Opieka nad chorym dzieckiem a L4

Opieka nad chorym dzieckiem bardzo często wymaga od nas pełnej dyspozycyjności. W związku z tym powinniśmy dokładnie dowiedzieć się, jakie prawa nam przysługują, jeżeli jesteśmy zatrudnieni na etat. Ponadto bardzo często pojawia się pytanie, czy jest to samo co L4 na chore dziecko.

Rzeczywiście istnieją dwa warianty, z których możemy skorzystać. Pierwszym z nich jest urlop opiekuńczy, który przysługuje nam jeśli jesteśmy zatrudnieni na etat. Natomiast, jeżeli zależy nam na zwolnieniu lekarskim na chore dziecko, to wtedy takie dokumenty trafiają do ZUS. Należy dokładnie sprawdzić, ile dni przysługuje nam w obydwóch wariantach, a także czy taka opieka nad chorym dzieckiem jest płatna.

Urlop okolicznościowy na chore dziecko - ile dni przysługuje?

Jedną z opcji, jaką możemy wykorzystać w przypadku choroby naszego dziecka, jest wzięcie urlopu okolicznościowego. W 2024 roku będziemy mieli możliwość wziąć aż 2 dni urlopu płatnego, jak i również do 5 dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego. Przy czym 5 dni jest dostępnych także na innych członków rodziny, z którymi dzielimy gospodarstwo domowe. W takim przypadku, gdy zachorują nasi rodzice, czy też współmałżonek, to taka bezpłatna opieka jest jak najbardziej możliwa.

Należy pamiętać, iż płatna opieka nad chorym dzieckiem przysługuje nam zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy na dziecko w wieku do 14 lat. Pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie za ten czas. Tym bardziej należy pamiętać, iż przysługują nam 2 dni albo 16 godzin. Zatem nie jest konieczne korzystanie z całego dnia urlopu, jeżeli na przykład potrzebujemy kilka godzin na przykład na to, aby z dzieckiem dojechać do lekarza i zapewnić mu opiekę innej dorosłej osoby.

Zasiłek chorobowy na chore dziecko

Gdy sami jesteśmy chorzy, to z pewnością nie mamy wątpliwości, w jaki sposób możemy ubiegać się o zwolnienie lekarskie. Zresztą, bardzo często z propozycją L4, które od razu przesyłane jest do pracodawcy drogą elektroniczną. Natomiast interesuje nas to, czy zasiłek chorobowy możemy również uzyskać na dziecko. Ponadto warto dowiedzieć się, ile dni przysługuje nam z tego tytułu opieki nad dzieckiem, a także, w jakiej wysokości będziemy mieli wypłacany zasiłek.

Prawo rodzica jest regulowane w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. Należy jednak pamiętać, aby taki zasiłek chorobowy na dziecko był przydzielony, muszą zostać spełnione odpowiednie warunki:

  • Z L4 na dziecko może korzystać tylko jeden rodzic w danym czasie - płatna opieka na dziecko w ramach zasiłku chorobowego przysługuje zarówno ojcu, jak i również matce. Jednak ta opieka nie może być sprawowana jednocześnie.
  • Rodzic musi być objęty ubezpieczeniem chorobowym - tylko wtedy zasiłek chorobowy na dziecko nie tylko będzie przydzielony, ale również wypłacony
  • W domu nie ma osoby dorosłej, która sprawowałaby opiekę nad dzieckiem - bardzo często gospodarstwo domowe dzielimy ze swoimi rodzicami, którzy zajmują się naszymi dziećmi. Dlatego jeżeli istnieje możliwość, iż mogą oni również sprawować opiekę nad chorym dzieckiem, to domaganie się zasiłku chorobowego na dziecko może być uznane za bezpodstawne.
Chore dziecko podczas wizyty u lekarza pediatry, a także czy zawsze przysługuje opieka nad chorym dzieckiem
Komu przysługuje opieka nad chorym dzieckiem, czyli porady prawne krok po kroku

Płatna opieka nad chorym dzieckiem a wynagrodzenie

Skoro już wiemy, jakie warunki musimy spełnić, aby uzyskać zasiłek chorobowy na dziecko, to warto również sprawdzić, jakie mamy w tej kwestii możliwości. Pierwszym pytaniem, jakie najczęściej się nasuwa, jest to, ile dni w roku przysługuje nam na opiekę nad chorym dzieckiem w ramach uzyskanego L4. Czas zasiłku jest uzależniony od wieku dziecka:

  • W przypadku dzieci do lat 14 - przysługuje nam maksymalnie do 60 dni w roku na zwolnieniu L4 na dziecko. Należy uwzględnić, że jest to limit przysługujący na 1 dziecko, ale nie zwiększa się proporcjonalnie do liczby posiadanych dzieci. Zatem nawet mając trójkę lub piątkę dzieci, limit dni w roku będzie taki sam. Dodatkowo z limitu 60 dni mogą korzystać oboje rodziców, co oznacza, że jeżeli jeden rodzic wykorzysta całą pulę dni, to drugiemu nie przysługuje już ani jeden dzień zasiłku.
  • W przypadku dzieci powyżej 14 lat - limit na opiekę w ramach zasiłku chorobowego na dziecko wynosi 14 dni w roku. Zasady przydzielania dni opieki w ramach L4 są takie same, jak w przypadku młodszych dzieci.
  • W przypadku dzieci niepełnosprawnych powyżej 14 lat - limit dni opieki nad dzieckiem w ramach zwolnienia chorobowego wynosi 30 dni w roku

Jeżeli chodzi o zasiłek, jaki jest wypłacany w czasie opieki nad chorym dzieckiem, to wynosi on 80% wartości podstawy wymiaru zasiłku. Bardzo ważne jest to, iż w przypadku choroby dziecka, nie obowiązuje okres wyczekiwania w wymiarze 30 dni. Dlatego zasiłek chorobowy na dziecko jest wypłacany nawet gdy korzystamy z niego w pierwszym miesiącu po podjęciu nowej pracy.

Zwolnienie lekarskie w ciąży i ograniczenie władzy rodzicielskiej

W życiu możemy mieć do czynienia z wieloma różnymi sytuacjami, które będą wymagać znajomości swoich praw. Do takich najczęściej pojawiających się okoliczności zalicza się zwolnienie lekarskie w ciąży, a także ograniczenie władzy rodzicielskiej. Dobrze jest sprawdzić, o jakich najważniejszych informacjach powinniśmy wiedzieć.

Jeżeli chcemy dowiedzieć się, jakie prawa niesie za sobą zwolnienie lekarskie w ciąży, to kobieta powinna być świadoma, iż przysługuje jej maksymalnie 270 dni spędzonych na L4 z tego powodu. Ponadto warto mieć na uwadze, iż zasiłek za zwolnienie lekarskie w ciąży jest wypłacany w wysokości 100% świadczenia chorobowego, który jest wyliczany na podstawie średniej z 12 ostatnich przepracowanych miesięcy.

Kolejnym aspektem, który jest często poruszany, dotyczy tego, czy ograniczenie władzy rodzicielskiej wpływa na ograniczenia związane z zasiłkami. Okazuje się, że rodzic ma ograniczoną władzę dotyczącą opieki nad dzieckiem. Natomiast może korzystać z ulg oraz wszystkich zasiłków, jakie wiążą się z opieką nad dzieckiem. Ponadto ograniczenie władzy rodzicielskiej nie zwalnia rodzica z płacenia alimentów.

Źródła:

  • https://www.pit.pl/aktualnosci/zwolnienie-lekarskie-na-dziecko-a-prawo-do-zasilku-opiekunczego-w-2023-roku-1008124
  • https://greda-kancelaria.pl/blog/ograniczenie-wladzy-rodzicielskiej/
  • https://www.pbkm.pl/pregnancy-zone-2/jak-dbac-o-siebie-w-ciazy/zwolnienie-l4-w-ciazy-komu-przysluguje
  • https://interviewme.pl/blog/urlop-opiekunczy
ikona podziel się Przekaż dalej