Numer prawa jazdy – to nie numer druku prawa jazdy

Numer prawa jazdy i inne informacje o dokumencie

Prawo jazdy to dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdami. O tym, czy na skuter trzeba mieć prawo jazdy, decyduje wiek – jeśli przed 2013 rokiem ktoś miał 18 lat, nie musi wyrabiać prawa jazdy na skuter. Osoby młode muszą zdać egzamin na kategorię AM. Egzamin poprzedza ukończenie kursu, obejmującego przepisy ruchu drogowego, obsługę pojazdu i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Nowy wzór prawa jazdy obowiązuje od 4 marca 2019 roku. Szczegółowy opis zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Format karty identyfikacyjnej (układ poziomy) ma wymiar 85,595 mm (+/– 0,125 mm) x 53,975 mm (+/– 0,055 mm) i promień zaokrągleń w przedziale od 2,88 do 3,18 mm i grubość od 0,68 do 0,84 mm. Karta jest wykonana w 100% z wielowarstwowego poliwęglanu. Barwa tła prawa jazdy jest utrzymana w tonacji różowej.

Prawo jazdy jest dwustronne i posiada elementy zabezpieczające dokument przed sfałszowaniem. Należą do nich wzory zabezpieczające, elementy zmienne optycznie oraz laserowe grawerowanie. Na pierwszej stronie obok napisów w górnej części oraz fotografii, znajdują się cyfry i dane:

1 – nazwisko posiadacza prawa jazdy,

2 – imię (imiona) posiadacza prawa jazdy,

3 – datę i miejsce urodzenia posiadacza prawa jazdy,

4a – datę wydania prawa jazdy,

4b – datę ważności prawa jazdy,

4c – organ wydający,

4d – numer PESEL posiadacza prawa jazdy,

5 – numer prawa jazdy,

6 – fotografię posiadacza prawa jazdy,

7 – podpis posiadacza prawa jazdy,

8 – adres posiadacza prawa jazdy,

9 – kategorię (kategorie) prawa jazdy posiadaną(e) przez osobę.

Seria i numer prawa jazdy znajduje się pod numerem PESEL posiadacza prawa jazdy.

Numer druku prawa jazdy na drugiej stronie dokumentu

Druga strona prawa jazdy zawiera przede wszystkim tabelę zawierającą 19 wierszy podzielonych na cztery kolumny oznaczone cyframi:

9 – kategorie prawa jazdy,

10 – data wydania uprawnienia określonej kategorii po raz pierwszy,

11 – data ważności uprawnienia,

12 – ograniczenia.

W kolumnie oznaczonej numerem 9 są umieszczone literowe oznaczenia kategorii praw jazdy oraz odpowiednie symbole graficzne. W lewym górnym rogu znajduje się na kod kreskowy oraz znaki alfanumeryczne reprezentujące dane zawarte w kodzie. Kod składający się z litery i cyfr, umieszczony bezpośrednio pod kodem kreskowym, oznacza właśnie numer druku prawa jazdy.

Numer druku prawa jazdy i wymiana dokumentu

Gdzie jest nr druku prawa jazdy?

Numer dokumentu, czyli numer prawa jazdy, a numer jego druku to dwa różne pojęcia. Numer prawa jazdy jest umieszczony na pierwszej stronie i ma nawet numer w legendzie. Miejsce, gdzie znajduje się numer druku, nie ma opisu i adresu. Jest to kod składający się z litery i cyfr, znajdujący się pod kodem kreskowym.

Numer druku prawa jazdy krajowego można znaleźć na drugiej stronie dokumentu. Kto posiada międzynarodowy dokument uprawniający do kierowania pojazdami, numer druku znajdzie na zewnętrznej stronie okładki. Likwidacja bezterminowej ważności prawa jazdy będzie wymagała odświeżenia dokumentu co pewien czas. Znajomość poszczególnych elementów dokumentu i jego numerów będzie wówczas miała istotne znaczenie. Jeśli szukasz więcej porad, sprawdź także ten artykuł z cenami kursu na prawo jazdy kategorii B i E.

Wniosek o wymianę prawa jazdy

Wymiana prawa jazdy konieczna była do tej pory jedynie w przypadkach losowych – zagubienie, kradzież, zniszczenie itp. Nawet zmiana miejsca zamieszkania i zameldowania przestała być (od marca 2019 roku) przesłanką do wyrobienia nowego dokumentu. Sytuacja uległa całkowitej zmianie z dniem wejścia w życie przepisów o terminach ważności prawa jazdy. Konieczność wymiany prawa jazdy zachodzi również wtedy, gdy kierowca zdobył uprawnienia w nowej kategorii.

Do wypełnienia wniosku o wydanie nowego dokumentu potrzebna jest nie tylko seria i numer prawa jazdy, ale również numer druku. Wniosek składa się w urzędzie odpowiednim do miejsca zamieszkania. Poza wnioskiem trzeba przygotować:

  • dowód osobisty lub paszport;
  • oryginał prawa jazdy;
  • aktualne zdjęcie;
  • potwierdzenie opłaty za nowy dokument;
  • aktualne zaświadczenie lekarskie (jeśli jest wymagane).

Posiadacze Profilu Zaufanego mogą wiele spraw urzędowych załatwiać drogą online. Dokumenty wypełnia się w wersji elektronicznej. W razie potrzeby można załączać dodatkowe pliki (skany zdjęć i dokumentów). Osoby składające wniosek online, mogą sprawdzać etap wymiany prawa jazdy w internecie na odpowiedniej stronie.

Wymiana prawa jazdy – upływa termin ważności

Przez długi czas uprawnienie do kierowania pojazdami było wydawane bezterminowo. Można było sobie zadawać pytanie, ile trwa egzamin na prawo jazdy i jakie są koszty jego zdobycia, ale potem termin ważności nie był już czasowo ograniczony. Jeśli nie zdarzyło się zniszczenie mechaniczne, kradzież albo zmiana danych osobowych, wniosek o wydanie nowego prawa jazdy nie był potrzebny.

Zmiana dokonała się w 2013 roku, kiedy wprowadzono dokumenty z datą ważności. Dla kategorii C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E, D1+E termin obowiązywania prawa jazdy wynosi 5 lat, a dla kategorii A, A1, A2, AM, B, B1, B+E i T maksymalnie 15 lat. Dokumenty wystawione po 19 stycznia 2013 roku posiadają określoną ważność, a wcześniejsze prawa jazdy bezterminowe będą wymienione w latach 2028-2033. Po tym okresie wszyscy kierowcy będą mieli dokumenty według nowego wzoru i z okresem ważności.

ikona podziel się Przekaż dalej