Przepisy prawa – rozpalania ogniska

Zbliżające się lato i cieplejsze dni z pewnością zachęcają do różnorodnych zajęć na świeżym powietrzu. Jednym z nich jest grillowanie lub organizowania ogniska. Trzeba wiedzieć, że nawet na własnym ogrodzie w niektórych sytuacjach może zakończyć się to pewnymi nieprzyjemnymi konsekwencjami, czyli mandatem. Będzie to uznane jako wykroczenie, a zatem należy się liczyć z koniecznością zapłaty do maksymalnie 500 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar. A konkretnie:

  • rozpalanie ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych (§ 4 ust. 1 pkt 5),
  • rozpalania ognia na działce, która znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od granicy trenu leśnego oraz mniejszej niż 4 metry od granicy działki (§ 40 ust. 1),
  • używanie otwartego ognia w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca występowania palnych płodów rolnych np. siano, zboże (§ 41 ust. 3),
  • wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w tym rozniecanie ognia w miejscach niewyznaczonych do tego celu) w lasach, na obszarze łąk czy torfowisk (§ 40 ust. 1).

Podsumowując te przepisy, jeśli się ich nie narusza, to palenie ogniska na własnym ogrodzie nie będzie zabronione. Należy przy tym zachować wszelkie środki ostrożności.

Co ważne art. 13 ust. 1 z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) zabrania unieszkodliwiania odpadów poza miejscami spełniającymi określone wymagania. Kolejno zgodnie z art. 13 ust. 3 można spalać zgromadzone pozostałości roślinne tylko, gdy na obszarze danej miejscowości nie jest prowadzone odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów.

Kiedy rozpalenie ogniska zakończy się mandatem?

Zgodnie z przepisami przytoczonymi wyżej liście i gałęzie mamy obowiązek odłożyć na kompost - nie spalać. Rozpalając ogień na podwórku, łamiemy art. 145 Kodeksu wykroczeń, mówiący o zakazie „zanieczyszczania lub zaśmiecania miejsc dostępnych dla publiczności”. Dla straży miejskiej i policji interpretacja tego zapisu jest niezwykle obszerna. Dlaczego? Dymu i popiołu z ogniska nie można kontrować, gdyż przenosi się z wiatrem na sąsiednie działki. Ponadto wiąże się z tym, art. 144 kodeksu wykroczeń. Mówi o zakłócaniu korzystania z nieruchomości sąsiednich. Wynika z tego, że rozpalając ognisko, łamiemy więcej niżeli jeden przepis. Sprawdź także ten artykuł na temat 12 rzeczy, których nie można robić na własnej działce.

Kiedy można rozpalić ognisko?

Z całą pewnością na własnej posesji można rozpalić grilla. Co do tego nie ma wątpliwości. A co jeśli chcemy upiec pyszności nad ogniskiem? Prawo tego nam nie zakazuje, lecz trzeba spełnić określone wymogi. Najbezpieczniej jest, kiedy zrobimy ognisko z drewna opałowego. Cechuje się ono niskim poziomem wilgotności, co powoduje, iż ognisko będzie wytwarzało małą porcję kłopotliwego dymu.

Tego rodzaju drewno na ognisko z powodzeniem zakupimy np. w marketach budowlanych, sklepach ogrodniczych. Takie ognisko należy rozniecać jak najdalej od budynków i architektury. Prawidłowe ognisko winno być otoczone kamieniami lub konstrukcja betonową. Dla pełnego bezpieczeństwa warto przygotować wąż ogrodowy z wodą w pobliżu.

Palenie gałęzi i liści w ogrodzie lub działce ROD

Palenie ogniska w celu pozbycia się odpadów roślinnych takich jak np. gałęzie i liście jest obecnie zabronione. Jeszcze do 2012 roku było to popularne zjawisko i nikt się nie dziwił, kiedy z podwórka sąsiada kłęby dymu zaglądały nam do okna. Zgodnie z prawem powinny zostać skompostowane. Z koeli zbiorem tego rodzaju odpadów trudnią się w specjalne firmy na terenie miasta lub gminy. Wszystko to obowiązuje na mocy Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późniejszymi jej zmianami.

Spalania odpadów roślinnych na własnej posesji zabrania również art. 144 Kodeksu Cywilnego. Nakazuje on „powstrzymanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.Pojawienie się dymu w powietrzu, który przemieszcza się na okoliczne posesje, jest bez wątpienia naruszeniem tego właśnie przepisu.

Jeśli chodzi o ogródek działkowy, na obszarze ROD obowiązuje Regulamin ROD, w którym czytamy § 68 pkt 5. Wprowadza on zakaz rozpalania ogniska rekreacyjnego oraz spalania wszelkich odpadów roślinnych na trenie ROD.

ikona podziel się Przekaż dalej