Komparycja umowy – krótki opis

Oznaczenie stron umowy – warunek konieczny

Wszelkie pisma oficjalnie powinny być prawidłowo sporządzone. Nagłówek, tytuł pisma czy część główna to ważne elementy każdej umowy, czy porozumienia. Wzory wielu umów można znaleźć w Internecie, ale nie każde będą idealnie przygotowane. Komparycje to inaczej mówiąc oznaczenia stron umów, które to jest niezwykle ważne, by pisma były ważne pod kątem formalnym i prawnym.

Zarówno zawierając umowę z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, jak i ze spółką cywilną czy innym przedsiębiorcą, trzeba dokładnie określić obie strony umowy. Jest to o tyle ważne, ponieważ wszelkie błędy mogą mieć poważne konsekwencje dla obu stron. O czym będzie w kolejnym rozdziale. Odpowiednio wypełniony nagłówek w umowie zabezpieczy interesy obu stron umowy. Każda umowa czy przykładowo wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych powinny być napisane ze szczególną starannością.

Poprawnie nazwana osoba prawna, spółka cywilna czy jednoosobowa działalność gospodarcza to potwierdzenie ważności umowy. O ile w przypadku wspomnianej jednoosobowej działalności gospodarczej dużych błędów się nie robi, to kiedy jedną ze stron jest spółka cywilna, te niejasności częściej się pojawiają. Prawda jest taka, że jeśli przedsiębiorcy nie potrafią prawidłowo oznaczyć stron umowy, to mogą być również problemy z realizacją późniejszej współpracy.

Co zawiera komparycja umowy?

Wzór komparycji umowy będzie inny dla przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a inny w przypadku spółki cywilnej. Niemniej jednak w każdym przypadku nagłówki z komparycją umowy powinny być szczegółowo wypełnione, by wykazać wszystkie informacje o obu stronach umowy. Dane zawarte w umowie mogą być pomocne przy wytoczeniu postępowania sądowego przeciwko nieuczciwej stronie umowy.

Jednoosobowa działalność gospodarcza musi być zidentyfikowana poprzez podanie pełnych danych dotyczących nazwy, miejsce prowadzenia działalności, NIP, REGON, PESEL czy numer dowodu osobistego.  Istotny będzie też adres zamieszkania osoby wykonujące daną działalność. W przypadku wystosowania przeciwko niej pozwu sądowego wszelkie papiery sądowe kierowane są na adres zamieszkania, a nie miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Te podane informacje będą wystarczające w przypadku zawierania umowy z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.

W przypadku wszelkich spółek wzór komparycji umowy będzie inny niż ten podany powyżej. Zależne jest to od rodzaju informacji, które podaje się podczas identyfikacji spółki. Przede wszystkim należy podać nazwę spółki oraz adres jej siedziby. Kolejnym ważnym elementem komparycji umowy jest podanie sądu rejonowego, pod który podlega spółka. Dodatkowo numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer Identyfikacji Podatkowej powinien się znaleźć w umowie. Ostatnim elementem będzie podanie wysokości kapitału zakładowego. Warte uwagi jest to, iż w przypadku spółki cywilnej w umowie muszą być wpisany przedsiębiorcy, którzy wchodzą w jej skład. Sama spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, więc nie może występować jako strona zawieranej umowy.

Oznaczenie stron umowy – porady praktyczne

Błędna komparycja umowy – jakie konsekwencje?

Jeśli wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych będzie wypełniony niezgodnie z prawdą, to grozi kara grzywny w wysokości 1000 zł. Jeśli komparycja umowy będzie spisana nieprawidłowo, a konkretniej mówiąc niezbyt dokładnie, to konsekwencje mogą być dla obu stron. Przede wszystkim zawarta umowa, która nie ma prawidłowo oznaczonych stron z punktu prawnego, jest nieważna, co może utrudnić egzekwowanie uzgodnionych świadczeń.

Dodatkowo, jeśli konieczne będzie wejście na drogę sądową z drugą stroną umowy, to pozew adresowany jest według danych podanych w umowie. W przypadku braku numeru PESEL czy adresu zamieszkania przy jednoosobowej działalności gospodarczej mogą wyniknąć problemy z pozwaniem danej osoby. Warto zadbać o dokładność podawanych danych osobowych, by zabezpieczyć swoje interesy w przyszłości. Nigdy nie wiadomo, jak skończy się współpraca z drugą stroną umowy, dlatego należy o tym pomyśleć zawczasu. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.

O czym pamiętać przy podpisywaniu umów/pism?

Przykładowo przy wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych należy pamiętać o podaniu konkretnego uzasadnienia swojej prośby o zniesienie opłat. W przypadku zawieranych umów istotne jest, by dokładnie sprawdzić dane osobowe i wiarygodność drugiej strony umowy. Partner biznesowy niekoniecznie musi się zachowywać w porządku i może specjalnie oznaczyć w niewłaściwy sposób siebie.

Dokładne sprawdzenie komparycji umowy to niezbędna czynność przed złożeniem podpisów. Nie warto o tym zapominać, ponieważ potem przysłowiowo nie ma odwrotu i mogą być z tego powodu niemiłe konsekwencje. Oznaczenie stron umowy to obowiązkowy jej element. Niezależnie od tego, czy stroną umowy jest jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Każda strona umowy zobowiązana jest do podania wszystkich danych identyfikacyjnych swojej osoby, spółki czy firmy, którą reprezentuje.

ikona podziel się Przekaż dalej