Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony i określony

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika lub pracodawcę

Ustanie stosunku pracy może nastąpić na wniosek zarówno pracownika, jak i pracodawcy. W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony i czas określony istnieje tzw. okres wypowiedzenia. Inaczej sytuacja będzie wyglądać w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym. W normalnym trybie rozwiązania umowy pracownik i pracodawca nie rozstają się z dnia na dzień. Chyba że nastąpi skrócenie okresu wypowiedzenia.

O ile pracownik może złożyć wypowiedzenie umowy bez podania powodu, to pracodawca już nie bardzo. Aby wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, trzeba mieć oczywisty powód. Nie można zwolnić pracownika bez powodu. Najczęściej podawane przyczyny zwolnień to nadużycie zaufania pracodawcy ze strony pracownika czy działalność konkurencyjna, która będzie wpływać negatywnie na funkcjonowanie zakładu pracy. Pracownik może otrzymać wypowiedzenie umowy również w przypadku, kiedy to jego nieobecność znacznie się przedłuża, co zaburza organizację pracy w firmie.

Likwidacja stanowiska pracy czy upadłość zakładu pracy to powody, przez które dochodzi do zwolnienia pracownika nie z jego winy. Są to równie często pojawiające się sytuacji z uwagi na niestabilną obecnie gospodarkę w dzisiejszych czasach. Warto pamiętać o tym, w jakich okolicznościach można niestety otrzymać wypowiedzenie umowy o pracę i być w większym stopniu świadomym swoich praw.

Okres wypowiedzenia a staż pracy

Okresy wypowiedzenia umów o pracę są takie same w przypadku czasu nieokreślonego i czasu określonego jej trwania. Wszystko regulowane jest przez prawo pracy, a dokładniej mówiąc Kodeks pracy. Czas wypowiedzenia zależny jest od stażu pracy pracowników. Im więcej lat spędzonych w jednej firmie, tym okres wypowiedzenia będzie dłuższy.

  • 2 tygodnie wypowiedzenia – mniej niż pół roku zatrudnienia
  • 1 miesiąc wypowiedzenia – więcej niż pół roku zatrudnienia
  • 3 miesiące wypowiedzenia – więcej niż 3 lata zatrudnienia

Skrócony okres wypowiedzenia będzie możliwy tylko w wybranych sytuacjach. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym to już inna sytuacja. W przypadku wypowiedzenia w trybie normalnym pozostały czas do ustania stosunku pracy jest zwykle z korzyścią dla pracownika, który może w tym czasie szukać innej pracy. Również pracodawca może zacząć się rozglądać na rynku pracy za nowym pracownikiem.

Skrócony okres wypowiedzenia – kiedy jest możliwy?

Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracownika i pracodawcę za porozumienie stron

Jak już wcześniej zostało wspomniane, okres wypowiedzenia jest zabezpieczeniem interesów zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Na wniosek obustronny mogą być jednak skrócone okresy wypowiedzeń umów o pracę. Ustalenia są zgodne z obu stron na mocy czego, pracownik i pracodawca mogą się rozstać w dowolnie ustalonym terminie.

W takim przypadku nie ma zastosowania odszkodowanie za niewykorzystanie pełnego czasu wypowiedzenia. Obie strony rozstają się za porozumieniem stron, co wyklucza ewentualne roszczenia względem pracodawcy. Decyzja o skróceniu okresu wypowiedzenia może zapaść już po wręczeniu wypowiedzenia. Nie trzeba się trzymać określonych terminów, jeśli będzie to porozumienie dwóch stron bez składania wniosku. Jeśli szukasz więcej informacji, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły z poradami prawnymi.

Skrócenie okresu wypowiedzenia wyłącznie przez pracodawcę

Inaczej rzecz się ma, kiedy to wyłącznie pracodawcy zależy na skróceniu okresu wypowiedzenia. Zgodnie z Kodeksem pracy może skrócić okres wypowiedzenia trwający wyłącznie 3 miesiące, czyli wtedy, kiedy staż pracy pracownika wynosi więcej niż 3 lata w jednym zakładzie pracy. Skrócenie może być maksymalnie do 1 miesiąca z zachowaniem określonych warunków.

Powodem skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia może być likwidacja stanowiska pracy czy upadłość zakładu pracy. Pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia również z innych przyczyn całkowicie niezależnych od pracownika. Informacja (oświadczenie) o skróceniu okresu wypowiedzenia musi być załączona łącznie z wypowiedzeniem umowy o pracę. Jest to nieprzekraczalny termin.

Skrócenie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia do jednego miesiąca będzie się wiązać z wypłatą odszkodowania dla pracownika. Likwidacje stanowisk pracy czy upadłość pracodawcy dalej pozwala zachować jeden miesiąc wypowiedzenia pracownikowi na potrzeby przykładowo szukania nowej pracy. Niemniej jednak skrócony czas wypowiedzenia to brak możliwości pracy przez dwa miesiące i otrzymywania wynagrodzenia za ten czas. Stąd też Kodeks pracy zapewnia zwolnionemu pracownikowi tzw. odszkodowanie za ten czas. Wartość odszkodowania równa jest potencjalnemu wynagrodzeniu w tych dwóch miesiącach (w przypadku skrócenia do 1 miesiąca okresu wypowiedzenia).

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 96,7% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły z kategorii prawo pracy