Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych – podstawowe informacje

Spółdzielnia mieszkaniowa działa na podstawie dwóch aktów prawnych – ustawy z 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze i ustawy z 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych. Według tych ustaw podstawowe zadanie spółdzielni mieszkaniowych to zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin poprzez dostarczenie samodzielnych lokali mieszalnych lub domów jednorodzinnych.

Prawo określa, że przedmiotem działalności spółdzielni mieszkaniowych może być budowanie lub kupowanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych oraz budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia odrębnej własności. Może to także dotyczyć domów jednorodzinnych.

W 2007 roku 14 czerwca pojawiła się nowelizacja prawa spółdzielczego. To Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Najważniejszą zasadą nowelizacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czyli zupełny inny rodzaj własności, a raczej możliwości korzystania z mieszkania, chociaż właścicielem dalej pozostaje spółdzielnia.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych – podstawowe obowiązki mieszkańca

Spółdzielnia mieszkaniowa i statut spółdzielni - prawo spółdzielcze

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, czyli prawo spółdzielcze określa prawa i obowiązki zarówno spółdzielni, jak i jej członków. Podstawowym obowiązkiem mieszkańca jest przestrzeganie praw, które są zawarte w statucie spółdzielni i ogólnego prawa. Status spółdzielni musi obligatoryjnie zawierać kilka ważnych elementów. Znajduje się tam między innymi wysokość wpisowego oraz ilości udziałów, daty ich wnoszenia i zwrotu. Dodatkowo ważne są także regularnie w razie niewywiązania się z obowiązków członka spółdzielni – zaznaczyć, jakie konsekwencje za to grożą.

Spółdzielnia mieszkaniowa może wymagać od swoich członków przestrzegania praw w statucie spółdzielni. Jednym z nich powinno być uiszczenie opłaty wpisowej, a także dbanie o dobro spółdzielni i dbanie o dobry stan budynku. W statucie powinna także znaleźć się informacja o tym, że osoba, która stara się o uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu, musi koniecznie mieć swój wkład mieszkaniowy, którego wysokość jest zależna właśnie od statutu.

Kolejny wynikający ze statutu obowiązek to terminowe pokrywanie kosztów, które są związane z eksploatacją budynku, wywozem śmieci, dostawy mediów oraz zadbania o część wspólną, jak oświetlenie czy sprzątanie klatki.

Ustawa o spółdzielni mieszkaniowej a konieczność udostępnienia mieszkania

Jednym z najważniejszych obowiązków każdego członka spółdzielni mieszkaniowych jest obowiązek udostępnienia mieszkania w sytuacjach przewidzianych w Art. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Takie sytuacje są związane z koniecznością utrzymania budynku w dobrym stanie. Natychmiast należy udostępnić budynek, jeśli pojawiła się awaria, która wywołała szkodę lub może ją wywołać. Jednak po wcześniejszym ustaleniu terminu konieczne jest udostępnienie lokalu w przypadku:

  • okresowych przeglądów stanu technicznego lokalu,
  • określenia zakresu prac remontowych, a także wykonanie przez spółdzielnię koniecznego remontu,
  • doraźnego wykonania przeglądu technicznego lokalu.

Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o spółdzielni mieszkaniowej.

Materiały sponsorowane
Najpopularniejsze modele pomp ciepła

Szukasz nowoczesnej pompy ciepła do ogrzewania swojego domu? Dobrze trafiłeś! Sprawdź najpopularniejsze modele.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych – prawa członka

Spółdzielnia mieszkaniowa a możliwość kontroli przez członków

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych określa także, jakie prawa ma członek spółdzielni. Przede wszystkim jest to uczestnictwo w walnym zgromadzeniu i zebraniach członków spółdzielni mieszkaniowej. Można także samodzielnie zwoływać takie zebrania. Można także zgłaszać projekty uchwał i poprawki do tych, które już istnieją. Dzięki temu spółdzielnia mieszkaniowa może być pod kontrolą członków.

Każdy członek może mieć także wgląd do różnych dokumentów. Chodzi głównie o wewnętrzne dokumenty spółdzielni – statut, protokoły lustracji, sprawozdania finansowe, umowy zawierane z osobami trzecimi i oczywiście uchwały ustanowione przez zarząd spółdzielni.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych a członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej

Ważnym elementem ustawy jest także określenie zasad, na jakich przebiega członkostwo spółdzielni mieszkaniowej. Określa to Ustawa o spółdzielni mieszkaniowej w artykule 3. Członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych. Członkami mogą być także osoby prawne, jednak nie przysługuje im lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Członkiem spółdzielni może być zarówno osoba, która posiada spółdzielcze prawo własnościowe do nieruchomości, jak i ta, która ma lokatorskie prawo oraz ich współmałżonkowie. W zebraniach spółdzielni mogą jednak uczestniczyć nie tylko te osoby, lecz także ich przedstawiciele prawni.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu – nowelizacja ustawy z 2007 r.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wnosi nowelizacja Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 2007 roku. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu zostało ustanowione w 2000 roku, ale to zupełnie inne prawa. Nowelizacja wnosi, że przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkaniowego spółdzielnia zobowiązuje się oddać osobie lokal mieszkalny do użytkowania.

Osoba, która ma spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu także ma prawa i obowiązki w stosunku do spółdzielni, dokładnie takie same, jak właściciel mieszkań i budynków. Osoba, która się o nie ubiega, musi wnieść wkład mieszkaniowy według zasad określonych w statucie. Musi to być to kwota znajdująca się pomiędzy kosztem budowy lokalu a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków. Jeśli lokal był wybudowany na kredyt, osoba posiadająca to prawo ma obowiązek uczestniczyć w spłacie kredytu. Te elementy reguluje nowelizacja prawa spółdzielczego.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 94,2% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły