Zaproszenie dla cudzoziemca do Polski - co to jest?

Wydawałoby się, że w dzisiejszych czasach nie będzie najmniejszego problemu, aby przyjechać do Polski. Jednak w wielu różnych sytuacjach sprawdza się zaproszenie do Polski. Szczególnie jeżeli zaproszenie ma dotyczyć osób, których przyjazd do naszego kraju będzie wymagać wizy. Jednocześnie należy pamiętać o tym, iż zaproszenie dla cudzoziemca wcale nie oznacza tego, iż dostanie on pozwolenie na pobyt w naszym kraju w formie wizy.

Jeżeli chcemy zaprosić Ukraińca lub obywatela innego kraju do Polski, musimy zgłosić potwierdzenie, iż ta osoba będzie miała wystarczającą ilość pieniędzy, aby zapewnić sobie pobyt w naszym kraju. Posiadane przez cudzoziemca środki finansowe mają zagwarantować mu podróż do Polski, zakwaterowanie, wyżywienie, a także powrót do swojego kraju. Istnieje możliwość również zamieszkania na terenie Polski lub podróż do innego kraju, jeżeli cudzoziemiec otrzyma na to zgodę.

Warunki, jakie należy spełnić chcąc zaprosić Ukraińca do Polski

Jeżeli planujemy wysłać zaproszenie dla cudzoziemca, czyli na przykład zaprosić Ukraińca do Polski, to z pewnością będziemy musieli spełnić pod tym względem pewne warunki. Do nich zalicza się m.in. to czy sami jesteśmy obywatelami Polski, czy może jednak obywatelami innego kraju UE, którzy aktualnie zamieszkują na terenie Polski. Zaproszenie może być wystawione również przez cudzoziemca, który już przebywa na terenie Polski przez 5 ostatnich lat. Jednak pobyt musi być legalny, a także nieprzerwany.

Takie dokumenty mogą być również wystawione przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, która ma siedzibę na terenie Polski. Bardzo często pojawia się pytanie, czy można wysłać zaproszenie dla cudzoziemca do pracy w naszym kraju. Jest to możliwe, jednak taka osoba musi również spełnić pod tym względem pewne kryteria. Mowa jest przede wszystkim o legalnym pobycie w Polsce, a także posiadaniu zezwolenia na pracę. Oprócz tego możemy zatrudnić pracownika z zagranicy jeżeli posiada on pozwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wymagającej wysokich kwalifikacji. Sprawdź także, jak wyglądają ceny na Ukrainie.

Dokumenty zaproszenia dla cudzoziemca - wzór

Oczywiście przygotowując konkretne dokumenty, należy pamiętać, iż istnieje specjalny wzór wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji. Należy go wypełnić niezależnie od tego, czy zapraszamy Ukraińca lub innego cudzoziemca w ramach pracy, czy jednak w celach turystycznych. Jak wiadomo, każdy z nas ma zupełnie inne oczekiwania, jak i również inną relację z osobą, którą chcemy zaprosić.

Taki wzór obowiązuje od 5 maja 2023 r. Jest on podyktowany Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2023 r. Taki wzór wniosku, a także ewidencję, jakie pozostałe dokumenty należy dołączyć, znajdziemy, chociażby na stronie gov.pl. Jeżeli interesuje nas zaproszenie cudzoziemca jako pracownika do pracy, to musimy wypełnić dokładnie wszystkie jego dane, związane m.in. z miejscem i datą urodzenia, czy też danymi z dokumentu tożsamości, jakim ma się legitymować.

Pamiętajmy o tym, iż wniosek musi posiadać także opis możliwości majątkowych i zarobkowych zapraszającego. Musimy także złożyć oświadczenie dotyczące warunków zakwaterowania cudzoziemca, jak i również liczbę cudzoziemców, jaką zapraszaliśmy w ciągu roku poprzedzającym złożenie wniosku. Jednak nie są to wszystkie dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku. Mianowicie mowa jest również o zaświadczeniu, które potwierdzą możliwość pokrycia środków finansowych potrzebnych na pobyt cudzoziemca. Drugim dokumentem jest potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, w którym ma zostać zakwaterowany zaproszony cudzoziemiec.

Składanie wniosku oraz opłaty

Jeżeli już uda nam się wypełnić wszystkie dokumenty, to kolejnym etapem jest złożenie wniosku o zaproszenie dla cudzoziemca, który ma pełnić rolę pracownika lub po prostu naszego gościa. Wniosek składamy do wojewody właściwego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział ds. Cudzoziemców. Należy pamiętać również o uiszczeniu opłaty w wysokości 27 złotych.

Decydując się na zaproszenie cudzoziemca do naszego kraju, nie możemy zapomnieć także o spełnieniu kryterium związanym ze środkami finansowymi, które mają pokryć koszty pobytu gościa lub pracownika. Wśród tych kosztów, ustalone jest przynajmniej 515 zł na każdy miesiąc pobytu cudzoziemca w Polsce. Jest to oczywiście kwota minimalna, którą należy pomnożyć przez ilość miesięcy, w jakich będzie trwał pobyt cudzoziemca w naszym kraju. Oczekuje się również, przedstawienie oświadczenia o środkach finansowych, które mają pokryć koszty związane z powrotem do swojego kraju lub tranzytem do innego państwa. Jednak ta kwota nie może być niższa niż 200 zł, w zależności, jaki kraj ma być docelowym miejscem powrotu.

Dopisanie do listy wyborców - jak to zrobić?

Gdy już wiemy, w jaki sposób przygotować zaproszenie dla cudzoziemca, na pewno warto również określić, jak wypełnia się wnioski pomagające w wielu innych aspektach życia. Takim aspektem może być, chociażby dopisanie do listy wyborców w innym lokalu lub nawet mieście. Ważne jest, aby taki wniosek został złożony na 5 dni przed terminem wyborów.

Warto pamiętać, iż taki wniosek o dopisanie do listy wyborców możemy złożyć drogą internetową lub w urzędzie gminy. Ponadto nie możemy zgłaszać dowolnego lokalu wyborczego, jeżeli chcemy głosować w wyborach samorządowych. Ponieważ w takich okolicznościach dopisanie do listy wyborców musi dotyczyć lokalu na terenie gminy, na której zamieszkujemy na stałe. Taką możliwość weryfikuje art. 28 i art. 30 Kodeksu Wyborczego. Warto pomyśleć o takiej możliwości dużo wcześniej, aby rzeczywiście mieć możliwość wzięcia udziału w wyborach.

Źródła:

  • https://migrant.wsc.mazowieckie.pl/pl/komunikaty/nowy-wzor-wniosku-o-wpisanie-zaproszenia-do-ewidencji
  • https://www.mos.cudzoziemcy.gov.pl/informacje/zaprosz/wprowadzenie
  • https://www.gov.pl/web/uw-opolski/zaproszenie-cudzoziemca
  • https://infoopt.pl/zapraszajacy-wpis-do-ewidencji-zaproszen/
  • https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zatrudnianie-obcokrajowcow-zaproszenie-dla-cudzoziemca-a-zezwolenie-na-prace
  • https://www.pkobp.pl/media_files/2e36b4ca-62fd-49a9-85ce-9844d3eaa8ec.pdf
ikona podziel się Przekaż dalej