Powierzchnia biologicznie czynna - ustawa i definicja

Jak wyżej wspomniano, żadna ustawa nie definiuje co nazywamy powierzchnią biologicznie czynną. Jednak warto zajrzeć do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, który dokładnie określa czym jest teren biologicznie czynny, jak i również jaki procent zabudowy działki w poszczególnych sytuacjach musi zajmować.

Rozporządzenie MInistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

DZIAŁ I

Przepisy ogólne

Ust. 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

22) powierzchni terenu biologicznie czynnej - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinności oraz wodę powierzchniowa na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2,

(...)

Rozdział 8

Zieleń i urządzenia rekreacyjne

Ust. 39. Na działkach budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, budynki opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty i wychowania co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego, jeżeli inny procent nie wynika z ustaleń miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Ust. 40.1. W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć placyki zabaw dla dzieci najmłodszych i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób starszych i niepełnosprawnych, przy czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym, jeżeli nie jest to ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu.

Powyższe przepisy określają powierzchnią biologicznie czynną teren porośnięty roślinnością, której umożliwiona jest naturalna wegetacja. Zagospodarowanie takiej działki jest uwarunkowane powyższym rozporządzeniem, chyba że o tym mówi inaczej Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a dokładniej Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Procent zabudowy działki

Wskaźnik powierzchni zabudowy jest parametrem, który wskazuje na to jaki jest możliwy procent zabudowy działki, a jaka część posesji ma być przeznaczona na teren biologicznie czynny. Oprócz tego wskaźnik zagospodarowania terenu wskazuje nam na to z jaką intensywnością maksymalną możemy zabudować działkę, a także jaki minimalny procent musi zajmować powierzchnia biologicznie czynna.

Pojawia się na pewno pytanie, gdzie można sprawdzić taki wskaźnik dla swojej działki. Najlepiej udać się do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, aby sprawdzić obowiązujący Plan Zagospodarowania Terenu lub decyzję o warunkach zabudowy. Jeżeli w takich dokumentach pojawi się zapis informujący, że wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 25%, to na przykład przy działce o powierzchni 1000 metrów kwadratowych, teren biologicznie czynny musi zajmować przynajmniej 250 metrów kwadratowych. A może zainteresuje cię także ten artykuł o wskaźniku intensywności zabudowy?

Co nazywamy powierzchnią biologicznie czynną?

Niestety przepisy niezbyt konkretnie wskazują to, co może dokładnie wchodzić w skład powierzchni biologicznie czynnej. W związku z tym mamy do czynienia z wieloma próbami interpretacji. Bardzo wiele zależy od tego, co może oznaczać kluczowe pojęcie, jakim jest naturalna wegetacja. Okazuje się, że wegetacja w żaden sposób nie została określona w żadnej ustawie. Zatem bierze się pod uwagę roślinność, której wegetacja nie jest w żaden sposób zakłócana. Rośliny muszą mieć zapewniony naturalny dostęp do światła dziennego, nawodnienia oraz gleby.

Pojawia się jednak pytanie, czy i w jakim stopniu możemy ingerować w powierzchnię biologicznie czynną. Okazuje się, że najłatwiejszym rozwiązaniem jest eko kratka. Jest to specjalna kratka trawnikowa, którą wypełniamy trawą. Mamy dzięki temu do czynienia z zachowaniem wskaźnika terenu biologicznie czynnego, a także stwarzamy praktyczną przestrzeń przeznaczoną na parkingi, czy też drogi dojazdowe.

Dom jednorodzinny z ogrodem oraz powierzchnia biologicznie czynna, teren biologicznie czynny, ustawa
Teren biologicznie czynny krok po kroku, czyli czym jest powierzchnia biologicznie czynna

Eko kratka do doskonały sposób na utwardzenie terenu. Geokrata jest ekologicznym rozwiązaniem, ponieważ kratka trawnikowa produkowana jest z tworzywa sztucznego, które uzyskiwane jest w 100% z recyklingu. Okazuje się, że eko kratka ma bardzo wiele zastosowań. Bardzo dużo zależy od tego, jakimi właściwościami się wyróżnia, przez co odpowiemy sobie na pytanie, do czego może być dokładnie przeznaczona. Geokratka, która jest najmocniejsza, może być wypełniona wyłącznie kruszywem. Zapewnia ona utwardzenie terenu w terenach przemysłowych, a także użyteczności publicznej.

Eko kratka o uniwersalnym zastosowaniu, raczej sprawdzi się na terenie prywatnych posesji. Także zapewniają utwardzenie terenu pod miejsca postojowe, podjazd na posesję, czy też będąc alternatywą dla kostki brukowej. Kratka trawnikowa może być wykorzystywana także w celu wzmocnienia skarp. Warto mieć na uwadze, że geokratka dostępna jest różnych kolorach. Większośc z dostępnych modeli można wypełniać trawą lub kruszywem. Kratka trawnikowa to koszt od 40 złotych wzwyż za 1 m2.

Jeżeli jednak geokratka z różnych przyczyn nie wchodzi w grę, to powierzchnia biologicznie czynna może być zaaranżowana przy pomocy kostki ażurowej. Kratka trawnikowa była dla niej alternatywą. Jednak kostka ażurowa nadal jest wybierana przez większość inwestorów. Dzięki niej również jest możliwe utwardzenie terenu. Teren biologicznie czynny zostaje utrzymany w odpowiednim wskaźniku. Dodatkowo kostka ażurowa utrzymuje odpowiednie nawodnienie terenu. Jej zaletą jest łatwe układanie, które w niczym się nie różni od układania tradycyjnej kostki brukowej. Warto jednak, aby kostka ażurowa była ułożona na warstwie geowłókniny. Dzięki temu zostanie zachowana odpowiednia przepuszczalność wody.

ikona podziel się Przekaż dalej