Czym jest chorobowe zwolnienie lekarskie w ciąży, jaka jest jego długość?

Zwolnienie chorobowe dla ciężarnej – podstawowe informacje

Na wstępie warto zaznaczyć, że zwolnienie lekarskie w ciąży nie jest przyznawane z samego faktu zajścia w ciąże. Ciężarna może wykorzystać zwolnienie chorobowe L4, jeśli wystąpią odpowiednie przesłanki. Do zwolnienia może dojść na przykład ze względu na złe samopoczucie kobiety lub nieprawidłowe wyniki badań. Ciężarna ma prawo do skorzystania ze zwolnienia w przypadku powikłań ciąży, zagrożenia poronieniem i wszystkich innych zagrożeń stanu zdrowia.

Co bardzo istotne, choroba uzasadniająca zwolnienie lekarskie w ciąży nie musi wiązać się bezpośrednio z samą ciążą. Tak zwane zwolnienie ciążowe może także dotyczyć całkowicie innych chorób lub sytuacji, w której dalsze pozostawanie w pracy mogłoby się wiązać z dużym stresem i zagrożeniem prawidłowego przebiegu ciąży. Z płatnego zwolnienia L4 można skorzystać również w przypadku pracy, która byłaby zbyt wymagająca fizycznie dla ciężarnej.

Zwolnienie lekarskie w ciąży może wypisać lekarz prowadzący ciąże. Do wystawienia L4 będzie uprawniony także lekarz rodzinny oraz lekarze dowolnej specjalizacji. Zarówno długość, jak i miejsce wystawienia ciążowego zwolnienia chorobowego mogą być uzależnione od rodzaju problemu zdrowotnego. Ciężarna może otrzymać płatne zwolnienie chorobowe w pełnym (określonym przez prawo pracy) wymiarze, jak i w wymiarze częściowym (o ile taka długość wystarczy dla poprawy zdrowia). Lekarz wystawiający zwolnienie bierze pod uwagę stan zdrowia ciężarnej, a także wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na czasową niezdolność do pracy. W tym względzie istotnym czynnikiem będzie rodzaj wykonywanej pracy, a także warunki jej świadczenia.

Długość zwolnienia chorobowego, jakie zasady określa prawo pracy?

Prawo określa maksymalną długość płatnego zwolnienia chorobowego w czasie ciąży. Ile dni zwolnienia przysługuje ciężarnej. Polskie prawo traktuje, iż ciężarna ma prawo do wykorzystania 270 dni zwolnienia lekarskiego. Jest to 9 miesięcy, a zatem pełen okres ciąży.

Maksymalna długość płatnego zwolnienia lekarskiego nie oznacza, że ciężarna uzyska go w pełnym wymiarze. Zwolnienie chorobowe L4 można uzyskać w przypadku problemów zdrowotnych (głównie nieprawidłowości i zagrożenia ciążowe). W praktyce lekarze często wypisują zwolnienia na okres kilku tygodni lub miesięcy. Zwolnienie L4 może być przedłużone podczas kolejnej wizyty lekarskiej. Specjalista ponownie ocenia stan zdrowia ciężarnej, a w razie wystąpienia przeciwwskazań do powrotu do pracy, wystawia kolejne zwolnienie. Zatem jak widzimy, długość zwolnienia chorobowego będzie uzależniona od stanu zdrowia i indywidualnej sytuacji pacjentki.

Rodzaje zwolnień L4, czyli co może robić ciężarna w czasie zwolnienia chorobowego

Jak już wiemy, płatne zwolnienie lekarskie w ciąży może być przyznane w wyniku choroby lub czynników, które mogłyby zagrozić zdrowiu nienarodzonego dziecka. Lekarz wypisujący zwolnienie chorobowe ma obowiązek określenia rodzaju zwolnienia z pracy. To właśnie od tego czynnika zależeć będzie, co ciężarna może robić w czasie trwania zwolnienia.

  • Zwolnienie L4 z kodem 1 – to tak zwane zwolnienie leżące. Ciężarna może wykorzystać zwolnienie chorobowe jedynie w celu rekonwalescencji i poprawy stanu zdrowia. Tego rodzaju zwolnienie ciążowe obliguje ciężarną do powstrzymywania się od zbędnych aktywności.
  • Zwolnienie L4 z kodem 2 – czyli tak zwane zwolnienie chodzące. Ciężarna wykorzystująca płatne zwolnienie chorobowe z kodem 2 może wykonywać czynności zaspakajające różnorodne potrzeby życiowe, o ile nie będą sprzeczne z samym celem wystawienia zwolnienia. W tym okresie ciężarna nie może wykonywać pracy, ani żadnych czynności, których wykonywanie byłoby niezgodne z powodem, dla którego wystawiono zwolnienie chorobowe. Sprawdź także ten artykuł z poradami, ile kosztuje test ciążowy.

Zwolnienie lekarskie w ciąży a zasiłek chorobowy. Ile dostanie ciężarna kobieta przebywająca na zwolnieniu?

Zwolnienie chorobowe w okresie ciąży może uprawniać do zasiłku chorobowego. Wystarczy, że ciężarna spełnia przesłanki określone przez prawo pracy. Z zasiłku można skorzystać, o ile ciężarna posiada nieprzerwane ubezpieczenie chorobowe przez przynajmniej 30 dni (w przypadku umowy o pracę). W praktyce oznacza to, że ciężarna musi być zatrudniona w danej firmie przez przynajmniej 30 dni (na umowie o pracę). Z zasiłku mogą skorzystać również kobiety zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. W ich przypadku prawo do zasiłku chorobowego uzyskuje się po przepracowaniu 90 dni. Te same terminy dotyczą prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ile dostanie ciężarna? Zasiłek chorobowy dla ciężarnej wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. W pozostałych przypadkach (zwolnienia L4 bez faktu bycia w ciąży), wysokość zasiłku stanowi 80%.

Za podstawę wymiaru zasiłku chorobowego uznaje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w ciągu ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy. W ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego bierze się również pod uwagę dodatkowe składniki wynagrodzenia (nadgodziny, premie, dodatki za pracę nocną).

Warto zauważyć, że tak zwane ciążowe zwolnienie lekarskie zostaje oznaczone symbolem B. Jest to oznaczenie kodowe dla wszystkich zwolnień lekarskich, które przypadają w okresie ciąży (również tych, wydanych z innych względów zdrowotnych). Sygnatura zwolnienia lekarskiego uprawnia ciężarną do zasiłku chorobowego w pełnym 100% wymiarze. Jeśli ciężarna nie chce, by pracodawca dowiedział się o fakcie zaistnienia ciąży, może poprosić lekarza o wydanie zwykłego zwolnienia lekarskiego. Lekarz nie ma obowiązku wpisywania owego oznaczenia. Brak oznaczenia literowego B będzie wiązało się z faktem, że chora może mieć prawo do zasiłku chorobowego, ale jedynie w wysokości 80 podstawy wymiaru. W osobnym artykule podpowiadamy, ile jest ważna recepta.

Jeśli chcesz uzyskać więcej praktycznych informacji, zapoznaj się z pozostałymi artykułami w naszym serwisie. Dowiesz się z nich między innymi, czym jest uznanie ojcostwa przed porodem. A może zainteresuje Cię również, jak prawidłowo wypełnić i złożyć wniosek o alimenty?

ikona podziel się Przekaż dalej