Postępowanie uproszczone – co to jest?

Definicja postępowania uproszczonego

Jak sama nazwa wskazuje, uproszczony tryb postępowania sądowego jest mniej skomplikowany niż tradycyjne postępowanie. Jest ono znacznie krótsze, ale w związku z tym istnieją pewne ograniczenia, które pozwalają na przeprowadzenie postępowania w trybie podanym. Nie każda sprawa i nie każdy pozew może być w ten sposób rozpatrywany. Postępowania sądowe traktuje się indywidualnie, co oznacza, że w wyniku zaistniałych sytuacji może być konieczne przejście z trybu uproszczonego w tryb zwykły.

Cywilne postępowanie uproszczone możliwe jest w przypadku jednego roszczenia. Nie dozwolona jest tzw. kumulacja roszczeń. Takie procesy sądowe możliwe są w sytuacji, kiedy nie jest konieczne przeprowadzenie dogłębnego postępowania dowodowego. Dodatkowo prawie każde pismo procesowe powinno być wystosowane na specjalnym formularzu. Postępowanie uproszczone, głosowanie poza miejscem zameldowania, europejski nakaz aresztowania, przedstawiciel ustawowy czy wyrok zaoczny to pojęcia, które każdy powinien znać, by być bardziej świadomym swoich praw i obowiązków.

Postępowanie w trybie uproszczonym – kiedy możliwe?

Istnieje kilka spraw, w których można przeprowadzić postępowanie cywilne w trybie uproszczonym czy upominawczym. Niezależnie od charakteru sprawy, uproszczone postępowania sądowe muszą dotyczyć wyłącznie sporów rozpatrywanych w sądach rejonowych. Pierwszym przykładem są wszelkie roszczenia z umów konsumenckich, rękojmi czy gwarancji jakości, których wartość przedmiotu sprawy nie jest większa od kwoty 20000 zł. Jeśli jest to sprawa cywilna pomiędzy dwoma osobami fizycznymi o dany przedmiot, to jego wartość również nie może przekroczyć kwoty 20000 zł.

Kodeks postępowania cywilnego (kpc) zakłada jeszcze jedną możliwość, kiedy wykorzystuje się tryb uproszczony postępowania sądowego. Są to wszelkie sprawy sporne związane z zaleganiem z czynszem za najem lokali mieszkaniowych czy lokali spółdzielczych. W tym przypadku kwota zalegania nie ma znaczenia, jak w przykładach podanych w akapicie powyżej.

Jeśli wartość sporu w pierwszym przykładzie przekracza 20000 zł, to zachowany musi być tryb zwykły postępowania sądowego. Warto wiedzieć jeszcze o jednej ważnej sytuacji. Może się zdarzyć tak, że pozew dotyczy jedynie części roszczenia. Jeśli jednak ta część ma wartość poniżej 20000 zł, a całość roszczenia powyżej 20000 zł, to postępowanie musi odbyć się wyłącznie w trybie zwykłym. Nie ma znaczenia fakt, że powód dochodzi tylko jednej części roszczenia. Kpc w tym przypadku bez wątpienia to wyjaśnia. Dla każdego dostępne są różnego rodzaju kodeksy prawne i ustawy, który to wyjaśniają wiele definicji takich jak przykładowo postępowanie upominawcze, przedstawiciel ustawowy, wyroki zaoczne czy europejskie nakazy aresztowania oraz obrazują możliwość głosowania poza miejscem zameldowania.

Postępowanie uproszczone – porady praktyczne

Postępowanie uproszczone a ograniczenia z nim związane

Jak już zostało wcześniej wspomniane, postępowanie uproszczone charakteryzuje się pewnego rodzaju ograniczeniami podobnie jak postępowanie nakazowe czy upominawcze. Są one konieczne do tego, aby postępowanie sądowe było szybkie i nieskomplikowane. Obowiązkowy będzie również specjalny formularz, na którym dostarczane będą potrzebne pisma procesowe. Jeśli takowe ograniczenia nie mogą zostać wdrożone, konieczna będzie zmiana z trybu uproszczonego na tryb zwykły przeprowadzenia postępowania sądowego.

Ograniczenia wynikające z trybu uproszczonego:

  • Jedno i to samo powództwo przez cały czas trwania postępowania sądowego – nie ma możliwości jego zmiany w trakcie
  • Rozpatrywane wyłącznie jedno roszczenie – wyjątkiem mogą być inne roszczenia wynikające z zawartej umowy
  • Brak możliwości interwencji głównej i ubocznej w postępowaniu uproszczonym
  • Ograniczone postępowanie dowodowe
  • Ograniczona możliwość korzystania z zarzutu potrącenia i powództwa wzajemnego

Jak widać, postępowanie uproszczone pozwala szybko przeprowadzić proces, ale ogranicza lub znosi dużo możliwych działań. Postępowania sądowe w sprawach cywilnych czy w sprawach gospodarczych są przeprowadzane zgodnie z aktualnymi zasadami, które warto znać i na bieżąco sprawdzać, czy nie zostały wprowadzone istotne zmiany. Dobrze jest również zapoznać się z tym, co to jest europejski nakaz aresztowania i wyrok zaoczny, kto może być przedstawicielem ustawowym oraz czy i kiedy możliwe jest głosowanie poza miejscem zameldowania. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.

Uproszczony tryb postępowania sądowego – ważne informacje

Po sprawach z powództwa cywilnego czy postępowaniu sądowym w sprawie gospodarczej możliwe jest wniesienie apelacji. Czy postępowanie apelacyjne możliwe jest w przypadku postępowania uproszczonego? Podobnie jak cała sprawa, tak i apelacja możliwa jest, ale wyłącznie w trybie uproszczonym. Znacznie ogranicza to możliwości sprzeciwu od wyroku sądowego. Występują pewne ograniczenia dotyczące przeprowadzenia postępowania apelacyjnego.

Możliwość wniesienia apelacji po postępowaniu uproszczonym wyłącznie w sytuacji, kiedy:

  • Zarzucono naruszenie praw materialnych
  • Zarzucono naruszenie przepisów dotyczących przeprowadzonego postępowania (o ile mogły one wpłynąć istotnie na przebieg sprawy)

Co to oznacza? Otóż nie jest możliwe rozpoczęcie postępowania apelacyjnego w przypadku domniemanego błędu w ustaleniu faktów przez sąd. Jest to kluczowa wiadomość, ponieważ znacznie utrudnia wniesienie apelacji i ponowne rozpatrzenie sprawy. Warto o tym pamiętać w trakcie postępowania uproszczonego.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Oceń
Dla 96,0% czytelników artykuł okazał się być pomocny

Powiązane artykuły