Umowa na zastępstwo a prawo pracy

Umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika

Umowa na zastępstwo w świetle prawa pracy jest umową o pracę na czas określony. Kodeks pracy jasno określa niewielkie różnice, które będą różniły te dwa rodzaje umów. Przede wszystkim praca na zastępstwie ograniczona jest czasową i usprawiedliwioną nieobecnością etatowego pracownika w zakładzie pracy. Przyczyn nieobecności pracownika zastępowanego może być wiele, ale zawsze w planach jest jego powrót na zajmowane do tej pory stanowisko. Dlatego też praca w zastępstwie nie będzie się prawdopodobnie wiązała z długoletnim pobytem w jednym zakładzie pracy.

Umowa na czas określony jest ograniczona czasem trwania zgodnym z Kodeksem pracy. Długość przebywania na tym rodzaju umowy nie może być dłuższa niż 33 miesiące. Jednak w przypadku umowy na zastępstwo ten limit nie obowiązuje. Jest to jedna z różnic pomiędzy tymi dwoma rodzajami umowy. Rozwiązanie umowy może również nastąpić przed terminem jej zakończenia, co będzie opisany poniżej. Umowa na zastępstwo jest umową o pracę, ale z dużo mniejszymi uprawnieniami dla pracowników zastępczych. Warto o tym wiedzieć, podobnie jak o tym, jaka jest minimalna temperatura w pracy lub na czym polega wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym.

Co mówi prawo pracy na temat umów o pracę na zastępstwo

Umowa na zastępstwo, jak sama nazwa wskazuje, jest zawierana w celu zastąpienia nieobecnego pracownika. Jaki może być powód usprawiedliwionej nieobecności na stanowisku pracy? Przede wszystkim będą to względy zdrowotne, czyli przedłużona absencja w pracy spowodowana długotrwałą chorobą czy kontuzją. Innym powodem często są urlopy macierzyńskie, rodzicielskie czy wychowawcze, które z założenia trwają określony czas. Jest to idealna okazja do tego, aby pracownik zastępczy zaczął pracę i wspomógł zakład pracy.

Umowa na zastępstwo cechuje się określonym czasem trwania. Pracownik zastępczy dostaje taką informację już przy zawarciu umowy. Data zakończenia stosunku pracy jest odgórnie znana. Może jednak dojść do rozwiązania umowy wcześniej, jeśli pracownik zastępowany wróci na swoje stanowisko. W takim przypadku jak liczyć okres wypowiedzenia? Kodeks pracy posługuje się w tym przypadku takimi zasadami jak przy podpisywaniu tradycyjnej umowy o pracę na czas określony. Warto wiedzieć, że przed 2016 rokiem umowa na zastępstwo uznawana była jako odrębna umowa i czas wypowiedzenia trwał jedynie 3 dni. W 2016 roku umowa na zastępstwo została uznana prawnie za umowę o pracę na czas określony.

Oczywiście rozwiązanie umowy może również nastąpić bez wypowiedzenia za tzw. porozumieniem stron. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym również może mieć miejsce. Umowa na zastępstwo jest wykorzystywana w celach zapewnienia płynności pracy w zakładzie pracy przy czasowej absencji pracowników.

Umowa na zastępstwo - porady praktyczne

Wzór umowy o pracę na zastępstwo

Wzór umowy na zastępstwo jest podobny do wzoru umowy o pracę na czas określony. Istotne, aby znalazł się w jej treści punkt mówiący o tym, dlaczego taka umowa jest zawierana. Jest to bardzo ważne, ponieważ w przypadku przykładowo odejścia z pracy pracownika zastępowanego, umowa na zastępstwo też zostaje rozwiązana, ponieważ nie spełnia już swojej funkcji. Warto znać wzór umowy na zastępstwo, jak również wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika w trybie natychmiastowym czy ile wynosi minimalna temperatura w pracy.

Umowa na zastępstwo podobnie jak inne umowy o pracę powinna zawierać dokładny opis obu stron, jak również datę zawarcia umowy. W umowie na zastępstwo należy wspomnieć, jaki jest termin zakończenia współpracy. Co do miejsca pracy to będzie ono takie samo jak w przypadku zastępowanego pracownika. Wynagrodzenie natomiast może się różnić. Jakie mogą być tego przyczyny? Jedną z najważniejszych będzie to, że pracownik zastępczy niekoniecznie musi mieć tak samo wysokie kwalifikacje czy ukończone szkolenia jak zastępowany pracownik. Kolejną częstą przyczyną mniejszego wynagrodzenia jest niższy wymiar pracy, o czym będzie wspomniane poniżej. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie pracy.

Ważne informacje na temat umowy na czas zastępstwa

Jak już zostało wspomniane, pracownik na zastępstwie może mieć zaoferowany niższy wymiar pracy. Nie może być jednak przeciwnej sytuacji. Jeśli pracownik zastępowany pracował na ½ etatu, to pracownik go zastępujący nie może dostać umowy na zastępstwo narzucającej wymiar pracy jednego pełnego etatu. Oznaczałoby to, że pracownik zastępczy dostanie większy zakres obowiązków niż pracownik zastępowany. Nie byłoby to zgodne z Kodeksem pracy, jak również wtedy, kiedy temperatura w zakładzie pracy będzie poniżej obowiązującej minimalnej temperatury w pracy.

Zastępowanie pracownika nowym pracownikiem, podpisywanie umowy o zastępstwo, jakie są przywileje pracownika pracującego na zastępstwie
Umowa na zastępstwo a przyslugujące wynagrodzenie, Wzór umowy o zastępstwo pracownika

W przypadku podpisywania umowy na zastępstwo czas jej trwania jest odgórnie ustalony. Nie mają tutaj zastosowania regulacje Kodeksu pracy co do długości umowy na czas określony. Zatem pracodawca może proponować kilka umów na zastępstwo na różny okres, o ile będzie taka potrzeba. Jeśli pracownik zastępowany nie wróci na czas do pracy, to pracownik zastępczy powinien dostać nową umową lub aneks do poprzedniej umowy.

Umowa na zastępstwo ma na celu zapewnienie ciągłości pracy na danym stanowisku. We wzorze umowy na zastępstwo jest jasno określony cel jej zawarcia. Warto jednak pamiętać, że ze względu na aktualne przepisy RODO nie jest możliwe wymienienie z imienia i nazwiska pracownika zastępowanego. Co więcej, nie może być oficjalnie podany i wpisany na umowę powód usprawiedliwionej nieobecności pracownika zastępowanego.

Plusy i minusy umowy na zastępstwo

Umowa na zastępstwo to umowa o pracę, czyli pełen pakiet przywilejów takich jak stałe wynagrodzenie, ubezpieczenie zdrowotne czy urlop wypoczynkowy. Jest to bezpieczeństwo stałej posady choćby na określony okres. Umowa na zastępstwo jest idealnym rozwiązaniem dla osób szukających swojej drogi rozwoju, którzy to niekoniecznie chcą się wiązać na stałe z pierwszym pracodawcą. Umowa na zastępstwo daje możliwość spróbowania pracy na wybranym stanowisku.

Umowa na zastępstwo ma także swoje minusy. Z pewnością dla wielu jej ustalony czas trwania będzie negatywnym aspektem. Z uwagi na tymczasową współpracę firmy nie będą raczej inwestować w rozwój pracownika na zastępstwie.

ikona podziel się Przekaż dalej