Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony – przepisy

Ogólne zasady wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony

Decyzja o zakończeniu stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem może wyjść z obu stron. Niezależnie od tego, czy podstawą jest umowa o pracę na czas określony, czy nieokreślony obowiązują okresy wypowiedzenia. Dostępne są ogólnie przyjęte wzory wypowiedzenia umowy o pracę, tak jak często można się spotkać z przykładowymi wzorami najmu czy sprzedaży. Przepisy oparte o prawo pracy jasno określają sytuację, kiedy może dojść do wypowiedzenia umowy.

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony musi być przedstawione w formie pisemnej tak jak przykładowo wypowiedzenie najmu. Tylko taki wzór poinformowania drugiej strony o swoich zamiarach jest obowiązujący. Data złożenia wniosku jest ważna do wyliczenia, kiedy skończy się okres wypowiedzenia. Według obowiązujących przepisów pracownik można przekazać wypowiedzenie osobiście lub wysłać listem z potwierdzeniem odbioru. Natomiast pracodawca może również wręczyć pismo osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną w zakładzie pracy.

W dużej części przypadków umowa o pracę rozwiązywana jest jako efekt niezależnej decyzji pracownika lub pracodawcy. Są również sytuacje, kiedy to dochodzi nawet do sporów sądowych, jeśli pojawia się wypowiedzenie ze strony pracodawcy „bez powodu”. O wszystkich niejasnościach będzie w kolejnym rozdziale. Warto jednak pamiętać, że układ zbiorowy pracy raczej nie będzie miał wpływu na okresy wypowiedzenia.

Powód wypowiedzenia umowy o pracę a prawo pracy

Wbrew pozorom nie tak łatwo rozwiązać umowę o pracę bez powodu. O ile pracownik może bez podawania przyczyny złożyć wypowiedzenie, to ze strony pracodawcy nie jest to takie proste. W tym przypadku jest to różnica między zatrudnieniem, które jest oparte na czasie określonym lub nieokreślonym. Muszą istnieć jasne i oczywiste powody, aby móc zwolnić pracownika. W skrajnych przypadkach, czyli w zwolnieniach dyscyplinarnych okres wypowiedzenia nie będzie miał zastosowania.

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony może być wręczone przez pracodawcę pracownikowi z różnych powodów. Jednym z nich może nadużycie zaufania ze strony pracownika. Kolejnym przykładem będzie długotrwała nieobecność pracownika, która zaburza organizację pracy w zakładzie pracy. Częstym powodem wypowiedzenia umowy o pracę jest działalność konkurencyjna niezależnie od tego, czy obie strony podpisał zakaz konkurencji.

Powody wypowiedzenia pracy na czas nieokreślony niekoniecznie muszą wynikać z winy pracownika. Przykładem jest likwidacja stanowiska pracy czy redukcja etatów. Niemniej jednak każdy powód powinien być jasno przedstawiony w oświadczeniu, co pokazuje przykładowy wzór dostępny w Internecie. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie pracy.

Okresy wypowiedzenia według prawa pracy

Czas wypowiedzenia a staż pracy pracownika

Długość okresów wypowiedzeń jest odgórnie określona przez prawo pracy, inaczej niż w przypadku przykładowo umowy o najem. Wszystko zależy od czasu zatrudnienia pracownika w danej firmie. Konkretnie chodzi o staż pracy liczony w miesiącach lub latach.

Staż pracy, a długość okresu wypowiedzenia:

  • Mniej niż 6 miesięcy zatrudnienia – 2 tygodnie okresu wypowiedzenia
  • Więcej niż 6 miesięcy zatrudnienia – 1 miesiąc okresu wypowiedzenia
  • Powyżej 3 lat zatrudnienia – 3 miesiące okresu wypowiedzenia

Dobrze jest znać powyżej podane długości okresów wypowiedzenia, by znać swoje prawa. Podstawowe przepis prawa pracy powinien poznać każdy pracownik, aby móc dbać o swoje interesy w zakładzie pracy. Nie wszędzie obecne są układy zbiorowe pracy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę – porady praktyczne

Są sytuacje, kiedy to powyższe ustalenia mogą być modyfikowane. Przykładem jest likwidacja zakładu pracy czy też jego upadłość. W takim przypadku okres wypowiedzenia trwający trzy miesiące może być legalnie skrócony do jednego miesiąca. Jednak takie rozwiązanie pociąga za sobą pewne konsekwencje. Pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie za cały okres wypowiedzenia pomimo jego skrócenia.

Pracodawca zobowiązany jest także do załatwienia wszystkich formalności finansowych najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. Dotyczy to także wszystkich spraw socjalnych, społecznych czy choćby wydania świadectwa pracy. Po okresie wypowiedzenia ustaje stosunek pracy definitywnie.

Podsumowując, zarówno pracownika, jak i pracodawcę obowiązują przepisy prawa pracy i odgórnie ustalone okresy wypowiedzenia umowy o pracę. Wszelkie niejasności i spory rozwiązywane są wtedy przez sąd pracy. Niemniej jednak warto nie wchodzić na ścieżkę sądową, a wszelkie problemy rozwiązywać na bieżąco.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 94,5% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły z kategorii prawo pracy