Od czego zależy wysokość zadośćuczynienia za utratę zdrowia?

W swoich założeniach zadośćuczynienie bądź odszkodowanie po wypadku jest formą zrekompensowania szkody majątkowej lub niemajątkowej. W przypadku zadośćuczynienia za utratę zdrowia mamy do czynienia z krzywdą niemajątkową. Z kolei samo odszkodowanie po wypadku może obejmować szkody materialne (np. pokryte z OC koszty naprawy uszkodzonego pojazdu).

Nie istnieje jednolity cennik, który wskazywałby kwoty za odszkodowanie po wypadku lub zadośćuczynienie za utratę zdrowia. Każda rozpatrywana przez sąd sprawa ma charakter indywidualny. Pierwsze informacje, przesłanki i możliwości może nam określić prawnik lub radca prawny, który zaznajomi się ze specyfiką konkretnej sprawy.

Ile wynosi odszkodowanie za wypadek samochodowy i zadośćuczynienie dla pokrzywdzonego. Wysokość odszkodowania będzie uzależniony od rodzaju szkody. W przypadku odszkodowań za utratę zdrowia bierze się pod uwagę stopień doznanych obrażeń fizycznych, możliwe obciążenia psychiczne, długość leczenia oraz aktualny stan zdrowia poszkodowanego. Sąd rozpatrujący sprawy o odszkodowanie po wypadku bierze także pod uwagę wiek poszkodowanego, jego sytuacje materialną oraz możliwość podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia.

Pewnym wyznacznikiem wysokości odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu będzie ustalony procentowo stopień uszczerbku na zdrowiu. Sąd analizuje także inne, wspomniane wyżej przesłanki, a kwota odszkodowania powinna być adekwatna do rozmiarów doznanej krzywdy poszkodowanego.

Ile wynosi odszkodowanie za wypadek samochodowy?

Żaden prawnik nie jest w stanie z góry określić kwoty odszkodowania za wypadek samochodowy. W przypadku odszkodowań materialnych (np. z OC) odszkodowanie po wypadku powinno pokryć materialne szkody pokrzywdzonego. Stawka odszkodowania z OC to nie tylko pokrycie kosztów naprawy auta czy naniesienia nowej powłoki lakierniczej. Do wysokości odszkodowania za krzywdę materialną wlicza się także koszt odholowania uszkodzonego pojazdu i wszystkie koszty dodatkowe.

Osoby chcące ustalić, ile wynosi odszkodowanie za wypadek samochodowy z OC, powinny skontaktować się z ubezpieczycielem i przedstawić indywidualną sytuację. W określeniu kwoty za odszkodowanie po wypadku pomocny będzie także doświadczony prawnik. Zatrudnienie prawnika będzie szczególnie polecane w przypadku spraw kierowanych do sądu. Zadośćuczynienie po wypadku może w pewnym stopniu rekompensować doznane szkody niematerialne. To ile wynosi odszkodowanie za wypadek samochodowy, będzie uzależnione od konkretnej sytuacji. Cennik odszkodowań z OC niejednokrotnie wynosi od kilkuset złotych do kilku tysięcy. Z kolei zasądzone sądownie zadośćuczynienie za utratę zdrowia może wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych.

Zadośćuczynienie za utratę zdrowia – cennik odszkodowań zasądzanych przez sądy

Nie istnieje żaden uniwersalny cennik zadośćuczynienia za utratę zdrowia. Przy określeniu wartości zadośćuczynienia sąd bierze pod uwagę indywidualne czynniki. Duży wpływ na wysokość zadośćuczynienia odgrywa wiek poszkodowanego, stopień uszczerbku na zdrowiu, czas trwania leczenia i indywidualna sytuacja materialna. Kwoty zasądzanych przez sądy odszkodowań przeważnie nie przekraczają kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Ile wynosi odszkodowanie za wypadek samochodowy w przypadku śmierci poszkodowanego? W tym przypadku stronami uprawnionymi do odszkodowania są najbliżsi krewni poszkodowanego (małżonek, dzieci). Kwota zadośćuczynienia za wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym może wynosić od kilkudziesięciu do ponad stu tysięcy złotych. Sąd bierze pod uwagę specyfikę sprawy, a także status materialny rodziny poszkodowanego.

Warto podkreślić, że do odszkodowania mogą być uprawnieni także dalsi krewni poszkodowanego zmarłego. W tym kręgu znajduje się rodzeństwo, wnuki bądź dziadkowie. Cennik zasądzanego przez sądy zadośćuczynienia na ogół waha się pomiędzy kwotami kilkunastu do ponad pięćdziesięciu tysięcy złotych. W niektórych przypadkach następuje odmowa przyznania świadczenia. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły z aktualnymi cennikami.

Pozew o odszkodowanie po wypadku – jakiej kwoty odszkodowania może zażądać pokrzywdzony?

Wiele osób pokrzywdzonych decyduje się na wystąpienie z wnioskiem o odszkodowanie za utratę zdrowia. Nie istnieje jednolity cennik, w którym można wycenić wysokość doznanej krzywdy materialnej lub niematerialnej. Strona pokrzywdzona nie ma ograniczeń w ustalaniu wysokości żądanego zadośćuczynienia. Mimo tego, wartość zadośćuczynienia za utratę zdrowia powinna być adekwatna do poniesionej szkody.

Zbytnie zawyżenie żądanej kwoty odszkodowania nie sprawi, że sąd przyzna ją nam w pełnej wysokości. Co więcej, wysokość żądania jest skorelowana z wysokością opłaty za wniesienie pozwu. Im większa kwota uwzględniona w pozwie o odszkodowanie, tym wyższa opłata wniesienia pisma do sądu.

Zawyżenie kwoty odszkodowania może się też wiązać z odrzuceniem części roszczeń poszkodowanego. W tym przypadku sąd może nałożyć na poszkodowanego pokrycie części kosztów procesu. To z kolei dodatkowo pomniejszy wysokość ewentualnie przyznanego odszkodowania. Dlatego zaleca się, by żądana kwota odszkodowania była odpowiednio wyceniona.

Dobrą praktyką jest skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże nam wycenić żądanie zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu. Doświadczony prawnik będzie także pomocny w toku postępowania i może znacznie ułatwić drogę dochodzenia zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

ikona podziel się Przekaż dalej