Ile wynosi wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony?

W jaki sposób następuje wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie stosunku pracy pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony nie jest proste. Kodeks pracy jasno mówi, że rozwiązanie umowy nie może nastąpić bez konkretnych powodów. Jest to w pewien sposób zabezpieczenie dla pracownika i prawo obowiązujące każdego pracodawcę. Natomiast wypowiedzenie umowy od strony pracownika niezależnie czy po roku pracy, czy po dłuższym okresie jest możliwe w dowolnym momencie. Zakończenie stosunku pracy wynikające z decyzji pracownika nie musi być uzasadnionego konkretną przyczyną.

Wypowiedzenie umowy o prace na czas nieokreślony będące decyzją pracodawcy może być przedstawione w określonych sytuacjach. Jedną z nich nadużycie zaufania ze strony pracownika czy inne rażące błędy, które wpływają na funkcjonowanie zakładu pracy. Rozwiązanie umowy z winy pracownika może także nastąpić, kiedy to jego nieobecność w pracy z różnych powodów będzie miała długość nie do zaakceptowania, biorąc pod uwagę funkcjonowanie zakładu pracy. Nie można również zapomnieć o tym, że powodem do rozwiązania stosunku pracy jest także tzw. działalność konkurencyjna pracownika. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony może być także związane z redukcją etatów, likwidacją stanowiska pracy czy zamknięciem zakładu pracy.

Rozwiązanie za porozumieniem stron jest możliwe, a co więcej jest ono bardzo popularnym wyborem. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony będzie obowiązywał w każdym z powyższych przypadków. Pracownik może wystąpić z wnioskiem, aby skrócić długość wypowiedzenia. Kodeks pracy jasno określa sytuacje, kiedy dochodzi do rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony czy skrócenia okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Czas trwania okresu wypowiedzenia jest ściśle określony przez kodeks pracy. Nie może on być krótszy niż dwa tygodnie i dłuższy niż 3 miesiące. To, ile wynosi czas wypowiedzenia umowy, zależy od stażu pracy pracownika w danym zakładzie pracy. Terminy są dość proste do zapamiętania, dlatego też warto je zapamiętać, aby w przyszłość móc to wykorzystać.

Długość okresu wypowiedzenia a staż pracy pracownika:

  • 2 tygodnie okresu wypowiedzenia -  < 6 miesięcy zatrudnienia
  • 1 miesiąc okresu wypowiedzenia -  > 6 miesięcy zatrudnienia
  • 3 miesiące okresu wypowiedzenia -  > 3 lat zatrudnienia

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jak widać zależny jest od tego, czy rozwiązanie umowy następuje po roku pracy, czy po 10 latach. Wiedza na temat wypowiedzenia umowy jest tak ważna, jak to, co wiadomo w temacie „kodeks pracy, a nadgodziny”. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony to także moment na szukanie nowego zatrudnienia, a jednocześnie pobieranie wynagrodzenia w obecnym miejscu pracy. To ważne, aby przez te dni być zatrudnionym i nie pozostać bez środków do życia. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie pracy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony – ile trwa?

Umowa o pracę na czas określony – co o niej wiadomo?

To, co charakteryzuje umowę o pracę na czas określony to terminy, w jakich ona jest ważna. Umowa między pracownikiem a pracodawcą trwa wyznaczony czas, ale nie może być on dłuższy niż 33 miesiące. Z jednej strony umowa o pracę na rok jest akceptowalna, z drugiej jednak strony po roku pracy powinno się przejść na czas nieokreślony, ponieważ taka umowa daje więcej praw pracownikowi, choć także więcej obowiązków dla pracodawcy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony będzie podobny jak w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony. Jednak cechą charakterystyczną umowy na czas określony jest to, że ona w pewnym momencie się kończy, dlatego też częściej zakończenie stosunku pracy wynika z zakończenia umowy w normalnym trybie. Jeśli jednak następuje wcześniejsze wypowiedzenie umowy, to w odróżnieniu od umowy o pracę na czas nieokreślony pracodawca nie musi podawać powodu swojej decyzji. Rozwiązanie umowy może być także bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Jak już zostało wspomniane powyżej, okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony trwa tyle samo, co w przypadku umowy na czas nieokreślony. Terminy te zostały ujednolicone w 2016 roku. Przykładowo po roku pracy pracownik ma praw do dłuższego okresu wypowiedzenia niż po 3 miesiącach.

Długość okresu wypowiedzenia a staż pracy pracownika:

  • 2 tygodnie okresu wypowiedzenia -  < 6 miesięcy zatrudnienia
  • 1 miesiąc okresu wypowiedzenia -  > 6 miesięcy zatrudnienia
  • 3 miesiące okresu wypowiedzenia -  > 3 lat zatrudnienia

Czas trwania wypowiedzenia umowy na czas próbny

Umowa o pracę na czas próbny – kiedy i dla kogo?

Jak sama jej nazwa wskazuje, jest to umowa podpisana na czas, który ma być próbą dla pracownika i pracodawcy. Jest to okres, kiedy pracodawca może sprawdzić pracownika, a pracownik może zaznajomić się ze stanowiskiem pracy oraz swoimi obowiązkami. Po upływie umowy o pracę na czas próbny może dojść do podpisania umowy o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony.

Umowa o pracę na czas próbny zawierana jest między pracodawcą, a nowo przyjętym pracownikiem. Jest jednak jeden wyjątek. To sytuacja, kiedy obecny pracownik zmienia stanowisko pracy i zadania, które będą należeć do jego obowiązków. Umowa o pracę na czas próbny może być zawarta maksymalnie na 3 miesiące i nie może być przedłużana.

Wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny

Umowa o pracę na czas próbny z założenia jest umową krótkoterminową, dlatego okres wypowiedzenia nie będzie również długi. O ile umowa o pracę na czas określony może trwać, to umowa na czas próbny zwykle do 3 miesięcy. Poszukując informacji w kodeksie pracy na temat tej umowy, warto również zwrócić uwagę na temat „kodeks pracy, a nadgodziny” czy „umowa uaktywniająca”. Okresy wypowiedzenia umowy na czas próbny zależą od ustalonej długości tegoż okresu próbnego.

Okres wypowiedzenia, a długość okresu próbnego.

  • 3 dni robocze, jeśli okres próbny wynosi 2 tygodnie
  • 1 tydzień, jeśli okres próbny wynosi więcej niż 2 tygodnie
  • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące

Jak liczyć terminy wypowiedzenia umów o pracę?

O ile staż pracy potrzebny do określenia długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę jest łatwo wyliczyć, o tyle z terminami wypowiedzenia może być trudniej. Co oznacza 3 dni robocze czy 2 tygodnie wypowiedzenia? Nie każdy wie, od którego momentu należy liczyć przykładowo 3 miesiące wypowiedzenia. Czy od dnia dostarczenia wypowiedzenia, czy może od kolejnego miesiąca?

Jeśli po roku pracy pracownik lub pracodawca zdecydują wypowiedzieć umowę o pracę, przysługują 3 miesiące okresu wypowiedzenia. Zacznie się on jednak dopiero od pierwszego dnia kalendarzowego w miesiącu kolejnym. Dlatego tak ważne jest, aby wypowiedzenia umowy dostarczy ostatniego dnia miesiąca niż spóźnić się o jeden dzień. Okres wypowiedzenia liczony jest w pełnych miesiącach, co oznacza, że nie ma znaczenia, ile dni kalendarzowych ma dany miesiąc.

Jeśli pracownikowi okres wypowiedzenia liczony jest w tygodniach, to liczy się to w inny sposób. Pierwszym dniem wypowiedzenia liczonego w tygodniach będzie pierwsza niedziela, która następuje po dniu złożenia wypowiedzenia. Co w efekcie spowoduje, że ostatnim dniem wypowiedzenia będzie sobota. W przypadku liczenia 3 dni roboczych nie będzie problemu.

ikona podziel się Przekaż dalej