Wniosek o uzasadnienie wyroku sądowego - co to jest?

Jedną z możliwości, aby dowiedzieć się, dlaczego nasza sprawa sądowa została przegrana, jest otrzymanie informacji na temat procesu. Właśnie w tym celu warto złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku. W ten sposób mamy szansę dowiedzieć się, jakie dowody przeważyły o tym, iż nasza sprawa przegrała, a które dowody były rozpatrywane po naszej stronie. Jest to bardzo potrzebny, a także niezwykle pomocny dokument, który pomoże nam składać apelację lub też uznamy, iż sąd nie wydał wyroku obiektywnie i praworządnie.

O tym, kiedy taki wniosek o uzasadnienie wyroku sądowego należy złożyć, a także, co powinno się dokładnie w nim znaleźć, dowiemy się z kpc, czyli Kodeksu Postępowania Cywilnego. O tym dokładnie informuje art. 328 kpc:

Ust. 1. Pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia od dnia ogłoszenia wyroku.

Ust. 2. W przypadkach gdy wyrok doręcza się z urzędu, termin, o którym mowa w ust. 1, liczy się od dnia doręczenia wyroku.

Ust. 3. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

Ust. 4. Sąd odrzuca wniosek niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania.”

Jak prawidłowo przygotować pisemne wnioski o uzasadnienie wyroku?

Już wiemy, iż wniosek o uzasadnienie wyroku sądowego powinien być przygotowane na piśmie. Jednak, jeżeli będzie on przygotowany w sposób nieprawidłowy lub termin jego złożenia będzie zbyt późny, wtedy niestety musimy liczyć się z odrzuceniem wniosku. Jeżeli chcemy złożyć taki wniosek, to powinniśmy pamiętać o tym, aby dotrzymać termin wynoszący 7 dni od momentu ogłoszenia sentencji wyroku.

Do pozostałych warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby wniosek został wzięty pod uwagę, zaliczają się:

  • Określenie, czy pisemne sporządzenie uzasadnienie ma dotyczyć całego wyroku, czy może tylko określonej części
  • Umieszczenie wszystkich danych stron biorących udział w postępowaniu. Ponadto we wniosku na piśmie należy uwzględnić przedstawicieli ustawowych wraz z pełnomocnikami, wraz z ich podpisami.
  • Żądanie, aby uzasadnienie wyroku zostało dostarczone do zainteresowanej strony. W innym przypadku możemy się spodziewać, iż sąd przygotuje uzasadnienie wyroku na piśmie, ale go nam nie dostarczy.
  • Uiszczenie opłaty oraz dołączenie do wniosku potwierdzenia dokonania płatności. Obecnie ta opłata wynosi 100 zł.

Niestety brak poprawnej formy, brak płatności lub pewne błędy we wniosku o uzasadnienie wyroku na piśmie doprowadzi do tego, iż zostanie on odrzucony. Dlatego warto na pewno zadbać o to, aby wniosek zgodnie z przepisami kpc został sporządzony przez naszego prawnika. Sprawdź także, czym jest wyrok zaoczny.

Termin przygotowania uzasadnienia wyroku sądowego

Jeżeli udało nam się złożyć pisemne wnioski o uzasadnienie wyroku, na pewno chcemy się dowiedzieć, jaki jest termin uzyskania takiego dokumentu. Sąd według kpc ma termin 14 dni na rozpatrzenie naszego wniosku, a także przygotowanie uzasadnienia. Warto również wziąć pod uwagę, iż opłacamy taką samą kwotę niezależnie, czy ubiegamy się o uzasadnienie całości wyroku, czy tylko jego części. Dlatego zawsze warto ubiegać się o uzasadnienie całego wyroku.

Jak już wiemy, nie bez powodu decydujemy się na żądanie uzasadnienia wyroku sądowego. Dlatego, gdy już go otrzymamy, to mamy termin 7 dni na złożenie zażalenia lub 14 dni, jeżeli chcemy złożyć apelację. Jednak pisemne dokumenty w tych dwóch posunięciach nie jest jedynym wymogiem, jaki trzeba spełnić. Mowa jest także o bardzo wysokiej opłacie, która naliczana jest według przepisów uwzględnionych w kpc. Sprawdź także, czym jest warunkowe umorzenie postępowania.

Wniosek o przywrócenie terminu rozprawy sądowej

Uzasadnienie wyroku sądowego nie jest jedyną sprawą, z jaką możemy się spotkać w trakcie postępowania. Takim przykładem jest chociażby wniosek o przywrócenie terminu. Najczęściej korzystamy z niego, jeżeli z jakiegoś powodu nie byliśmy w stanie uczestniczyć w rozprawie sądowej.

W tym przypadku możemy powołać się na art. 168 Kodeksu postępowania cywilnego, w którym prawo przewiduje, iż możemy złożyć wniosek o przywrócenie terminu rozprawy sądowej. Jednak najważniejszym aspektem jest to, aby niestawienie się na salę rozpraw nie było spowodowane naszą winą. Wniosek o przywrócenie terminu należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni po chybionym postępowaniu. Należy mieć na uwadze, iż jeżeli pozwana osoba celowo nie odbierała korespondencji z pozwami, to wniosek zostanie odrzucony.

Rozwód krok po kroku

Kolejnym powodem, dla którego najczęściej wybieramy się do sądu, jest uzyskanie rozwodu. Jeżeli znajdujemy się w takiej sytuacji życiowej, powinniśmy koniecznie skupić się właśnie na tym, jak uzyskać rozwód krok po kroku. Najlepszym rozwiązaniem będzie wybranie się do doświadczonej kancelarii adwokackiej, która specjalizuje się w tego typu sprawach. Jak wiadomo, jest to bardzo stresujący etap w życiu, dlatego specjaliści przeprowadzą nasz krok po kroku, a my praktycznie nie będziemy musieli się niczym martwić.

Jednak jeżeli chcemy dowiedzieć się, jak wygląda rozwód w praktyce, to przede wszystkim powinniśmy zacząć od przygotowania pozwu o rozwód. W takim pozwie umieszczamy informację, czy chcemy rozwodu bez orzeczenia o winie, czy jednak z takim orzeczeniem. Następnie pozew powinien być wniesiony do sądu i czekanie na odpowiedź ze strony Sądu Okręgowego. Należy pamiętać, że rozwód krok po kroku prezentuje się mniej więcej w taki sposób, iż następnie odbywają się sprawy rozwodowe. Ich przebieg jest uzależniony od wielu czynników, dlatego uzyskanie rozwodu czasem jest możliwe po kilku sprawach, a w innych przypadkach, może to trwać nawet kilka lat.

Źródła:

  • https://arslege.pl/wniosek-strony-o-doreczenie-wyroku-z-uzasadnieniem/k14/a8568/
  • https://prawnik-lublin.pl/2020/07/06/wniosek-o-uzasadnienie-wyroku-dlaczego-jest-taki-wazny/
  • https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.uzp.gov.pl%2F__data%2Fassets%2Fword_doc%2F0032%2F39929%2Fwniosek-o-uzasadnienie-wyroku-sadu.doc&wdOrigin=BROWSELINK
  • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640430296/U/D19640296Lj.pdf
  • https://adwokat-i-rozwod.pl/rozwod-krok-po-kroku-od-czego-zaczac-by-wziac-rozwod/
  • https://poradnikpracownika.pl/-wniosek-o-przywrocenie-terminu-darmowy-wzor-do-pobrania
ikona podziel się Przekaż dalej