Intensywność zabudowy – definicja a praktyka

Jaki wskaźnik intensywności zabudowy?

Kiedy inwestor pragnie zbudować dom na określonym terenie, powinien zapoznać się z definicją wskaźnika intensywności zabudowy i z jego przełożeniem na praktykę.

Ważne jest to, że wartość określająca tę intensywność wyraża stosunek sumy wszystkich kondygnacji naziemnych budynków (które liczone są po obrysie) znajdujących się na danej działce do jej powierzchni. Podziemnych kondygnacji się tutaj nie wlicza, a wliczeniu podlewa wyłącznie suma powierzchni wszystkich kondygnacji naziemnych.

W praktyce zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pozwala ustalić, na jaki metraż domu można pozwolić sobie wtedy, kiedy posiadamy konkretną działkę.

Intensywność zabudowy a istotne definicje

Niejako przy okazji warto poznać również inne przydające się w tym przypadku definicje. Mianem nieprzekraczalnej linii zabudowy określa się linię ograniczającą obszar, poza którym nie można wznosić budynków.

Obowiązująca linia zabudowy to natomiast linia, na której należy postawić frontową ścianę budynku albo budowli.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w warunkach zabudowy nierzadko określone są także inne wytyczne, jak chociażby to, jaki kolor powinny mieć dachy budynków na danym terenie. Tylko wzięcie pod uwagę ich wszystkich gwarantuje, że uda się postawić taki dom (albo inny budynek), który będzie w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Jeśli planujesz postawienie budynku, z pewnością zainteresuje cię ten artykuł o etapach budowy domu krok po kroku.

Maksymalna powierzchnia zabudowy i jej wyliczanie

Jak już wspomnieliśmy, w przypadku każdej z działek określona została maksymalna powierzchnia jej zabudowy. Choć mogłoby się wydawać, że na niedużym terenie da się postawić wyłącznie mały dom, a na dużej działce z powodzeniem może stanąć budynek pokaźnych rozmiarów, nie zawsze tak to wygląda w praktyce.

W grę wchodzą tutaj bowiem również inne wytyczne i ograniczenia. Niekiedy określone zostaje to, jaka część powierzchni działki ma być biologicznie czynna, czyli pokryta wodami powierzchniowymi czy roślinnością.

Gdy określa się maksymalną powierzchnię zabudowy, bierze się pod uwagę również te budynki niewielkich rozmiarów, które nie wymagają pozwolenia na budowę, warto mieć ten fakt na uwadze.

Powierzchnia zabudowy a konstrukcje typu balkon

W wyczerpującym komentarzu do obowiązującej obecnie normy określone zostało, jakiego typu konstrukcji nie wlicza się do powierzchni zabudowy. Chodzi o:

  • Balkony
  • Loggie

W przypadku, kiedy szklarnia albo szopa jest samodzielnym, wolnostojącym obiektem, także nie zostaje wliczona.

Podobnie ma się rzecz w przypadku schodów zewnętrznych czy studzienek. Jak już wspomniano, także podziemne elementy budynku (jak podziemny garaż czy piwnica) nie są brane pod uwagę, gdy chodzi o powierzchnię zabudowy i jej wliczanie.

Intensywność zabudowy – porady praktyczne

Powierzchnia zabudowy działki

Każdorazowo warto wiedzieć, jaki procent działki można zabudować, by była ona zagospodarowana w zgodzie z obowiązującym prawem i normami dla naszego kraju.

Wbrew pozorom niska intensywność zabudowy nie jest pojęciem równoznacznym z definicją budownictwa jednorodzinnego.

Okazuje się jednak, że tam, gdzie intensywność jest wysoka, spotykamy więcej wielokondygnacyjnych budynków niż w miejscach, gdzie mamy do czynienia z niską intensywnością zabudowy.

Projekt i plan budowy domu, a także intensywność zabudowy i definicja pojęcia
Wskaźnik intensywności zabudowy oraz jego definicja i podstawowe znaczenie

Zabudowa kubatura i jej rosnąca popularność

W kontekście wskaźnika intensywności zabudowy warto wspomnieć o budownictwie kubaturowym. Czy sprawdzi się ono tam, gdzie dopuszczalna jest niska intensywność zabudowy czy też wysoka?

Przede wszystkim należy zdefiniować pojęcie zabudowy kubaturowej. Zabudowa kubaturowa jest to innymi słowy każdy budynek przestrzenny, czyli taki, który ma określoną objętość. I tutaj należy dowiedzieć się, czy w tym konkretnym przypadku możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Mówimy zarówno o budynkach mieszkalnych, jak i użytkowych.

Warto wiedzieć, że o pozwolenie starać się należy nawet w przypadku budynków gospodarczych czy tych, które stanowią tymczasowe obiekty budowlane.

Powierzchnia zabudowy – definicja

Warto jednocześnie przypomnieć, czym w istocie jest powierzchnia zabudowy i w jaki sposób się ją wyznacza. To innymi słowy powierzchnia rzutu poziomego budynku znajdującego się w stanie wykończonym.

Wyznacza się ją poprzez rzutowanie na powierzchnię terenu wszystkich jego zewnętrznych krawędzi. Jak już wspomniano, nie wlicza się tutaj szop, altan, czy też części, które znajdują się poniżej powierzchni terenu. Podkreślić warto raz jeszcze, iż w jej skład nie wchodzi nic, co nie stanowi integralnej części budynku.

Obliczenie powierzchni zabudowy budynku jednorodzinnego nie powinno raczej sprawić problemów, jeśli wie się, co wchodzi w jej skład.

Wskaźnik intensywności zabudowy – dodatkowe informacje

Pamiętajmy, że inwestorzy każdorazowo powinni stosować się do zaleceń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Za istotny uważa się także fakt, iż ów miejscowy plan można podważyć wówczas, kiedy brakuje w nim informacji na temat wskaźnika intensywności zabudowy.

Często w planie miejscowym określana jest również minimalna wielkość działek, które znajdują się na danym terenie.

ikona podziel się Przekaż dalej