Umorzenie postępowania – co to oznacza?

Umorzona sprawa – kiedy i w jaki sposób?

Umorzone postępowanie zdarza się dość często, ponieważ przeprowadzenie tego procesu nie jest zbyt skomplikowane. Sprawy sądowe czy administracyjne nie zawsze muszą skończyć się merytorycznym zakończeniem. Umorzenie postępowania to inaczej mówiąc rezygnacja z dalszego postępu w sprawie, co wyklucza uzyskanie konkretnego rozstrzygnięcia. Postępowanie zostanie zakończone.

Aby umorzyć postępowanie, należy złożyć specjalny wniosek. Warunek jest jednak jeden. Ten wniosek musi złożyć wyłączeni osoba, która rozpoczęła dane postępowanie. Sprawa tylko wtedy może zostać umorzona. Oczywiście w przypadku spraw karnych mogą być dodatkowe restrykcje w kwestii umorzenia postępowania. Warto znać te zasady podobnie jak to, czy dozwolona jest jazda bez dowodu rejestracyjnego.

Warunki umorzenia sprawy

Można również umorzyć postępowania, które zostały wszczęte z urzędu, ale tylko wtedy, kiedy konieczna jest zgoda na ich prowadzenie przez osobę zainteresowaną. W tych dwóch przypadkach można zakończyć postępowanie, o ile takie rozwiązanie nie jest sprzeczne z interesem społecznym. Dlatego też umorzenie sprawy karnej, a nie cywilnej będzie trudniejsze z uwagi na wagę czynu.

Wnioski osób chcących umorzyć postępowanie nie są wiążące, ponieważ ważny jest także brak sprzeciwu z drugiej strony postępowania. Decyzję o umorzeniu wydaje dana instytucja. Zależy czy postępowanie toczy się w sądzie, czy w innych organach administracyjnych. Umorzenie postępowania w sądzie może być zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji. Co jest ważne? Umorzenie postępowania nie oznacza, że w przyszłości nie można domagać się ponownie merytorycznego rozwiązania na drodze sądowej.

Jak umorzyć postępowanie?

Umorzenie sprawy krok po kroku

Po pierwsze potrzebny będzie odpowiedni wniosek w celu umorzenia postępowania. Można go złożyć do właściwego organu, który zajmuje się daną sprawą. Wniosek nie musi być poparty konstruktywnym wyjaśnieniem i logicznymi argumentami. Potrzebna jest jedynie prośba o umorzenie postępowania. Dokument składa się w dowolnie wybranym momencie podczas trwania postępowania. Trzeba jednak pamiętać, że czas oczekiwania na decyzję danego organu wynosi miesiąc.

Decyzja o odwołaniu może być pozytywna lub negatywna. Może się także zdarzyć sytuacja, kiedy to konieczne będzie uzupełnienie wniosku w przypadku jakichś niedociągnięć. Organ daje wtedy czas na poprawki wniosku przez kolejne 7 dni. Dobrze wypełniony wniosek nie znaczy, że decyzja będzie pozytywna. Organ nie musi ustosunkować się przychylnie do prośby wnioskującego. Nie jest to kwestia tak oczywista, jak pozwolenie na jazdę bez dowodu rejestracyjnego.

Odwołanie od umorzonej sprawy

Jak w każdym innym przypadku możliwe jest odwołanie się od decyzji o umorzonej sprawie. Kiedy decyzja o umorzeniu będzie negatywna, to odwołanie może nastąpić dopiero po całkowitym zakończeniu postępowania i merytorycznym rozwiązaniu. Czas na złożenie odwołania to 14 dni.

Jest również możliwość złożenia odwołania w sytuacji, kiedy została podjęta decyzja o umorzeniu postępowania na drodze sądowej czy administracyjnej. Według prawa cywilnego czy karnego odwołanie należy składać do wyższej instancji. Niestety, jeśli jednak decyzję o umorzeniu postępowania wydał przykładowo minister, to odwołanie nie może być wystosowane. Co to znaczy? Jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wniosek w sądzie o powtórne rozpatrzenie sprawy. Sprawdź także zebrane w tym miejscu artykuły o prawie i przepisach.

Umorzenie postępowania a charakter sprawy

Sprawy karne, a możliwość umorzenia postępowania

Przepisy prawa cywilnego i karnego znacząco różnią się od siebie głównie z uwagi na charaktery spraw procesowych. Postępowanie karne nie zawsze może zostać umorzone, chociaż wniosek został złożony przez osobę, która wytoczyła sprawę. Powodem takiej sytuacji może być szkodliwość czynu czy popełnienie przestępstwa dużo większego niż w dawnych latach jazda bez dowodu rejestracyjnego.

Postępowanie karne może nie zostać umorzone na wniosek, jeśli:

  • Sprawca popełnił przestępstwo lub czyn zabroniony
  • Wysoka społeczna szkodliwość czynu
  • Osoba pozwana jest ścigana
  • I inne powody

Waga popełnionego czynu w postępowaniu karnym może zaważyć na decyzji o umorzeniu postępowania. Jest to też swego rodzaju zabezpieczenie przed niedozwolonymi zastraszeniami ze strony osoby pozwanej. Jeśli postępowanie karne zostało umorzone, to znaczy, że nie było dostatecznych dowodów na winę oskarżonego lub szkodliwość czynu była niewielka.

Sprawy cywilne, administracyjne i sądowe – istotne szczegóły przy umarzaniu postępowania

Oprócz postępowania karnego umorzenie może nastąpić również w sprawach o innym charakterze. W przypadku postępowania cywilnego często wystarczy wniosek powodu i wycofanie przez niego pozwu. Przykładem mogą być sprawy rozwodowe, majątkowe czy rodzinne, podczas których doszło do zawarcia umowy, mediacji czy cofnięcia swoich wniosków.

Innym rodzajem spraw są te z zakresu administracji, czyli wszelkiego rodzaju pozostałe postępowania, które to toczą się w wielu urzędach. Sposób umarzania postępowania jest podobny jak w ogólnych zasadach. Istnieją drobne szczegóły, które wpływają na przebieg sprawy. Co to oznacza? Postępowanie musi być uznane za bezprzedmiotowe, aby mogło zostać umorzone. Głównie dzieje się to w przypadku śmierci jednej ze stron czy wycofaniu skargi, której dotyczyło postępowanie.

ikona podziel się Przekaż dalej