Najważniejsze zmiany w prawie budowlanym 2021

Obniżenie wskaźnika energii pierwotnej Ep

Każdy budynek mieszkalny w naszej szerokości geograficznej nie może się obejść bez systemu ogrzewania i wentylacji. Energia potrzebna jest też do podgrzania wody użytkowej oraz do zasilania sprzętów elektrycznych i oświetlenia. Proekologiczne dążenia Unii Europejskiej skutkowały uchwaleniem 10 lat temu dyrektywy zobowiązującej wszystkie kraje członkowskie do poprawy charakterystyki energetycznej domów. Celem jest zarówno skuteczne zatrzymywanie ciepła wewnątrz budynku, jak i odchodzenie od nieodnawialnych źródeł energii. Ze względów praktycznych realizacja tych założeń jest rozpisana na kilka etapów.

Zmiany przepisów były znane z wyprzedzeniem i do ich wprowadzenia należało się przygotować. Jako że prawo nie może działać wstecz, pozwolenie na budowę otrzymane w bieżącym roku jest ważne w niezmienionej formie również w roku przyszłym – 2021. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę po 1 stycznia 2021 roku wiąże się z obowiązkiem spełnienia nowych wymagań, obniżających zapotrzebowanie na energię.

Wskaźnik Ep jest końcowym wynikiem obliczeń uwzględniających nakłady energii nieodnawialnej poniesionej na dostarczenie do budynku różnych nośników energii. Na wartość wskaźnika Ep składa zapotrzebowanie na energię na potrzeby ogrzewania, podgrzania wody użytkowej oraz wentylacji, na potrzeby chłodzenia oraz oświetlenia. Na przestrzeni lat wartość Ep systematycznie maleje:

 • 2014 r. – 120 kWh/(m2/rok);
 • 2017 r. – 95 kWh/(m2/rok);
 • 2021 r. - 70 kWh/(m2/rok).

Najbardziej niekorzystna z punktu widzenia nieodnawialnej energii pierwotnej jest energia elektryczna z sieci. Wynika to z dużych strat podczas produkcji i przesyłu. Bardzo dobre są natomiast lokalne źródła energii odnawialnej, jak energia słoneczna, energia wiatrowa, energia geotermalna, a także biomasa. W przypadku budynków jednorodzinnych osiągnięcie niskiego wskaźnika Ep, spełniającego wymagania nowych warunków technicznych, jest możliwe przez wykorzystanie OZE.

Obniżenie współczynnika przenikania ciepła U dla przegród budynku

Izolacja termiczna przegrody budowlanej (ściany, stropu, podłogi) jest określona współczynnikiem przenikania ciepła U. Jest jednym z najważniejszych parametrów, mający bezpośredni wpływ na bilans energetyczny domu, a tym samym na koszty jego ogrzewania. Współczynnik przenikania ciepła zależy od rodzaju materiału budowlanego, a z definicji oznacza ilość energii, która przenika przez ściany, okna, drzwi, dach i inne przegrody, odniesioną do powierzchni przegrody i różnicy temperatur między stroną wewnętrzną i zewnętrzną. Jednostką jest W/(m2·K). Im lepszym izolatorem jest materiał przegrody, tym mniejszą wartość wykazuje współczynnik przenikania ciepła.

Wartość współczynnika przenikania ciepła wylicza się biorąc pod uwagę opór cieplny zależny od grubości ściany (w metrach) i współczynnika przewodzenia ciepła λ. Jeśli przegroda składa się z kilku warstw, wyliczenie wartości U jeszcze bardziej się komplikuje. Z dniem 1 stycznia 2021 r. maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U zostaje obniżona do następujących wartości w jednostkach W/(m2·K). W nawiasie, dla porównania, wartość U obowiązująca w ostatnim okresie.

 • Ściany zewnętrzne przy Ti (temperaturze ogrzewanego pomieszczenia) ≥ 16°C – 0,20 (0,23)
 • Ściany wewnętrzne – 1,00 (1,00)
 • Dachy przy Ti ≥ 16°C – 0,15 (0,18)
 • Stropy przy Ti ≥ 16°C – 0,25 (0,25)
 • Podłogi na gruncie przy Ti ≥ 16°C – 0,30 (0,30)

Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o formalnościach przed budową domu.

Obniżenie współczynnika przenikania ciepła dla okien i drzwi

Okna, drzwi zewnętrzne i balkonowe, a także przeszklone powierzchnie nieotwierane mają znaczący wpływ na ilość ciepła, która może przenikać z ogrzewanego pomieszczenia na zewnątrz. Wartość współczynnika przenikania ciepła określają nowe przepisy dotyczące budowy domu (w nawiasie wartości dopuszczalne do 1 stycznia 2021):

 • Okna zwykłe i drzwi balkonowe przy Ti ≥ 16°C – 0,9 (1,1)
 • Okna połaciowe przy Ti ≥ 16°C – 1,1 (1,3)
 • Okna w ścianach wewnętrznych – 1,1 (1,3)
 • Drzwi zewnętrzne albo między pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym – 1,3 (1,5)

Jak spełnić warunki budowy domu jednorodzinnego po 1 stycznia 2021 r.?

Utrzymanie odpowiedniego poziomu wskaźnika Ep

Im większy udział w ogólnym bilansie energetycznym domu posiada energia ze źródeł odnawialnych, tym łatwiejsze jest zachowanie nowych wymogów prawa budowlanego. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie pompy ciepła. Istnieją różne typy pomp ciepła: pompy powietrzne, wodne i gruntowe. Są też pompy rewersyjne, umożliwiające ogrzewanie albo aktywne chłodzenie.

Każda pompa ciepła wymaga do swojej pracy zasilania energią elektryczną. Najłatwiejsza w instalacji i najtańsza pompa powietrzna wykazuje duże zapotrzebowanie na energię elektryczną przy niskich temperaturach. Z tego powodu idealnym rozwiązaniem jest kombinacja ogrzewania domu i wody użytkowej powietrzną pompą ciepła z wykorzystaniem energii elektrycznej z własnej instalacji fotowoltaicznej.

Innym rozwiązaniem spełniającym zaostrzone wymogi budowlane jest zastosowanie kotła na pellet. Pellet produkowany w całości z odpadów drzewnych, bez dodatku jakichkolwiek substancji chemicznych, jest ekologicznym źródłem ciepła. Umożliwia też zautomatyzowaną obsługę instalacji, co daje użytkownikom duży komfort. Nowoczesne kotły na pellet spełniają wszystkie wymogi przyjaznych środowisku źródeł ciepła.

Utrzymanie odpowiedniej izolacyjności cieplnej domu

Odpowiednią wartość współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budynku można uzyskać stosując materiały budowlane spełniające wymagania warunków technicznych 2021. Na rynku dostępne są specjalne zaprawy oraz nowoczesne materiały termoizolacyjne.

Przepisy narzucają również konieczność montażu odpowiedniej jakości okien. Współczynnik przenikania ciepła przez okna zwykłe wynosić będzie od nowego roku 0,9 W/(m²·K). Warto wymienić starą stolarkę okienną na nową i zdecydowanie poprawić bilans cieplny domu. Ze względu na termoizolacyjność nie ma znaczenia, czy okna są drewniane, czy plastikowe. Ważne, aby miały odpowiednie atesty i odpowiadały zaostrzonym normom.

Minimalna działka pod budowę domu jednorodzinnego

Przepisy dotyczące budowy domu nie podają konkretnych liczb określających wielkość działki budowlanej. Aby jednak uzyskać pozwolenie na budowę, trzeba przestrzegać zasad miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który właśnie zawiera zasady i warunki budowy. Ten plan uwzględnia przepisy prawa budowlanego, ochrony środowiska i wiele innych, a minimalna powierzchnia działki wynika z obowiązujących ograniczeń.

Minimalna działka pod budowę domu jednorodzinnego musi zapewnić odległość ściany bez okien od granicy działki co najmniej 3 m. Jeżeli ściana posiada okna, tę odległość trzeba zwiększyć o metr. Do granicy z sąsiadami nie może przylegać daszek, okap albo balkon – trzeba zachować odstęp co najmniej 1,5 m. Można więc stwierdzić, że wielkość działki pod budowę uzależniona jest nie tyle od przepisów prawa budowlanego, co od wielkości planowanego domu.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 86,9% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły z kategorii prawo budowlane