Poddasze użytkowe a poddasze nieużytkowe

Czym właściwie jest poddasze nieużytkowe?

Jak sama nazwa wskazuje, poddasze nieużytkowe to innymi słowy przestrzeń na najwyższej kondygnacji budynku, która nie nadaje się do celów mieszkalnych. Jest to niezagospodarowana przestrzeń bez instalacji, a często także bez izolacji termicznej na skosach połaci dachowej.

Kiedyś większość domów posiadało nieużytkowy strych. Jego budowa nie zwiększała znacząco kosztów inwestycyjnych, dlatego było to dość popularne rozwiązanie. W ostatnich latach coraz częściej dokonuje się adaptacji górnej kondygnacji budynku na cele mieszkalne. Owe działania muszą zostać zgłoszone we właściwej jednostce administracji państwowej.

Adaptacja strychu przeważnie wymaga jedynie zgłoszenia robót. Wyjątkiem są sytuację, gdy prace remontowe ingerują w kubaturę budynku. Dobrym przykładem będzie tu podnoszenie ścian kolankowych. Tego typu prace rodzą konieczność uzyskania pozwolenia budowlanego. Jak łatwo się domyślić, formalności związane z uzyskaniem pozwolenia są bardziej skomplikowane i czasochłonne. Więcej praktycznych wskazówek na temat adaptacji poddasza znajdziesz w tym dziale o poddaszach.

Czym zatem jest poddasze użytkowe?

Nie istnieje jedna, uniwersalna definicja, która określałaby pojęcie poddasza użytkowego. Według prawa budowlanego jest to przestrzeń na najwyższej kondygnacji budynku, spełniająca normy stawiane pomieszczeniom mieszkalnym.

Jedna z najważniejszych norm dotyczy termoizolacji przegród zewnętrznych. Poddasze użytkowe musi posiadać ocieplenie połaci. W przypadku wełny mineralnej niezbędna będzie minimum 20 cm warstwa materiału izolacyjnego. Układamy ją pod skosami poddasza i wykańczamy przy użyciu zielonych płyt z karton gipsu.

Aby móc zakwalifikować strych jako poddasze użytkowe, niezbędna będzie także minimalna wysokość pomieszczenia. Strych powinien posiadać minimum 2,5 metra wysokości w najwyższym punkcie. Jeśli górna kondygnacja poddasza nie spełnia owej normy, konieczne będzie podniesienie ścianki kolankowej.

Stary strych oraz poddasze użytkowe i poddasze nieużytkowe a wysokość i obliczanie podatku od nieruchomości
Poddasze użytkowe i nieużytkowe a podatek od nieruchomości

Warto także pamiętać, że poddasze użytkowe wlicza się w powierzchnię mieszkalną budynku. Opłacamy od niej właściwy podatek od nieruchomości, który omówimy w dalszej części tekstu.

Poddasze użytkowe a podatek od nieruchomości

Do tej pory posiadaliśmy poddasze nieużytkowe, które nie spełniało norm używalności. Co za tym idzie, górna kondygnacja budynku nie była brana pod uwagę podczas obliczania powierzchni mieszkalnej budynku. Strych nie wlicza się w podatek od nieruchomości.

Sytuacja zmienia się w przypadku adaptacji na cele mieszkalne lub na lokal użytkowy. Podatek od nieruchomości zostaje naliczany po przedstawieniu wniosku o adaptacje i naliczany w miesiącu następującym po terminie zakończenia prac.

Jak oblicza się podatek od nieruchomości na poddaszu użytkowym? Najważniejszą wskazówką będzie tu określenie powierzchni użytkowej górnej kondygnacji budynku. Jak wiadomo, przestrzeń strychu zostaje zmniejszona przez dodatkowe skosy połaci dachowej. Według aktualnie obowiązujących norm, tylko przestrzenie o wysokości powyżej 2,2 metra liczą się jako 100 procent powierzchni użytkowej.

Nasze poddasze użytkowe z pewnością posiada też przestrzenie o wysokości w świetle pomiędzy 1,4-2,2 metra. W tym wypadku, przestrzeń liczymy jako 50 % powierzchni użytkowej. Tymczasem skosy o wysokości w świetle poniżej 1,4 metra nie wliczają się w powierzchnię użytkową. Tym samym, nie są brane pod uwagę podczas obliczania wysokości podatku.

Jak widać, podatek od nieruchomości może być dość skomplikowany do obliczenia. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat podatkowy, zapoznaj się z tym artykułem.

ikona podziel się Przekaż dalej