Dlaczego oddawanie krwi jest bardzo ważne?

Oczywiście honorowy dawca krwi ma różne profity z tytułu dokonywanych przez siebie czynów. Jednak warto dowiedzieć się również, dlaczego taki uczynek jest niezwykle ceniony, jak i również cały czas poszukiwani są nowi honorowi dawcy. Niestety krew jest nadal lekarstwem, który może być zapewniony tylko i wyłącznie przez innego człowieka.

Nadal nie wymyślono chemicznej alternatywy dla krwi, stąd też tego leku jest tylko tyle, ile dostarczą go honorowi dawcy. Nie można wyprodukować wystarczającej ilości krwi, która pokryłaby rzeczywiste zapotrzebowanie. Ponadto krew jest stosowana w wielu różnych krytycznych sytuacjach, jak i też w przypadku przewlekłych chorób:

 • Pozwala uratować życie pacjentom, którzy znajdują się w krytycznym stanie spowodowanym wypadkiem, urazem, czy też krwotokiem
 • Pozwala uzyskać lepsze wyniki krwi, a także podtrzymać leczenie w przypadku niedokrwistości, która najczęściej towarzyszy chorobom nowotworowym, czy też autoimmunologicznym

Legitymacja honorowego dawcy krwi - jak ją otrzymać?

Chcąc się dowiedzieć, jakie ma honorowy dawca krwi przywileje, a także, w jaki sposób jest udzielana legitymacja, trzeba pamiętać o spełnieniu pewnych warunków. Do najważniejszych z nich jest wiek, jaki ma honorowy dawca. Osoba taka powinna być w wieku od 18 do 65 lat, a także powinna posiadać ważny dokument tożsamości. Legitymacja honorowego dawcy krwi nie jest przypisana wyłącznie obywatelom Polski, ale również mogą się o nią ubiegać osoby posiadające obce obywatelstwo.

Kiedy legitymacja honorowego dawcy krwi jest wydawana? Przede wszystkim taki wniosek o legitymację, która daje nam później różne uprawnienia, należy złożyć w Polskim Czerwonym Krzyżu. Należy również pamiętać, iż legitymacja za oddawanie krwi będzie wydana, jeżeli dawcy spełnią warunki pod względem sumy objętości oddanej krwi. W przypadku kobiet ta suma wynosi minimum 5 litrów, natomiast u mężczyzn 6 litrów.

Kiedy oddawanie krwi jest możliwe?

Jednym z bardzo ważnych aspektów jest także to, iż zasłużony honorowy dawca krwi, powinien wiedzieć, jak się przygotować do oddania krwi, a także, w jakich okolicznościach nie jest to możliwe.

Do przeciwwskazań, które uniemożliwiają oddanie krwi, zaliczymy m.in.:

 • Zabieg usunięcia zęba - zasłużony honorowy dawca krwi nie powinien jej oddawać przez minimum 7 dni
 • Antybiotykoterapia - oddanie krwi jest możliwe dopiero po 2 tygodniach nie tylko od zakończenia zażywania antybiotyku, ale dopiero po całkowitym wyleczeniu
 • Ciąża - kobiety będące w ciąży oraz będące 6 miesięcy po porodzie muszą wstrzymać się z oddaniem krwi
 • Gruźlica - zasłużony dawca, który zachorował na gruźlicę, musi odczekać 2 lata od całkowitego wyleczenia
 • Zabiegi chirurgiczne - w przypadku takich zabiegów jak laparoskopia, kolonoskopia, gastroskopia, czy też biopsja, oddanie krwi nie jest możliwe przez 6 kolejnych miesięcy
 • Tatuaż i piercing - jeżeli doszło do przerwania ciągłości tkanek spowodowanego wykonaniem tatuażu lub piercingu, należy odczekać 6 miesięcy przed oddaniem krwi.

Oprócz tego istnieje wiele stałych przeciwwskazań, które stoją na przeszkodzie, aby kiedykolwiek oddać krew. Do takich okoliczności zaliczają się m.in. choroby przewlekłe, w tym astma, wady serca, a także schorzenia dotyczące układu krążenia, HIV, AIDS, choroby układowe, choroby nowotworowe, czy też nałogi takie jak narkomania, bądź alkoholizm. Oczywiście takich przeciwwskazań jest znacznie więcej, dlatego warto zawsze wcześniej dokładnie dopytać się w konkretnym Centrum Krwiodawstwa, czy nasza sytuacja nie stwarza żadnego zagrożenia. Należy tutaj również wspomnieć o wszelkich wyjazdach zagranicznych, szczególnie w rejony, które wyróżniają się ryzykiem epidemiologicznym lub słabą infrastrukturą sanitarną. Sprawdź także cennik badania krwi pępowinowej.

Honorowy dawca krwi - przywileje

Jeżeli zasłużony dawca spełnia wszystkie wymogi, aby oddawać krew, to na pewno taka osoba chce się dowiedzieć, co jej przysługuje, a także, na jakie profity i ulgi może liczyć. Oczywiście należy pamiętać o tym, iż legitymacja daje liczne uprawnienia, z których można korzystać, jednak nie jest to w żaden sposób obowiązkowe.

Honorowy dawca krwi przywileje, jakie mu przysługują:

 • 2 dni urlopu - honorowy dawca krwi ma uprawnienia związane z 2-dniowym urlopem od pracy. Mowa jest o dniu, w którym krew została oddana oraz dniu następnym. Ponadto pracownik ma wypłacane wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy, ale wyliczany na podstawie wysokości pensji z poprzedniego miesiąca.
 • Bezpłatne badania krwi - sprawdzając, co przysługuje honorowym dawcom krwi, mowa jest również o kompleksowych badaniach krwi oraz wirusologicznych, w tym także zostaje oznaczona grupa krwi.
 • Ulgi podatkowe - legitymacja honorowego dawcy krwi uprawnia do odliczenia ulgi od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym

Co przysługuje honorowym dawcom krwi? Czy zwroty biletów PKP są możliwe?

Oczywiście, to nie są wszystkie profity oraz uprawnienia, jakie daje nam legitymacja zasłużonego dawcy krwi. Bardzo często pojawiają się pytania o zwroty biletów PKP. Okazuje się, że profity obejmują naliczanie ulgi za przejazdy pociągami, jednak nie są to zwroty biletów PKP. Osoby podróżujące PKP, a także posiadające legitymację honorowego dawcy, mogą liczyć na ulgę w wysokości 33%. Pojawił się pomysł, aby zwroty biletów PKP były dokonywane na zasadach oddania pieniędzy za wydany bilet na dojazd do centrum krwiodawstwa.

Dopisanie do listy wyborców

Jeżeli już wiemy, jakie dokładnie przywileje posiada honorowy dawca krwi, nie powinniśmy zapominać także o sprawdzeniu innych kwestii, jakie pojawiają się w naszym życiu. Takim aspektem jest, chociażby to, w jaki sposób przebiega dopisanie do listy wyborców. Należy mieć na uwadze, iż nie musimy głosować w lokalu wyborczym, do którego jesteśmy automatycznie przypisani.

Dlatego właśnie możemy z powodzeniem wnioskować o dopisanie do listy wyborców, dzięki czemu będziemy uprawnieni do oddania swojego głosu w innym miejscu. O dopisanie do listy wyborców możemy ubiegać się zarówno przez Internet, jak i w urzędzie. Trzeba jednak pamiętać, o tym, iż taki wniosek w urzędzie powinien być złożony najpóźniej 5 dni przed wyborami.

Źródła:

 • https://www.rckk.rzeszow.pl/dawcy-krwi/czy-moge-oddac-krew
 • https://www.rckk.rzeszow.pl/dawcy-krwi/jak-zostac-dawca
 • https://krwiodawcy.org/przygotowanie-przewoznikow-a-ulga-w-wysokosci-33-na-przejazdy-w-komunikacji-krajowej-srodkami-publicznego-transportu-zbiorowego#
 • https://krwiodawcy.org/zwrot-kosztow-dojazdu-do-stacji-krwiodawstwa-ujednolicony
 • https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/dopisz-sie-do-spisu-wyborcow?fbclid=IwAR1QJE6Z2yHCOa3rlaIMM9VLsAw6fm4ZejVDDklr69Wtf8LAIA1LzMtZxBQ#scenariusz-w-urzedzie
 • https://obywatel.gov.pl/zaswiadczenia-i-odpisy/dopisz-sie-do-spisu-wyborcow?fbclid=IwAR1QJE6Z2yHCOa3rlaIMM9VLsAw6fm4ZejVDDklr69Wtf8LAIA1LzMtZxBQ#w-urzedzie
ikona podziel się Przekaż dalej