uzyskanie pozwolenia na budowę. Jest to organ administracyjny taki jak Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe. Jednak często są również sytuacje, w których należy udać się do Urzędu Wojewódzkiego. W takich okolicznościach możemy ubiegać się o pozwolenie właśnie u wojewody. Jednak w większości sytuacji wystarczy zgoda władzy na szczeblu miejskim bądź powiatowym.

Uzyskanie pozwolenia na budowę - koszty

Jeżeli interesuje nas zgoda na budowę, a także wiemy, który organ ją wyda, na pewno chcemy się dowiedzieć, czy składanie wniosku wiąże się z konkretnymi opłatami. Rzeczywiście również tutaj należy liczyć się z konkretną opłatą skarbową, a także opłatą związaną z zatwierdzeniem projektu budowlanego. Na szczęście nie są to zbyt wysokie kwoty, dlatego odwiedzając konkretny organ administracyjny, aby zapadła pozytywna decyzja o pozwolenie na budowę, tak naprawdę nie musimy się zadłużać.

Zatem o jakich kwotach jest mowa? Mianowicie zatwierdzenie projektu budowlanego to koszt 47 złotych. Natomiast opłata skarbowa, jaką należy ponieść za wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, wyliczana jest na podstawie powierzchni budynku znajdującego się w projekcie. Kwota ta wynosi 1 zł za każdy metr kwadratowy. Jednak istnieje również górna granica tej kwoty, mianowicie opłata skarbowa nie może przekroczyć 539 złotych. Wiedząc już wszystko, jak wygląda decyzja, a także, kiedy zapadnie zgoda na budowę, jak i również, który organ administracyjny jest odpowiedzialny za wydawanie pozwoleń, możemy przystąpić do działania. Potem na pewno będziemy chcieli się dowiedzieć również, jak zbudować altanę albo garaż na terenie swojej posesji, a także, czy będziemy potrzebowali na takie małe inwestycje osobnych pozwoleń.

ikona podziel się Przekaż dalej