Kamera na prywatnej posesji a przepisy RODO

Monitoring na posesji może zamontować każdy, kto czuje się zagrożony pod względem swojego bezpieczeństwa.Jednak najważniejsza zasada jest taka, aby urządzenia rejestrujące obraz nie ingerowały w prywatność naszych sąsiadów. Kamery nie mogą nagrywać osób ani podwórek sąsiadów, jak również przestrzeni publicznej tj. chodnika, ulic i pieszych.

Całe zamieszanie pojawiło się w 2018 roku po wejściu w życie przepisów dotyczących RODO. Mówią one o tym, iż właściciel monitoringu, rejestrujący inne osoby niżeli domownicy „ma takie same obowiązki jak każdy inny podmiot przetwarzający dane osobowe”. Dokładnie chodzi o art. 2. ust. 2. RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

W tym rozumieniu właściciel kamer jako administrator danych osobowych obowiązany jest podać cel zbierania danych (obrazu) oraz czas ich przechowywania. Nagrane dane może wykorzystywać jedynie do tego celu (ochrona osób i mienia - dowód w sprawie np. kradzieży, rabunku, zniszczenia mienia przed sądem). Dla przykładu nie może użyć nagrania dotyczącego sytuacji na chodniku, ulicy czy podwórku sąsiadów w Internecie.

Przepisy nie zabraniają korzystania z kamer na naszym podwórku w stosunku do osób trzecich przebywających w naszym domu, za naszą zgodą np. ekipa remontowa, opiekunka, goście.

Dodatkowym obowiązkiem jest fakt, że właściciel monitoringu jest odpowiedziany za zabezpieczenie sprzętu i nagrań przed dostępem osób nieupoważnionych. Sprawdź także ten artykuł na temat 12 rzeczy, których nie można robić na własnej działce.

Sytuacje sporne między sąsiadami

W momencie, gdy okazuje się, że monitoring rzeczywiście naruszył dobra osobiste, a ktoś zwróci się ze sprawą do sądu, to efektem może być nakaz: zmiany ustawienia kamer lub usunięcie kamer monitoringu. Ponadto sąd może zasądzić wypłatę zadośćuczynienia dla poszkodowanego.

Na drogę sądową warto wejść dopiero po uprzednim wezwaniu do dobrowolnego usunięcia naruszeń. W praktyce chodzi tutaj o to, aby zwrócić się do właściciela monitoringu celem ustalenia, czy dobra osobiste i prywatność została naruszona.

Czy należy znakować posesję z monitoringiem?

Monitorowana posesja musi być oznaczona znakiem? Wszystko zależy od zasięgu obrazu kamer. Kiedy ich zasięg obejmuje wyłącznie prywatny teren, to tabliczka z oznakowaniem monitoringu nie jest obowiązkowa. Chociaż dla komfortu naszych gości, jakich przyjmujemy na posesji, warto takie oznaczenie jednak zamontować.

W sytuacji, gdy kamery wykraczają poza nasze podwórko, a tym samym obejmuje część chodnika, ulicy, to mamy obowiązek umieścić odpowiednią informację o monitoringu - tabliczka „obiekt monitorowany”.

ikona podziel się Przekaż dalej