Umowa dzierżawy gruntu – krótka charakterystyka

Dzierżawienie gruntów rolnych – zasady najmu

Umowa dzierżawy gruntu to dzierżawienie takie jak każde inne. Tylko przedmiot dzierżawy zobowiązuje do innych praw i obowiązków. Umowa dzierżawy działki, nieruchomości, pola czy budynków oparta jest na tych samych zasadach. Z założenia wydzierżawiający oddaje daną ruchomość lub nieruchomość do używania oraz pobierania pożytków przez dzierżawcę, a dzierżawca płaci wyznaczony czynsz. Niemożliwa jest także dzierżawa (najem) bez czynszu. Niemniej jednak czynsz nie musi być w formie pieniężnej. Często spotykana jest realizacja czynszu pod postacią usług czy produktów rolnych.

Aby jednak rozróżnić umowę dzierżawy gruntu od umowy dzierżawy gruntu rolnego, trzeba rozróżnić dwa pojęcia. Grunt gruntowi nie równy, dlatego też trzeba dobrze znać oba te terminy. Z założenia grunt to część powierzchni ziemi , która stanowi osobą własność. Natomiast grunty rolne to nieruchomość rolna, którą można wykorzystać wyłącznie do działalności rolnej i prowadzenia gospodarstwa.

Jako prowadzenie gospodarstwa rozumie się wszelkie prace związane z działalnością wytwórczą zarówno w zakresie produkcji roślinnej, ogrodniczej, jak i zwierzęcej. Wykorzystanie gruntów rolnych na zasadzie dzierżawy (najmu) jest ułatwieniem dla przedsiębiorcy, ponieważ nie ma potrzeby posiadania własnych ziem ornych do użytku rolnego. Nie każdego początkującego rolnika stać na kupno ziemi uprawnej zwłaszcza patrząc na to, ile kosztuje hektar ziemi.

Wzór umowy dzierżawienia – co powinien zawierać?

Umowa dzierżawy gruntu podobnie jak umowa uaktywniająca nie jest skomplikowana do napisania. Wzór umowy dostępny jest powszechnie w Internecie i można z niego skorzystać. Najważniejsza w niej są zgodne oświadczenia obu stron, które to potwierdzone są podpisami.

Umowa dzierżawy gruntów rolnych powinna zawierać oświadczenie wydzierżawiającego o oddaniu działki ornej (nieruchomości rolnej) do użytku dzierżawcy. Z drugiej strony dzierżawca musi się zobowiązać do regularnego płacenia ustalonego czynszu. Umowa bez czynszu nie jest uznana za umowę dzierżawy. Czas trwania dzierżawy oraz sposób i termin opłacenia czynszu powinien być odgórnie ustalony dla zabezpieczenia interesów wydzierżawiającego.

Prawo nakazuje również ulokowanie w umowie takich danych jak informacje na temat obu stron i dokładny opis gruntu uprawnego oddanego do dzierżawy. Wszelkie informacje na temat numerów działek, powierzchni gruntu czy numeru Księgi wieczystej, jaką posiada dane pole, dostępne są w odpowiednim sądzie rejonowym.

Umowa dzierżawy gruntu rolnego – porady praktyczne

Zgłoszenie umowy dzierżawy gruntu rolnego

Ważne jest, aby umowa dzierżawy gruntu rolnego została wpisana do odpowiedniej instytucji. Według prawa jest nią wydział katastru w starostwie powiatowych, a szczegółowej mówiąc, mowa o ewidencji gruntów i budynków. Jest to bardzo ważna czynność, dlatego warto zrobić to na samym początku dzierżawy.

Działalność rolnicza nie jest zaliczona do działalności, które podlegają pod opodatkowanie VAT. Dlatego też umowę najmu gruntów rolnych nie trzeba zgłaszać w urzędzie skarbowym. Jest to pozytywna informacja, ponieważ skraca ona wszelkie procedury formalne w przypadku umowy dzierżawy gruntu rolnego. Jeśli szukasz więcej informacji i wskazówek, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.

Rozwiązanie umowy dzierżawy gruntu uprawnego – co mówi prawo?

Przedwczesne rozwiązanie umowy możliwe jest w przypadku dużych zaległości finansowych ze strony dzierżawcy. Użytkowanie gruntów ornych bez czynszu płaconego wydzierżawiającemu jest powodem do wypowiedzenia umowy. Często jednak następuje ono dopiero po kilku miesiącach zwlekania z zobowiązaniami finansowymi. Z drugiej jednak strony na wielu informacja na temat tego, ile kosztuje hektar ziemi, może wpłynąć mobilizująco, aby utrzymywać dzierżawę bez problemów finansowych.

W umowie dzierżawy gruntu czy budynków lub części gospodarstwa warto uwzględnić okres wypowiedzenia umowy podobnie jak w przypadku umowy uaktywniającej. W przypadku gruntów rolnych najczęściej stosowany jest okres wypowiedzenia pod postacią jednego roku. Jest to związane z charakterystyką dzierżawy gruntu rolnego. Inaczej stosuje się w przypadku dzierżawy budynku.

Zwrot gruntu rolnego wydzierżawiającemu – ogólne zasady

Patrząc na to, ile kosztuje hektar ziemi, dzierżawa gruntu jest częstym rozwiązaniem wśród osób prowadzących gospodarstwo rolne. Obowiązkiem dzierżawcy jest zachowywanie należytego stanu technicznego wydzierżawiającego gruntu. Oczywiście w miarę upływu czasu użytkowania grunt będzie się dostosowywał do aktualnie prowadzonych prac, jednak w momencie zakończenia dzierżawy powinien on wyglądać tak, jak podczas podpisania umowy dzierżawy.

Jest jednak jedna oczywistość. Grunt rolny z roku na rok może być w lepszej kondycji, co też będzie wskazane. W takiej sytuacji nie jest konieczne doprowadzanie do stanu sprzed dzierżawy w przypadku upływu czasu umowy czy wypowiedzenia najmu. Dobrym rozwiązaniem będzie dodatkowe rozliczenie między wydzierżawiającym a dzierżawcą za wprowadzone pozytywne zmiany w jakości gruntu.

ikona podziel się Przekaż dalej