Praca w oparciu o umowę zlecenie – charakterystyka

Na czym polega umowa zlecenie?

Umowa zlecenie opiera się na zobowiązaniu do wykonania zlecenia i powierzonych czynności, zresztą jak sama nazwa tej umowy cywilnoprawnej wskazuje. W odróżnieniu od umowy o pracę czy umowy o pracę tymczasową nie obowiązuje stały wymiar czasu pracy czy miejsce pracy. Nie zawsze jednak tak jest. Należy pamiętać, że jeśli umowa zlecenie funkcjonuje praktycznie na takich samych zasadach, co umowa o pracę czy umowa o pracę tymczasową, to jest to niezgodne z prawem.

Aby umowa zlecenie była ważna, musi być spisana i podpisana przez dwie strony (zleceniodawcę i zleceniobiorcę). W formie pisemnej powinny być uwzględnione takie informacje jak opis zlecenia, termin wykonania powierzonych czynności, kwota wynagrodzenia i sposób jej wypłaty oraz dodatkowe ustalenia (także informacje o zakresach odpowiedzialności). Zapis w formie pisemnej wszystkich ustaleń będzie miał duże znaczenie w przypadku dalszej współpracy, o czym będzie w kolejnym rozdziale.

Umowa zlecenie a Kodeks pracy

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, dlatego też nie podlega pod Kodeks pracy. Wszelkie wątpliwości i niejasności rozwiewa Kodeks cywilny. Zleceniodawca nie może dochodzić swoich praw jak pracownik zatrudniony w oparciu umowy o pracę. Jest to jednak wielu różnic między tymi dwoma umowami. Natomiast jedną z zalet pracy na „etacie” jest prawo do urlopu i płatny urlop wypoczynkowy. Należy się on z racji stosunku pracy, czego nie będzie na umowie zlecenie.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, umowa zlecenie nie upoważnia do skorzystania z płatnego urlopu wypoczynkowego. Umowa zlecenie, a urlop wypoczynkowy to niestety pojęcia, które przysłowiowo nie idą ze sobą w parze. W kolejnym rozdziale zostanie jednak podany wyjątek, kiedy to płatny urlop przysługuje zleceniobiorcy. Warto sobie zapamiętać tę informację, bym móc tę wiedzę wykorzystać w przyszłości. Wszelkie podstawowe zagadnienia związane z wykonywaniem pracy dobrze jest znać, by być świadomym swoich praw, jak i obowiązków.

Umowa zlecenie, a urlop – czy przysługują płatne dni wolne?

Kiedy należy się urlop wypoczynkowy na umowie zlecenie?

Prawo do urlopu wypoczynkowego pracownikowi na umowie o pracę gwarantuje Kodeks pracy. W przypadku umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenie) ważne jest wszystko to, co zostało zawarte w formie pisemnej na umowie. Tak naprawdę wszelkie ustalenia między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, które zostały spisane i podpisane, są ważne. Będzie się to tyczyło nie tylko płatnej przerwy od świadczenia usług, ale także innych ustaleń pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą.

Kobieta i mężczyzna siedzą przy biurku przeglądając dokumenty, prawo do urlopu przy umowie na zlecenie, jak reguluje to prawo
Umowa zlecenie a urlop wypoczynkowy, czy pracownikowi na umowie zlecenie przysługują płatne dni wolne i czy umowa zlecenie podlega pod kodeks pracy

Jeśli umowa zlecenie zawiera wzmiankę o możliwości wolnych dni w trakcie wykonywania zlecenia, to jest to aktualne i wiążące. Chodzi oczywiście o przerwę, która nie będzie skutkować obniżeniem wynagrodzenia. Ustalenia między zleceniodawcą a zleceniobiorcą charakteryzują się dowolnością z racji podlegania pod Kodeks cywilny, a nie Kodeks pracy. Co będzie na papierze podpisane przez obie strony, będzie obowiązujące. Jest to swego rodzaju dowolność w ustaleniu warunków współpracy, czego nie ma w przypadku umowy o pracę na czas określony czy umowy na czas nieokreślony. Umowa zlecenie ma swoje zalety, ale z pewnością ma także swoje wady. Umowa o pracę z punktu widzenia wielu obszarów jest dużo lepszym wyborem. Niestety jednak jest ciągle niechętnie proponowana przez szefa. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie pracy.

Umowa zlecenie a urlop – porady praktyczne

Podczas podpisywania umowy zlecenia warto negocjować możliwość skorzystania przykładowo raz w roku z urlopu płatnego, który to nie będzie wiązał się z niższym wynagrodzeniem za dany okres czasu. Umowa o pracę czy umowa o pracę tymczasową nie wiąże się z takimi problemami. W tych przypadkach kwestie prawa do urlopu reguluje Kodeks pracy, jak już zostało to nie raz zauważone. Niemniej jednak wspólna rozmowa przed podpisaniem umowy zlecenie będzie kluczowa, by zawrzeć wzmiankę o płatnej przerwie od świadczenia usług. Oczywiste jest, że taka przerwa opłacana przez zleceniodawcę będzie z korzyścią dla zleceniobiorcy, a nie zawsze dla zleceniodawcy.

Z założenia posługiwanie się terminem „prawo do urlopu” zarezerwowane jest wyłącznie dla umowy o pracę. W przypadku umowy zlecenie oficjalnie będzie to termin „przerwa w świadczeniu usług”. Wiadomo jednak, że potocznie używane jest słowo „urlop”, ponieważ jest powszechnie znane i kojarzone. Warto pamiętać, że „urlop” należy się wyłącznie dla pracowników pracujących w oparciu o umowę o pracę (niezależnie czy jest to praca na czas określony, czy praca na czas nieokreślony).

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 100,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły z kategorii prawo pracy