Czym jest teren prywatny

Zanim zaczniemy się zastanawiać, co to jest wtargnięcie na posesję, trzeba dokładnie określić, czym w zasadzie jest teren prywatny. Zdroworozsądkowo to oczywiście jest jasne, ale warto wiedzieć, jak to wygląda z punktu widzenia prawa. Teren prywatny to nieruchomość, która należy do osoby lub określonego podmiotu. Do wstępu na ten teren mają prawo tylko właściciel i osoby upoważnione.

Teren prywatny musi być ogrodzony lub oznakowany w inny sposób. Inaczej nie będzie można powiedzieć o wtargnięciu na prywatny teren. Musi być zamknięty w jakiś sposób lub powinna znajdować się na nim informacja, że właściciel nie życzy sobie wejścia. Może to być po prostu tabliczka z napisem „teren prywatny” lub „zakaz wstępu”.

Co to jest wtargnięcie na posesję

Wtargnięcie na posesję jest w prawie określane jako naruszenie własności prywatnej. Jest to akt nieuprawnionego wejścia na teren nieruchomości, jeśli się nie ma prawa do użytkowania. Wtargnięcie na posesję rozumie się zarówno jako wejście na działkę, jak i do nieruchomości lub części, do której się nie ma uprawnień. Warto wiedzieć także, jak klasyfikowany jest wypadek przy pracy i jak wygląda odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej za wypadki na osiedlu.

W polskim prawie wtargnięcie na posesję jest uznawane jako przestępstwo lub wykroczenie i grozi za to kara. Jednak w przepisach Kodeksu karnego czy Kodeksu cywilnego nie można znaleźć definicji terenu prywatnego. Kary za wtargnięcie na posesję mogą być przyznawane na bazie kilku różnych artykułów:

  • 193 Kodeksu Karnego, który dotyczy naruszenia miru domowego,
  • 156 Kodeksu Wykroczeń, który dotyczy niszczenia trawy, zasiewów i sadzonek,
  • 157 Kodeksu Wykroczeń, który dotyczy nieopuszczenia wbrew żądaniu cudzego terenu.

Wtargnięcie na posesję i obrona

Czy można się bronić i w jaki sposób, jeśli ktoś wtargnie na posesję? Czasami osoba, która znajdzie się na terenie należącej do nas nieruchomości nie ma złych intencji i znajdzie się tam przez przypadek. Wtedy wystarczy zaznaczyć, że jest to teren prywatny i prawdopodobnie wszystko rozejdzie się po kościach. Co jednak zrobić, jeśli ktoś wszedł na nasz teren i nie chce się z niego usunąć lub ewidentnie ma złe zamiary?

Pierwszym krokiem powinno być wezwanie pomocy. Wtargnięcie na teren prywatny można zgłosić na policję. Jeśli zadziałają natychmiast, mogą pomóc w złapaniu intruza. Jest to konieczne, jeśli chcesz zastosować środki prawne. Ponadto musisz zebrać dokumentację – jeśli jest to możliwe, zrób zdjęcie z bezpiecznej odległości. Konieczne jest także dokumentowanie szkód wyrządzonych przez intruza. Właściciel może dochodzić swoich spraw w sądzie i uzyskać odszkodowanie, jeśli coś zostanie zniszczone lub ukradzione.

Oczywiście czasami pojawia się konieczność obrony. W sytuacji zagrożenia życia, zdrowia czy uszkodzenia mienia właściciel może zastosować obronę konieczną. W takim wypadku odpowiedzialność jest zniesiona, to znaczy, że prawo dopuszcza odpowiedzeniem siłą na użycie siły. Według Kodeksu karnego Art. 25 paragraf 1 „nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem”. Paragraf 2a tego samego artykułu mówi, że „Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren”. Jedyną sytuacją, kiedy to właściciel ponosi odpowiedzialność jest rażące przekroczenie obrony koniecznej czy używając broń bez pozwolenia.

Jaka kara  grozi, jeśli wejdzie się na posesję bez zgody właściciela?

Kara za wtargnięcie na posesję może być bardzo różna, w zależności od tego, pod jaki artykuł zostanie zakwalifikowane to wykroczenie. Oczywiście jeśli jest to atak lub próba kradzieży i zachodzi konieczność obrony własnej, osoba, która się tego dopuściła podlega pod Kodeks karny i może to być sądzone z różnych przepisów jako przestępstwo.

Jeśli chodzi jednak o wtargnięciu na teren prywatny bez aktów przemocy, 193 artykuł Kodeksu karnego określa, że osobie, która się tego dopuściła grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku. Art. 156 Kodeksu wykroczeń mówi, że niszczenie zasiewów, sadzonek i trawy „podlega karze grzywny do 500 ł lub karze nagany”. Taką samą karę przewiduje złamanie 157 artykułu Kodeksu wykroczeń.

Bibliografia:

  1. https://www.bankomi.pl/co-grozi-za-wtargniecie-na-teren-prywatny-bez-zgody-wlasciciela/ dostęp: 13.12.2023r.
  2. https://bss24.pl/wejscie-na-teren-prywatny-bez-zgody-wlasciciela/ dostęp 13.12.2023r.
  3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
  4. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń
ikona podziel się Przekaż dalej