Mir domowy – definicja oraz podstawy prawne

Co to jest mir domowy?

Mir domowy to prawo każdego lokatora do niezakłóconego korzystania z mieszkania, lokalu czy domu. Co ważne, przepis ten podchodzi pod przepisy prawa karnego, dlatego też jego naruszenie może być karane. Prywatność i spokój mieszkańców to ich dobro osobiste, o czym mówi art. 193 KK. Definicja miru domowego różnicuje naruszenie prawa własności, a wolności. Kodeks karny wspomina o każdym użytkowniku lokalu, nie tylko o właścicielu, ale także o najemcy, czy innej osobie, która aktualnie posiada prawo dostępu do niego.

W zakłócaniu miru domowego nie chodzi o wtargnięcie do własności, a za naruszenie prywatności użytkownika lokalu. Prawo, a dokładniej mówiąc kodeks karny chroni dobro osobiste, jakim jest spokój we własnym mieszkaniu. W definicji miru domowego wyjaśnione jest również to, iż nie chodzi jedynie o wtargnięcie i zakłócenie prywatności, ale także nie opuszczanie budynku wbrew żądaniu domowników.

Mir domowy obowiązuje nie tylko w lokalu mieszkalnym, ale także w innych pomieszczeniach z prawem użytkowania. Są to między innymi działki, piwnice, sklepy czy garaże. Zakłócenie miru domowego właściciela takiego budynku będzie wiązało się z konsekwencjami takimi samymi, jak w przypadku wtargnięcia do domu czy mieszkania. Nieprawidłowe przekształcenie działki rolnej na budowlaną będzie miało podobny skutek.

Właściciel a najemca – kiedy dochodzi do naruszenia miru domowego?

Najczęściej występującą sytuacją naruszenia miru domowego jest wtargnięcia przez właściciela do mieszkania, które obecnie jest zajmowane przez najemcę. Niezależnie od tego czy wynajmowane jest mieszkanie spółdzielcze czy mieszkania bezczynszowe to warto mieć spisaną umowę najmu. Jest to podstawa, aby móc zgłosić zakłócenie miru domowego. Prawo stoi po stronie najemcy, o ile ten jest w porządku w stosunku do właściciela.

Najemca z chwilą podpisania umowy otrzymuje prawo do ochrony nietykalności w mieszkaniu. Co to daje? Otóż właściciel nie może wchodzić do mieszkania, kiedy tylko chce bez zgody najemcy. Choć właściciel posiada prawo własności, to resztę praw zrzekł się na rzecz najemcy. W sytuacji, kiedy to właściciel mieszkania nie chce go opuścić mimo żądań najemcy, to również dochodzi do naruszenia miru domowego.

Istnieją wyjątki, kiedy to właściciel może wejść do mieszkania bez zgody najemcy bez konsekwencji ściągania go przez policję. Taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku niespodziewanej awarii instalacji, która to będzie niebezpieczeństwem dla innych mieszkań w sąsiedztwie. Jednak nawet taka interwencja właściciele wymaga obecności strażnika miejskiego czy policjanta. Można także zaznaczyć w umowie najmu lokatorskiego zgodę na wejście właściciela do lokalu w celu sprawdzenia. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykułu o prawie i przepisach.

Zakłócanie i naruszenie miru domowego – konsekwencje

Zgłoszenie i interwencja przez policję

Problem z naruszeniem miru domowego podobnie jak z uciążliwym sąsiadem to sytuacja, która karana jest zgodnie z odpowiednim paragrafem. Zakłócenie prywatności należy zgłosić właściwym służbom, które odpowiedzialne są za takie interwencje. Niezapowiedziane wizyty czy niechęć do opuszczenia mieszkania to powody, dla których należy złożyć odpowiednie zawiadomienia.

Zakłócenie miru domowego w mieszkaniu bezczynszowym, w domu czy w sklepie podchodzi pod paragraf, dlatego podlega karze. Daną sytuację należy zgłosić na Policję, aby mogło rozpocząć się ściganie winnego. Warto oddać sprawę odpowiedniej jednostce, która się na tym zna. Przykładowo, jeśli konieczne jest przekształcenie działki rolnej na budowlaną, to należy się zgłosić do odpowiedniego departamentu w gminie.

Konsekwencje prawne wynikające z kodeksu karnego

Kara za naruszenie miru domowego to grzywna lub pozbawienie wolności czy tylko je czasowe ograniczenie. Odpowiedni paragraf sugeruje, że najwyższą karą może być 1 rok pozbawienia wolności. Ściganie sprawcy przez policję i osądzenie zwykle ma charakter niezbyt surowy. W najczęstszych przypadkach kara ma charakter jedynie grzywny.

Warto pamiętać o prawie do miru domowego. Często jest on łamany bez wiedzy użytkownika lokalu. Mieszkania bezczynszowe, spółdzielcze czy domy segmentowe wynajmowane są bez wiedzy na temat praw najemcy. Nie tylko uciążliwy sąsiad może być problemem, ale także właściciel mieszkania. Należy pamiętać o tym, że nawet nałożona na sprawcę grzywna będzie już odnotowana jako kara w rejestrach karnych. Dlatego też dana osoba nie będzie mogła otrzymać zaświadczenia o niekaralności. Wskutek jednak sytuacji czy kłótni można przekreślić sobie szansę na wybraną pracę, w której konieczne jest bycie niekaranym.

ikona podziel się Przekaż dalej