Nowe uprawnienia strażników miejskich

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 września 2023 roku, strażnicy miejscy otrzymali nowe uprawnienia mandatowe związane z poruszaniem się rowerem, e-hulajnogą oraz innymi urządzeniami transportu osobistego. To oznacza, że od teraz strażnicy mogą ukarać mandatem osoby jeżdżące rowerem, hulajnogą lub innym pojazdem na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, jeśli nie posiadają odpowiednich uprawnień.

Zgodnie z nowymi przepisami, strażnik może nałożyć mandat w wysokości od 50 do 200 złotych na osobę, która prowadzi pojazd bez wymaganych uprawnień. Jest to znaczący wzrost kary w porównaniu do wcześniejszych przepisów, co ma na celu zwiększenie świadomości i odpowiedzialności osób korzystających z rowerów i hulajnóg.

Jeśli osoba ukarana mandatem nie zaakceptuje tej decyzji i nie uiści opłaty, sprawa trafi do sądu. Sąd będzie uprawniony do nałożenia kary grzywny nawet w wysokości do 1500 zł. Oznacza to, że konsekwencje jazdy bez uprawnień mogą być znacząco surowsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Wiek a uprawnienia do jazdy rowerem i hulajnogą

Warto zaznaczyć, że nowe przepisy wprowadzają także określone wymagania dotyczące wieku i uprawnień do prowadzenia rowerów, hulajnóg i innych pojazdów. Dla dzieci do lat 10 obowiązuje zasada, że mogą poruszać się na rowerach i hulajnogach wyłącznie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. Osoby w wieku od 10 do 18 lat muszą posiadać przynajmniej kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii A1, AM, B1 lub T. Dla osób pełnoletnich wystarczy dowód osobisty.

Kodeks wykroczeń stanowi, że kary za jazdę jednośladem bez karty rowerowej mogą ponosić wyłącznie nastolatkowie między 17. a 18. rokiem życia. Oznacza to, że osoby w wieku 18 lat i starsze nie muszą posiadać specjalnych uprawnień do prowadzenia rowerów czy hulajnóg.

Powrót zakazu jazdy po przejściu dla pieszych

Jedną z istotnych zmian wprowadzonych przez nowe przepisy jest przywrócenie uprawnienia strażnikom miejskim do nałożenia mandatu za naruszenie zakazu jazdy rowerem, hulajnogą lub innym pojazdem wzdłuż drogi dla pieszych lub przejścia dla pieszych. Poprzednie zmiany w prawie odebrały strażnikom te uprawnienia, ale obecna nowelizacja przywróciła je.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, za naruszenie zakazu jazdy wzdłuż chodnika lub przejścia dla pieszych, strażnik może nałożyć mandat karny w wysokości od 50 do 100 złotych. To kolejny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na drogach i zapewnienia im ochrony przed potencjalnym zagrożeniem ze strony rowerzystów i użytkowników hulajnóg.

Warto jednak pamiętać, że mandatu nie trzeba obawiać się na przejściach z wyznaczonym przejazdem dla rowerów i hulajnóg, zwanych "kontynuacją ścieżki rowerowej." W takiej sytuacji można przejechać, nie schodząc z pojazdu.

Nowelizacja prawa nakłada też inne kary

Nowe przepisy nie dotyczą wyłącznie jazdy bez uprawnień. Rozporządzenie pozwala również strażnikom gminnym i miejskim na nałożenie mandatu za inne wykroczenia wynikające z naruszenia różnych ustaw, nie tylko prawa o ruchu drogowym. Przykładowo, strażnicy mają prawo nałożyć mandat do 500 zł za nieskładanie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Za brak widocznego numeru nieruchomości właściciel nieruchomości może otrzymać mandat do 250 zł.

Istotną informacją jest także fakt, że od 20 października 2023 roku strażnicy miejscy stracili jedno ze swoich uprawnień. Rozporządzenie zabrania straży gminnej karania osób, które nie mają uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych na drogach publicznych, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu. W takich przypadkach na miejsce zostanie wezwana policja.

Co warto zapamiętać?

Nowe przepisy wprowadzone w październiku 2023 roku wprowadzają znaczące zmiany w prawie dotyczącym kary za jazdę rowerem, hulajnogą i innymi pojazdami bez odpowiednich uprawnień. Strażnicy miejscy zyskali nowe uprawnienia mandatowe i mogą nałożyć mandat w wysokości do 200 zł na osoby, które naruszają te przepisy. W przypadku nieakceptacji mandatu, sprawa trafi do sądu, który może nałożyć karę grzywny do 1500 zł.

Przywrócono również uprawnienia strażnikom do nałożenia mandatu za naruszenie zakazu jazdy wzdłuż chodnika lub przejścia dla pieszych, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach.

Warto pamiętać o obowiązku przestrzegania tych przepisów, aby uniknąć kar i zapewnić bezpieczeństwo zarówno sobie, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 100,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły