Ubezwłasnowolnienie całkowite – krótka charakterystyka

Kogo można ubezwłasnowolnić?

Ubezwłasnowolnienie częściowe czy całkowite może dotyczyć osób, których dotknęła choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne czy niedorozwój umysłowy. Nie każde jednak schorzenie psychiczne jest powodem do tego, aby ubezwłasnowolnić całkowicie chorą osobę. Osoba ubezwłasnowolniona nie jest w stanie kierować świadomie swoim działaniem. Niemożność kontaktu z otoczeniem zakłócona zaburzeniami fizycznymi jest podstawą do ubezwłasnowolnienia osoby dla ej dobra

Co to znaczy „ubezwłasnowolnić całkowicie osobę”? To pozbawienie osoby zdolności do czynności prawnych. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się w momencie ukończenia 18 roku życia. Natomiast częściową zdolność do czynności prawnych uzyskuje się już po ukończeniu 13 lat. To właśnie od tego momentu można ubezwłasnowolnić osobę, w tym przypadku na wniosek rodzica. Ubezwłasnowolnienie to brak możliwości podejmowania decyzji osobistych, prawnych czy majątkowych. Warto znać to pojęcie, jak również to, czym jest przykładowo służebność osobista.

Ubezwłasnowolnienie częściowe czy całkowite?

Ubezwłasnowolnienie całkowite to pełne pozbawienie zdolności do czynności prawnych w przypadku ciężkich zaburzeń czy chorób psychicznych. Jeśli jednak ograniczenia danej osoby nie powodują pełnej niemożności do kierowania swoim postępowaniem, to następuje ubezwłasnowolnienie częściowe. Skutki ubezwłasnowolnienia całkowitego czy częściowego różnią się od siebie.

Osoba ubezwłasnowolniona częściowo potrzebuje pomocy do kierowania swoimi sprawami. Niemniej jednak w części zachowuje ona zdolność do czynności prawnych. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku musi być spełnione kryterium wieku, czyli osoba ubezwłasnowolniona musi mieć co najmniej 13 lat i posiadać zdolność do czynności prawnych.

Kto może zostać opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej?

Na początek warto omówić, na czyj wniosek może być wydana decyzja o ubezwłasnowolnieniu. Jedną z osób jest małżonek danej osoby czy krewni oraz rodzeństwo. W przypadku osoby niepełnoletniej wniosek składa rodzic jako opiekun ustawowy. Tylko podane osoby mogą wnioskować o ubezwłasnowolnienie. Dodatkowo sama osoba chora może wystosować odpowiedni wniosek do sądu.

Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie potrzebuje opiekuna prawnego do wykonywania czynności prawnych dotyczących jej samej. Rodzic niepełnoletniej osoby ubezwłasnowolnionej już ustawowo jest opiekunem, ponieważ posiada władzę rodzicielską. Jeśli jednak ubezwłasnowolniona całkowicie jest osoba dorosła, to potrzebny będzie sądowo ustalony opiekun. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.

Ubezwłasnowolnienie całkowite – procedura i sprawy sądowe

Procedura ubezwłasnowolnienia krok po kroku

Powyżej zostały wymienione osoby, które mogą wnioskować o ubezwłasnowolnienie. Cała procedura musi mieć miejsce w sądzie okręgowym zgodnym z miejsce zamieszkania dane osoby. Na samym początku procedury sądowej po wpłynięciu wniosku następuje przesłuchanie osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona. Przesłuchanie odbywa się w obecności biegłych specjalistów, czyli psychologa, neurologa i psychiatry. Na skutek przeprowadzonego przesłuchania i otrzymanego wniosku sąd podejmuje decyzję.

Ustalony przez sąd opiekun osoby ubezwłasnowolnionej może wnioskować o zwrot kosztów finansowych, które musiał ponieść w związku z opieką. Wysokość rekompensaty zależna od wysokości wydatków. Jest możliwe również regularne lub jednorazowe wynagrodzenie, jeśli nakład pracy jest znaczący. Ubezwłasnowolnienie całkowite czy służebność osobista to kwestie, które trzeba dokładnie omówić zainteresowanym stronom.

Wszelkie wyrównania finansowe i zwroty poniesionych wydatków następują z majątku czy dochodów osoby ubezwłasnowolnionej. Jeśli jednak osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie posiada żadnych dochodów czy prawa do emerytury lub renty to może dojść do pokrycia zwrotu kosztów ze środków publicznych na drodze pomocy społecznej.

Osoba ubezwłasnowolniona – czy można cofnąć decyzję sądu?

Decyzja sądu okręgowego o ubezwłasnowolnieniu zarówno całkowitym, jak i częściowym nie jest nieodwracalna. Skutkiem ubezwłasnowolnienia nie jest pozbawienie zdolności do czynności prawnych do końca życia. Wszystko można cofnąć, jeśli zajdą do tego odpowiednie okoliczności. Uchylenie czy zmiana decyzji może być w dwie strony.

W przypadku poprawy stanu psychicznego osoby ubezwłasnowolnionej można uchylić decyzję o ubezwłasnowolnieniu całkowitym i zmienić ją go na częściowe. Można także całkowicie uchylić ubezwłasnowolnienie, kiedy znikną przyczyny zdrowotne. Natomiast jeśli stan psychiczny osoby ubezwłasnowolnionej częściowo się pogorszy, można wnioskować o ubezwłasnowolnienie całkowite. Wszelkie niejasności wyjaśniane są na drodze sądowej podobnie jak w przypadku służebności osobistej.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 85,8% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły