Kto płaci odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, jaki powstał w miejscu pracy?

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powinna mieć odprowadzane składki ubezpieczenia społecznego. W skład tego ubezpieczenia wchodzą składki chorobowe, rentowe, emerytalne, a także wypadkowe. Obecnie do 31 marca 2024 r. składka wypadkowa wyliczana jest na podstawie 50% najwyższej stopy procentowej, dlatego obecnie wynosi ona 1,67%.

Dlatego opłacając ubezpieczenie wypadkowe, pracownik ma gwarancję tego, że jeżeli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy, w wyniku którego nastąpi uszczerbek na zdrowiu, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Ważne jest to, aby wypadek przy pracy był spowodowany nieumyślnie przez danego pracownika. Jeżeli zastanawiamy się, kto płaci odszkodowanie za wypadek w pracy, gdy nastąpi śmierć pracownika, to również ZUS jest odpowiedzialny za wypłatę takiego świadczenia rodzinie zmarłej osoby.

Kiedy zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca?

Zanim dowiemy się, jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy, należy również wcześniej sprawdzić, jaka kwota nam z tego tytułu przysługuje. Okazuje się, że opłacając ubezpieczenie wypadkowe, pracownik za uszczerbek na zdrowiu może otrzymać 20% przeciętnego wynagrodzenia. Jest to kwota wyliczana za każdy 1% trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Niestety odszkodowanie jest wypłacane dopiero wtedy, gdy zostanie zakończone leczenie, bądź rehabilitacja. Ocena stanu zdrowia, a także, jaki to był uszczerbek na zdrowiu, jest oceniany przez komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub też orzecznika ZUS. Należy mieć również na uwadze, iż pracodawca pokrywa koszty pierwszych dni zasiłku chorobowego pracownika. W przypadku każdego pracownika pracodawca wypłaca chorobowe przez pierwsze 33 dni trwania zasiłku. Natomiast jeżeli pracownik ukończył 50 lat, wtedy pracodawca jest zobowiązany do tego, aby chorobowe wypłacać przez 14 pierwszych dni trwania zasiłku.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy?

Ubezpieczenie wypadkowe pozwala nam na uzyskanie odszkodowania w przypadku uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pracownika w wyniku wypadku w miejscu pracy. Chcąc się dowiedzieć, jak uzyskać takie odszkodowanie, należy koniecznie zebrać kompletną dokumentację. Oczywiście wniosek o wypłatę odszkodowania należy zgłosić do tego, kto płaci takie świadczenie, czyli do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek koniecznie musi zawierać w sobie pełną dokumentację, w której będą zawarte informacje na temat tego, jakie były okoliczności wypadku, a także, jaka została ustalona przyczyna wypadku. Taką dokumentację przyrządza pracodawca. Do niej musi zostać dołączona karta wypadku, bądź też protokół powypadkowy. Oprócz tego we wniosku musi znaleźć się zaświadczenie lekarskie OL-9, które będzie stanowić ocenę stanu zdrowia osoby poszkodowanej. Takie zaświadczenie, jak już wiemy, jest wystawiane dopiero na koniec leczenia oraz rehabilitacji.

Polisa na życie a wypadek przy pracy

Oprócz ubezpieczenia społecznego, jakie płacimy do ZUS-u, praktycznie zawsze korzystamy również z różnych form ubezpieczeń prywatnych. Tutaj należy dokładnie zapoznać się z regulaminem konkretnej polisy. Nie zawsze będziemy pewni, kto płaci odszkodowanie w takim przypadku, ponieważ niestety bardzo często nie wiemy, jaki jest dokładny zakres naszej ochrony.

Może zatem okazać się, że zwykłe ubezpieczenie na życie nie obejmuje odszkodowania za wypadek przy pracy. Natomiast takie odszkodowanie możemy dostać, gdy wykupimy np. polisę NNW indywidualne lub grupowe. Wtedy będziemy mogli liczyć nie tylko na samo odszkodowanie, ale również możemy dostać wsparcie w przypadku leczenia oraz funkcjonowania po wypadku. Bardzo ważne jest to, iż takie ubezpieczenie funkcjonuje nie tylko na terenie Polski, ale również poza granicami. Dlatego jeżeli chcemy się dowiedzieć, jak uzyskać odszkodowanie, a także, w jakiej sytuacji jest ono wypłacane, musimy precyzyjnie prześwietlić warunki oraz wszelkie wyłączenia naszej polisy.

Jak dostać chorobowe po ustaniu zatrudnienia?

Mając już świadomość tego, kto płaci odszkodowanie za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy, warto sprawdzić również inne aspekty, jakie mogą nam się przydarzyć w związku z zatrudnieniem. Pojawia się bardzo często pytanie, czy wypłacane jest chorobowe po ustaniu zatrudnienia. Okazuje się, że jest to możliwe. W przypadku, gdy umowa o pracę zostanie rozwiązana, albo po prostu wygaśnie, nadal masz prawo do tego, aby było przyznane chorobowe po ustaniu zatrudnienia.

Ważne jest jednak to, iż na zwolnienie lekarskie można przystąpić w ciągu 14 dni od momentu wygaśnięcia umowy o pracę. Zatem jeżeli chcesz pójść na chorobowe po ustaniu zatrudnienia po tym czasie, niestety już musisz się pożegnać z zasiłkiem. Podobnie jest w przypadku zasiłku chorobowego, kiedy kobieta dowiaduje się, że jest w ciąży.

Odrzucenie spadku u notariusza

Kolejnym aspektem, na który bardzo często zwracamy uwagę, jest również to, jak wygląda odrzucenie spadku u notariusza. W przypadku, gdy spadek jest dla nas niekorzystny, ponieważ osoba zmarła zamiast majątku zostawiła długi, możemy go odrzucić. Bardzo ważne jest jednak to, aby odrzucenie spadku u notariusza nastąpiło w ciągu 6 miesięcy od momentu, gdy dowiemy się o śmierci tej osoby.

Nieco inaczej wygląda odrzucenie spadku przez małoletniego. Tutaj sprawa skierowana jest do sądu rodzinnego, w którym w roli przedstawicieli nieletnich występują ich rodzice lub opiekunowie prawni. Takie odrzucenie spadku przez małoletniego musi być dokładnie zweryfikowane przez sąd, iż pełnomocnicy nie działają na szkodę potencjalnych spadkobierców.

Niestety zarówno odrzucenie spadku u notariusza przez dorosłego, jak i również odrzucenie spadku przez małoletniego wiąże się z pewnymi kosztami. Obecnie opłata u notariusza wynosi 50 zł netto za każdą osobę, która odrzuca spadek. Natomiast odrzucenie spadku przez małoletniego wiąże się z poniesieniem opłaty sądowej w wysokości 100 złotych.

Źródła:

  • https://www.warta.pl/ubezpieczenie-nnw-indywidualne/
  • https://zielonalinia.gov.pl/-/miales-wypadek-przy-pracy-sprawdz-czy-otrzymasz-odszkodowanie-
  • https://interviewme.pl/blog/zwolnienie-lekarskie-po-ustaniu-zatrudnienia
ikona podziel się Przekaż dalej