Impreza na własnej posesji przy domu

Własna posesja nie oznacza, że można na niej robić, co tylko chcemy. Przepisów związanych z funkcjonowaniem na niej jest wiele. Przyjrzyjmy się hałasowaniu i zakłócaniu spokoju, jako że jest to zjawisko powszechne.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 51 kodeksu wykroczeń) naruszenia związane z hałasem i słuchaniem głośnej muzyki podczas imprezy na własnej posesji mogą być potraktowane jako wykroczenie. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że popełnienie tego wykroczenia nie jest ograniczone porą dnia, jak mylnie wielu z nas myśli. Wynika z tego, iż może zostać przez popełnione za dnia jak i w porze nocnej.

Tak naprawdę w polskim prawie pojęcie „cisza nocna” nie jest uregulowane. Jednak w tak zwanym społecznym odczuciu cisza nocna to czas od 22:00 do 6:00 rano. Przestrzeganie ciszy nocnej wynika z przyjętych powszechnie zasad współżycia społecznego. Zatem cisza nocna obowiązuje każdego- zarówno w mieście jak i na wsi. Zatem mieszkańców domów jednorodzinnych, bloków, kamienic itp.

Co grozi za naruszenie spokoju publicznego podczas imprezy?

Popełnienie wykroczenia przeciwko spokojowi publicznemu lub spoczynku nocnego „zagrożone jest karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny” (art. 51 kodeksu wykroczeń).

Z reguły scenariusz jest podobny: w pierwszej kolejności następuje prośba sąsiadów o zaprzestanie hałasowania, jeśli to nie pomaga to zgłoszenie na Policję lub do Straży Miejskiej i następuje pouczenie albo ostrzeżenie. Przedstawiciele służb sporządzają notatkę, będącą dowodem w ewentualnym dalszym postępowaniu, która może stać się dowodem w sprawie. W przypadku kiedy ktoś notorycznie łamie przepisy, wówczas służby mają możliwość nałożenia mandatu do 500 zł. Sprawdź także ten artykuł na temat 12 rzeczy, których nie można robić na własnej działce.

Imprezowanie na terenie ogródków działkowych ROD

Posiadacze działki na obszarze Rodzinnych Ogródków Działkowych zgodnie z paragrafem 67 regulaminu ROD z 2016 r. mają m.in. obowiązek nie naruszać spokoju innych działkowców (szczególnie przez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę). Zatem za zbyt duże hałasowanie grożą mandaty. Na podstawie art. 51 § 1 i 2 kodeksu wykroczeń dotyczącego zakłócenia spokoju, porządku publicznego (np. hałasy, krzyki) w miejscu publicznym grozi do 500 zł mandatu.

Imprezowanie może wiązać się też z naruszeniem obowiązku czystości i porządku w obrębie działki. Zgodnie art. 117 kodeksu wykroczeń będzie się to wiązało z mandatem w wysokości do 1500 zł lub karą nagany.

Za regularne i uporczywe działania w zakresie zakłócania porządku i spokoju działkowiec w ROD może otrzymać pisemne upomnienie lub nawet zostać pozbawiony prawa do działki (art. 36, ust. 3. ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych). W tym przypadku zarząd ROD wypowiada umowę dzierżawy.

ikona podziel się Przekaż dalej